Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir, Dil Kültür İlişkisi

KÜLTÜRÜ MEYDANA GETİREN UNSURLAR, ÖĞELER, ETMENLER, ÖZELLİKLERİ (DİL İLE KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİ, DİL NEDİR, KÜLTÜR NEDİR)

 

Din: Bir toplumu oluşturan, milleti meydana getiren, kültürü besleyen en önemli alt yapılardandır. Kültürle iç içedir. Bir toplumda kültürel alt yapıyı tespit ederken dine mutlaka bakmalıyız, toplumdaki etkisini araştırmalıyız. Örneğin; Avrupa kültürü Hıristiyanlık ortadan kalkarsa yaşayamaz, İslamiyet’le birlikte Türk Edebiyatında değişiklikler olmuştur. Din, kültürün içinde manevi yapıyı oluşturur.

 

Dil: Kültür dil aracılığıyla tanınır. Dil, kültürü yaşatır, aktarır. İletişim vasıtası olduğuna göre kültürde önemlidir. Dinden daha önemlidir.

 

Tarih: Geçmiş, miras. Tarih, bir süreçtir. Birikimlerin sonucunda oluşturulmuş bir bütündür.

 

Savaşlar: Bir toplumun geçmişte yaşadığı acılar, üzüntüler, sevinçler bunlar toplumda belli bir yargıyı oluşturur (Çanakkale savaşı ile Türkülerimize konu olmuştur). Savaşlar, kültürel malzeme oluşturur. Mesela; Türk toplumu destan yazmaktan destan yazamamıştır.

 

Göçler: Göçler, tarihsel süreçte meydana gelen (Orta Asya’dan Anadolu’ya) ve devamlılığı süren iç göçler (köyden şehre) olmak üzere ikiye ayrılır. Göçler ile toplum yeni yapılara alışır. Göç edenler de göçtükleri yerlerdeki yapılara, kültüre alışır. Göçler ile kültürde değişmeler, etkilemeler ve etkilenmeler olur.

 

Ziraat: Tarım ve hayvancılık, insanlığın temel beslenme kaynağıdır. Bu kaynağı kullanmak, belli bir kültürel birikimi gerektirdiği gibi bu alandaki araçlar da kültürlere göre farklılıklar arz eder. Örneğin; kazma kürek yaktırır.

 

Ticaret: Satışta söylenen sözler, pazarlık etme, ticaret kuralları, ülkeden ülkeye, yaşanılan bölgeye göre değişir. Kayserililer cimri olurlar, Pazar ile mağazadaki alış-veriş bir olmaz.

 

Ekonomi: Üretim, tüketim, pazarlama, sigortacılık vs. ekonomik faaliyetler bir takım kurallar çerçevesinde yapılır. Her toplum kendi ekonomi kültürünü oluşturur.

 

Politika: Politika kendine özgü bir dil ve kültür geliştirmiştir. İç ve dış politik anlayışlar kültüre yansıtılır.

 

Sanat: Resim, tiyatro, musiki vb. bütün sanat dalları kültüre kaynaklık eder. Kültürel zenginlik uğraşılan sanat dallarıyla doğru (bilgi yelpazesi.net) orantılıdır. Sanat, kültürün zenginleşmesinde evrenselleşmesinde en önemli araçtır. Mesela; batı sinema, müzik vb. dallarla dünyaya açılmıştır.

 

Edebiyat: Kültürü tamamen kuşatan, her alanıyla her şekliyle ilgilenen bir sanattır. Edebiyat, kültürün taşıyıcısı olan dilin aracıdır. Dil, edebiyat sayesinde yaşar.

 

Hukuk, Adalet Sistemi: Din, gelenek, göreneklere göre hukuk sistemimiz gelişmiştir. Hakimler karar verirken kültürün alt yapılarına dikkat ederler. Hukuk kültürü besler.

 

Coğrafya: Coğrafyaya göre kültür değişimi olur. Anadolu’da 7 bölge var. 7 ayrı kültür yapısı oluşmuştur. Coğrafi yapı etkilidir. Adana’da şalvar giyerler; sıcaktan tarlada çalışırken. Erzurum’da kalın giyilir.

 

Çevre: Oturduğumuz ev, sokak, mahalle, çevreye göre kültür oluşmuştur. Bilkent Ünv. Gazi Ünv. Moda, Üsküdar.

 

Ahlak: Her kültürü besleyen bir ahlaki alt yapı vardır. Her kültürün kendine göre, özgü ahlaki değerleri vardır.

 

  “DİL İLE KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİ, DİL NEDİR, KÜLTÜR NEDİR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..

1. **Yorum**
->Yorumu: Cook teşekkür ederim
->Yazan: sefa .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: