Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Belgeler > Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler

GÜZEL SÖZLER KISA (13) (GÜZEL SÖZLERDEN SEÇMELER, ÖZDEYİŞLER, VECİZELER)

 

- İnsan için en faydalı şeylerden biri, kendi aklına nisbetle kendi kadrini bilmesidir.

- İnsan için en faydalı şey, ilgili olmadığı şey hakkında söz söylememesidir.

- İnsan için en büyük rahat, mukadderata teslim olmasıdır.

- Yöneticiler 4 şeyden korunmalıdır. Gazap, Cimrilik, Yalan, Kaba ve Ağır söz

- İnsan dilediği bir mertebeye şu üç şeyden birini göze almakla erişebilir.

1-Şahsını eziyete uğratmak

2-Malından ziyana katlanmak

3-Dininden ve itikadından fedakarlığı göze almak

- Gemi denizde ancak tayfalar sayesinde hareket eder, fakat fırtınaları ancak geminin başındaki kaptan atlatır. Gemi yığın yığın yolcularla dolar ve tayfalar da çok olursa batmaktan kurtulamaz.

- İnsanların akıllı olduğu 8 özellik belirlenir.

1-Usluluk ve yumuşaklık

2-Kendini bilerek kendini korumak

3-Büyüklerine itaat ederek onları hoşnut etmenin yolunu bulmak.

4-Sırrını kime emanet edeceğini ve bunu dostuna nasıl anlatacağını bilmek.

5-Büyüklerin kapısında takip ettiği bir işi tatlı bir dil ile takip etmek.

6-Kendi sırrını da başkasının sırrını da muhafazaya muhtedir olmak.

7-Diline hakim olarak ancak emin olduğu sözü söylemek ve güvenilmeye layık olmayan kimselere bir sır emanet etmemek.

8-Toplanma yerlerinde kendinden sorulmayan bir şey hakkında söz söylememek.

- Bilim adamı, bilgisinden ve görgüsünden istifade edendir. Amel ve biliminden istifade etmeyen bilim sahibi sayılmaz.

1-Kendi ihtiraslarına kapılmaz

2-Herkesin sözünü doğru diye kabul etmez.

3-Yanlış iş üzerinde ısrar etmeyerek , doğruyu arar ve geçeğin aydınlanması için uğraşır.

- Dünyada tedbirli olmak kadar akıllılık, eziyetten çekinmek kadar edep, güzel huylu olmak kadar asalet ve tok gözlü olmak kadar zenginlik yoktur.

- İki kişiden sakınmak ve çekinmek gerekir. İyiliği, kötülüğü, mükafatı, cezayı tanımayan kimse ile gözlerini haram olan şeylerden, kulaklarını fena sözleri işitmekten çevirmeyen ve ilgili olduğu işleri kalbine uğratmayan kimsedir.

- Üç şeyi sıfır saymak gerektir. İçinden su akmayan ırmak, hükümetsiz bir memleket ve kocasız bir kadın.

- Eziyetten çekinmek, Edepli olmak, Şüpheli şeylerden sakınmak, Güzel huylu olmak, Her hal ve hareketlerinde faziletten ayrılmamak.

- Ey nefis! Dostlarının ve arkadaşlarının laflarına kanma ve onların sohbetine gönül bağlama! Çünkü onların sohbeti sevinç ve neşe vermekle beraber ağır bir yük teşkil eder ve bunların sonu ayrılıktır.

- Üç şey var ki bunlardan çok az kişi kurtulur.

1-Padişaha arkadaş olmak,

2-Kadınlara güvenmek

3-Tecrübe için zehir içmek

- Hükümdar incelemediği ve işlenmiş olduğuna inanmadığı bir suç yüzünden ceza verecek olursa bu cezayı kendi nefsine vermiş ve kendi nefsine zulmetmiş olur.

- Fena kimselerle düşüp kalkmak iyilerden şüpheye sebep olabilir ve hal insanı hataya düşürebilir.

