Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Belgeler > Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler

GÜZEL SÖZLER KISA (9) (GÜZEL SÖZLERDEN SEÇMELER, ÖZDEYİŞLER, VECİZELER)

 

Bazen evlenecek kız evlenme esnasında, Erkek de evlendikten sonra ağlar.

(Sızıntı)

Herkese mutlaka bir kusur yakıştıran ya bir akıl hastası veya kendini beğenmiş bir bencildir.

(Sızıntı)

Eşyanın fiyatını bilmek değil, kıymetini bilmek mühimdir.

(Sızıntı)

Dünyada insana şans bir defa düşer. O, okunu bir defa atacak On ikiden vuracak ve kurtulacak. Yoksa vay haline

(Sızıntı)

Sıhhat gibi dost, hastalık gibi düşman; çocuk sevgisi gibi sevgi açlık gibi açlık yoktur.

(XXX)

Az ye, az söyle, az incit.

(XXX)

Hastalık denilen şey atla gelir, Yaya gider.

(XXX)

Akıllı kimse kendisine bir şey sorulmadıkça cevap vermez. Çünkü sözü doğruda olsa ehemmiyet vermez, saçmadır derler.

(Bostan ve Gülistan kitabından)

Benim huyum sana hoş gelmediyse sen kendi güzel huyunu elden bırakma.

(Bostan ve Gülistan kitabından )

İki kişi arasında ateşi alevlendirmek, kendiside ara yerde yanmak akıllı işi değildir.

(Bostan ve Gülistan kitabından)

Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.

(Albert Lipmann)

Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz.

(Hz. Ali)

Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdeki nefsinizdir.

(Hadis-i şerif)

İki şey akıl hafifliğini gösterir; söyleyecek yerde susmak, susacak yerde söylemek.

(Sadi)

Gönlünün dertli olmasını istemezsen, dertli gönülleri dertlerinden kurtar.

(Sadi)

Kısmetine razı olmayan kuldan Cenab-ı ALLAH razı olmaz.

(Sadi)

Gerektiği yerde izah etmeyen, gerekmediği yerde izah eden, kişiye budala derler.

(Alain)

Dedikodu basit ruhlu insanların eğlencesidir.

(Corneille)

İnsanın kendine güveni büyük işlere girişmesinin ilk şartıdır.

(Samvel johnson)

Kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir.

(Jonathan Swift)

Yıldızlara bakan adam, yoldaki çamur birikintilerinin içine girmeye mahkumdur.

(Alexander Smith)

Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur.

(Tolstoy)

Dertli adamın kararsızlıklarla, dumanlarla dolu bir gönül evi vardır; derdini dinlersen o eve bir pencere açmış olursun.

(Mevlana)

Bir dostun üzüntüsüne kim olsa katılır; bir dostun başarılarına ise ancak yüksek bir ruhta olanlar katılır.

(Oscar Wilde)

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez.

(Mevlana)

Hafif acılar konuşabilir, ama derin acılar dilsizdir.

(Seneca)

Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu görürsün.

(Channing)

Yarınlar, yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir.

(Çiçero)

Bir hizmette bulundu isem, bu, çalışmaktan ve sabırlı düşünmekten başka bir şey değildir.

(Sir İsaac Newton)

Vücut besleyenlerin haberi yoktur ki, midesi dolu olan kimsede hikmet bulunmaz.

(Sadi)

Fırsat herkesin ayağına gelir, ama fırsatı değerlendiren azdır.

(Bulwer Lytton)

Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendini düşünmeyi unutur.

(Auverbach)

Dua dudaktan değil kalpten gelmelidir.

(Jean Paul Richer)

Günaha karşı en tesirli korunma vasıtası, günahtan korkmaktır.

(Mark Twain)

İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlandığında anlar.

(Eschenbach)

İnsanın hakiki asaleti faziletten gelir, doğuştan değil.

(Epictetos)

Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil.

(Marcel Lenair)

Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla

Ödüyoruz.

(Peyami Safa)

Hiç kimseye faydalı olmamak tam manasıyla kıymetsiz olmak demektir.

(Descartes)

Hoşgörü karşımızdakini bizim istediğimiz gibi değil, onları kendi istedikleri şekilde mutlu edebilmek büyüklüğüdür.

(Robinson)

Dostluktan saygıyı kaldıran onun en büyük süsünü kaldırmış olur.

(Çiçero)

İnsanlar sizden kendilerini eleştirmenizi istedikleri zaman bile, gerçekten sizden övülme bekliyorlardır.

(Maughana)

Gençlikte günler kısa, yıllar uzun; yaşlılıkta günler uzun yıllar kısadır.