- Danıştığı zaman dostlardan, hastalandığı zaman hekimlerden, şüpheye düştüğü zaman bilim adamlarından, gevşek davranarak, gelişi güzel öğüt almayı bekleyen kimse yanlışın en büyüğüne düşmüş, başından geçen gaileyi katmerleştirmiş ve büyük vebal yüklenmiştir.

- Kendini beğenen kimseye söz söyleyenler, ölüden akıl danışan yada sağıra sır emanet eden kimselere benzerler.

- Dilsizlik, yalan söyleyen dilden, fakirlik ve yoksulluk, elalemin malında nimet ve genişlik içinde yaşamakdan iyidir.

- Yaz bulutunun gölgesi, kötü kimselerin dostluğu, kadın sevgisi, yalan haber, bol para ve temelsiz bir binada devam ve sebat yoktur.

- Düşmandan dilediğini alabilmek için ona biraz yanaş, fakat büsbütün yaklaşma ki cüreti artmasın seni büsbütün kuvvetsiz sayarak küçük düşürmesin.

- Her kim kendini ve düşmanını tanımayarak hakkından gelemeyeceği kimse ile harp ederse kendini helaka sürüklemiş olur.

- Akıllı kimse, düşmanın şerrini daima hesaplar. Düşman uzak ise satvetinden, yakın ise taarruzundan, tek ise hilesinden kurtulmak gerekir. Milletlerin en akıllısı ve en basiretlisi, harpten ve harbin masraflarından çekinendir. Çünkü harpten başka her işte göze alınan güç paradır, sözdür ve emektir. Fakat harbin masrafı candır ve bedendir.

- Kim ki kuvvetine aldanarak zayıfları hor görürse, onun kuvveti başına bela olur.

- Sonunda beklediği faydalı sonuç uğruna eziyete dayanan ve bu uğurda gururunu ve İzzetini nefsini bir tarafa bırakarak dişini sıkan kimse bütün bu eziyetlerin doğuracağı sonuç ile bahtiyar olur.

- Dört şey vardır ki, azının azını bile hor görmemek gerektir. Yangın, Hastalık, Düşman ve Borç !

- Hükümdarlar için basiretin başı : Dostlarını tanımak onlara layık oldukları mevkii vermek ve bunların birbirlerine karşı gösterdikleri kıskançlıkları ve rekabetleri tanımaktır. Çünkü bunlar birbirlerini o derece çekemezler ki imkan buldukları taktirde birbirlerini öldürürler.

- Aklı başında olan kimse ceza vermekte acele etmemeli ve sonradan uğrayacağı pişmanlığı hatırlayarak ceza vermek hususunda son derece ihtiyatlı davranmalıdır

- Aklı başında olan bir kimse dostlarını her şeyden üstün tutar. Hayır işlemek yolunda en büyük yardım dostlardan gelir. Bir felaket baş gösterdi mi, dostlar onu paylaşır.

- Aklı başında bir insan ancak yol bulacağı şeyi arar. Ve yol bulamayacağı şeyin peşine düşmez.

- Bir dosta karşı, bir dostun içine şüphe düşer se ondan sakınmak hususunda gayet ihtiyatlı davranmalıdır. Aradaki dostluğun bir değişiklik geçirmekte olduğu hakkındaki görüşü doğru ise selamete kavuşur. Değilse ihtiyatli olmak yüzünden bir şey kaybetmiş sayılmaz.

- Halinden hoşnut olan kimse huzur içinde yaşar. Fakat hırslı olanlar ömürlerini yorgunluk ve tatsızlık içinde geçirirler.

- Akıl sahibi olan kimse, bir düşmana karşı beslediği düşmanlık dolayısıyla ona yaklaşmaktan ve bir korkuyu gidermek ya da bir iyiliği kazanmak için onun yardımını istemekten çekinmez.

- Haksızlık eden, haksızlığa uğrar. Böylesi cezasına hemen çarpılmazsa, ileride kurtulamaz.