(Kant)

Gerçeği insanların ölçüleri ile değil, insanları gerçeğin ölçüsü ile tanı.

(Hz. Ali)

Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz.

(Michael Marshall)

Cehennem dediğin dal ve odun yoktur. herkes ateşini kendisi götürür.

(Pir Sultan Abdal)

Cennette içi dışından, dışı içinden görülen Şeffaf köşkler vardır. Bunlar tatlı ve yumuşak konuşan, yemek yediren ve insanlar uykuda iken namaz kılanlar içindir.

(Hadis-i Şerif).

Gördüğü iyilikleri gizleyip, gördüğü kötülükleri teşhir eden kötü komşudan Allahfa sığının.

(Hadis-i şerif)

Tefekkür ibadetin yarısı, az yemek ise ibadetin ta kendisidir.

(Hadis-i şerif)

Evden önce komşu, yoldan önce yol arkadaşı, yolculuktan önce yol azığı.

(Hadis-i şerif)

Mutlu olmak istiyorsak, hayatın cisimde değil, ruhta olduğuna inanmalıyız.

(Tolstoy)

İnsan şişirilmiş tulum gibidir, ağzı açılınca söner.

(Kaşgarlı Mahmut)

İnsanı büyük yada küçük yapan Kendi iradesidir.

(Schiller)

Gönlümüz bize aklımızdan daha yakındır.

(Goethe)

Dünyayı kara gören insan, herkesi kendisi kadar kötü sanır ve bunun için herkesten nefret eder.

(Bernard Shaw)

Kılıcın yapamadığını adalet yapar.

(Kanuni Sultan Süleyman)

Dünyayı idare eden, düşünceler değil kuvvettir. Ancak kuvveti kullanan düşüncelerdir.

(Pascal)

Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez.

(Lao- Tzu)

Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyanın (bilgi yelpazesi. net) en zor savaşını vermek demektir. bu savaş başladı mı, artık hiç bitmez.

(Doğan Cüceloğlu)

Tereddüt edenin sözünü keserler.

(Franklin Jones)

Kendilerini tek başına kalmış bulmaktan korkan insanlar, kendilerini hiç bulamazlar

(Andre Gide)

Ben gönlü savurgan olanı severim; ne teşekkür bekler, ne teşekkür eder: çünkü hep verir o, ve kendini korumaz.

(Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt)

Yaşarken yaşayın! İnsan doğru zamanda yaşamazsa, asla doğru zamanda ölmez.

(Nietzsche)

Hayat bir define avı değildir hayatın kendisi bir hazinedir

(Dennis Waitley)

İki şeyden birini seçmek gerekir: Ya gelişmek için acı çekmek ya da acı çekmemek için gelişmemek

(Theodore Jouffroy)

Bilgeliğin en sağlam belirtisi kalıcı bir sevinçtir.

(Montaigne)

Kendine dost olan, bilin ki herkese de dosttur.

(Seneca)

Bazı amaçlar o kadar yücedir ki, o yolda yenilmen bile zafer sayılır

(Tapınak Yazıtı)

Her şey olma özgürlüğümüz vardır, yalnızca özgür olmama özgürlüğümüz yoktur.

(Sartre)

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı ne susuz ne de sarhoş olarak

(Aristo)

İnsanlar kendisini düşünmeye zorlayana hayran olur ama ondan uzak durur, kendisini güldürenden hoşlanır, kalbini kırana aşık olur ama iltifat edenle evlenir.

(XXX)

Davranışlarından utanıp sıkılma! Yaşamın tümü bir denemedir

(Emerson)

Mevki, insanın ya iyiliğini ya da kötülüğünü meydana çıkarır.

(Bacon)

Herkese karşı tatlı ve uysal olmaya dikkat ediniz. Bilhassa evinizde.

(François de Sales)

Kusurların en büyüğü, insanın tüm kusurlarından habersiz olmasıdır.

(Thomas Carlyle)

Haya, imanın dallarından biridir.

(Hadis-i şerif)

Şayet iyilik yapmaya gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme,

Kötülük etmemek de, nefsin için verilmiş bir sadakadır.

(Hadis-i Şerif)

Hiç kimse başkasını kaldırıp yerine oturmasın, ancak sıkışarak yer versin.

(Hadis-i Şerif)

Yaşlılar, hayatlarının ancak işe yarayan kısımlarını hesaplasalardı,

Kim bilir ne kadar yaşlı, bugün genç sayılırdı.

(Petit Jenn)

Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol.

(Dale Carnegie)

Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır.

(Hz. Ömer)

Allah katında en büyük hata, yalan konuşmak ve büyük pişmanlık kıyamet günündeki

Pişmanlıktır.

(Hz. Ali)

Yükselmenin iki türlüsü vardır;birisi, kendi değerine dayanmak

Diğeri başkalarının değersizliğine dayanmaktır.

(La Bruyere)

Şöhret, uzaktan güneş gibi parlak ve ısıtıcı;yaklaştınız mı bir dağ tepesi gibi soğuktur.

(Balzac)

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

(Gandi)

Kanunların bittiği yerde zulüm başlar.

(Chatham)

Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur.

(Benjamin Franklin)

Her zaman yumuşak huylu ol.

Sertlik, kabalık ve kötü sözden sakın.

(Hadis-i Şerif)

Yemekten evvel elleri yıkamak yoksulluğu,

Yemekten sonra yıkamak ise, günahları giderir.

(Hadis-i Şerif)

Alçak gönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler,

En yüksek düşüncelerdir.

(Montaigne)

İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, çok parlak ışıkta da.

(Montaigne)

Kendisini memnun ettiğin zaman, sende olmayan şeylerle övünen kimse, Kendisini kızdırdığın zaman da seni, Sende olmayan şeylerle kötülemeye kalkar.

(İmam-ı Şafii)

Bir sırrı devamlı surette saklamak, insan ruhunu en çok olgunlaştıran şeydir.

(Balzac)

İnsanlar birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur.

Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar da olmaz.

(Scott)

Dostuna da düşmanına da yardım et.

Çünkü o zaman, dostunla daha yakın dost,

Düşmanınla da dost olursun.

(Cledbul)

Hepimiz hayatın kısalığından söz ederiz de

Boş geçen zamanımızı nasıl kullanacağımızı bilmeyiz.

(Seneca)

Düşmanların en büyüğü düşmanlığını gizleyendir.

(Hz. Ali)

Kim ki öğrenir, öğrendiği ile amel eder ve öğretirse, göklerde saygı ile anılır.

(Hz. İsa)

Günah işleyen insandır, buna üzülen evliya olabilir, bununla övünen ise şeytandır.

(F. Fuller)

Söz, ilaç gibidir. Gereği kadar sarfedilirse fayda verir.

Gerektiğinden fazlası zarara sebep olur.

(Amr bin As. r. a)

Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer,

Söküp atmak çok güçtür.

(Cenap Şehabeddin)

Çok konuşmak insanın gözden düşmesi için en kısa ve emin yoldur.

(La Bruyere)

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

(Hadis-i Şerif)

Şerefini kaybettikten sonra yaşamaktan daha feci ölüm olur mu?

(Rousseau)

Yapamayacağın işler için kimseye söz verme!

(Washington)

Herkim düşünmeden konuşursa, sözü çok kere yanlış olur.

(Sadi)

Kendi sırrımızı kendimiz saklamazsak, başkaları bizim sırrımızı nasıl saklayabilir?

(La Rochefoulcauld)

Açıklamasını istemediğim, bana emanet edilen bir sırrı göğsüme yerleştiririm de

Göğsüm ona mezar olur!!!!(harika)

(İbn-i Muftez)

Eğer bir kimseyi kimse sevmiyorsa, bunun sebebini araştırmalıdır.

Eğer bir kimseyi herkes seviyorsa bunun sebebini de araştırmalıdır.

(King Dse)

Ömrünün uzamasını ve rızkının artmasını arzu eden kimse,

ALLAHTAN korksun ve akrabalarını gözetsin.

(Hadis-i Şerif)

Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.

(Walker)

Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz.

(Moliere)

Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir!

(Sadi)

İnsanlar kötülüğü, arzularının kuvvetli olmasından çok, vicdanlarının zayıf

Oluşundan dolayı yaparlar.

(John Stuart Mill)

İnsanların mutlulukları yada mutsuzlukları, talihin olduğu kadar

Kendi karakterlerinin de eseridir. !!! (harika)

(La Rochefoucauld)

Tembellik o kadar yavaş hareket eder ki, yoksulluk çok geçmeden ona erişir.

(B. Franklin)

Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur.

(C. Şehabeddin)

Sabır önceleri insana zehir gibi görünür, fakat bunu huy edinirsen bal olur.

(Sadi)

Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz!

(A. Maurois)

Senin en zararlı düşmanın nefsindir.

(Hadis-i Şerif)

Yalnız vazifeyi yapmaya hazır olmak kafi değildir,

Onu anlamak ve bilmek de gerekir.

(Guizot)

 

“GÜZEL SÖZLER, ÖZDEYİŞLER, VECİZELERDEN SEÇMELER ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):