- İçi kin ve öç hisleriyle tutuşan kimsenin gösterdiği yumuşaklık ve güler yüzlülük onun ne korkunç hınç beslediğini göstermekten başka işe yaramaz.

- Bil ki, kinlerin inleyen kalplerde çok sağlam yerleri vardır. Diller ise kalpleri anlatmak hususunda doğruyu söylemez. Dil kalbe değil, kalp dile şahadet eder.

- Akıl sahibi olanlar, kinlerine ve düşmanlıklarına boyun eğmekten ziyade terbiyelerine ve iradelerine göre hareket ederler.

- Aklı başında olan kimse, kinin unutulduğuna düşmanlıklardan vazgeçildiğine hükmetmez. Belki bir tuzağa düşmekten, bir hileye kurban gitmekten sakınır. Düşmanlardan çoğunun (bilgi yelpazesi. net) hiddet ve şiddet göstermekle değil, belki uysallık ve yumuşaklık göstermekle avlandıklarını bilir.

- Aklı başında olan kimse, aceleciliğin getireceği pişmanlıktan korunmak için acele etmez ve yapacağı her işi düşünerek yapar.

- Çok sıkı çalış, ama sonunda ne yapacağını yine de Tanrı bilir.

- Dayanılması en kolay acı, başkalarının çektiği acıdır.

- Arifim deyu ilan edip geçme,

Defter - i divana sığmaz söz gelir divaneden.

- " Her rüzgarda sallanacak olursan ,

Dağ kadar olsan da bir ota değmezsin. "

- Burada hepinize yetecek kadar nokta, virgül ve noktalı virgül vardır. Lütfen onları yazılarınızda bol bol kullanınız. . !

- Ey İnsanoğlu, kendi ayıpların dururken başkalarını ayıplamaktan vazgeçmedikçe kamil insan olamazsın. O halde başkalarının ayıplarına bakmadan evvel kendi ayıplarına bir göz at, onları düzelterek işe başla.

Mutluluk!. .

Çevrenize bir bakın. Mutlu olduğunun bilincinde kaç kişi sayarsınız?

Ömrümüz mutluluğu bir günden diğerine ertelemekle geçiyor. İsteyerek değil tabii ama farkında olmadan mutlu olmayı hep "geleceğe" iteliyoruz. . Bir bakıma sonsuza. .

Borçlar ödenince. . Okul bitince. . İş bulunca. . İstediğim gibi birine rastlayınca. . Evlenince. . Çocuk sahibi olunca. . Çocuklar büyüyünce. . Okullarını bitirince. . Emekli olunca. . Sağlığım düzelince. . Yani ne zaman?

Bugün değilse, ne zaman?

Yaşamın baştan sona bitmeyen bir mücadele olduğunu kabul edin ve mutluluğu yakalamaya bakın. . Elinizin altındakiyle başlayın işe. . "Bugün"le. . "Şimdi"yle. .

Alfred D'Souza'nın güzel bir sözü var. .

"Uzun süre, günün birinde yaşamaya başlayacağımı düşündüm. . Ama her zaman önüme bir engel çıktı. . Unutulan, yapılması, bitirilmesi ya da ödenmesi gereken. . Hayat ondan sonra başlayacaktı. işte! Sonra birden, yaşamın aslında bütün bu engeller olduğunu farkettim". .

Mutluluğa giden bir yol yok aslında. . Ama mutlu bir yol var. . Öyleyse, her saniyeyi yakalayın, yaşayın, paylaşın. .

"Asla birilerinin ümidini kırma, belki de sahip oldukları tek şey odur. "

H. Jackson Brown Jr. (Teşekkürler Yağmur)

Hazreti Pir, buyurmuş “ Elbette !. İnsanın gönlü bir buğday çekirdeğine benzer Bir buğday tanesinde kırk buğday saklıdır İnsan da aynı anda birden fazla kişiyi sevebilir!. . ” Mevlana

 

“GÜZEL SÖZLER, ÖZDEYİŞLER, VECİZELERDEN SEÇMELER ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):