Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Kitap Özetleri > Roman Özetleri

DAĞLARI BEKLEYEN KIZ ÖZET (2) KİTAP ÖZETİ ROMAN ÖZETİ

 

Yazarı: ESAT MAHMUT KARAKURT

 

Romanın Konusu

 

Esat Mahmut Karakurt’un romanı “Dağları Bekleyen Kız” da Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan inkılapların hızını kesen ve Türk milletini uğraştıran Kürt isyanlarını yani Ağrı Dağı isyanları olarak da bilinen bu isyanlardan birini konu edilir. Yazar, bu isyan hareketini ve Türk ordusu tarafından bastırılmasını romanda işlerken olayların içine bir de aşk motifi ekler. Şeyh Fuat’ın kızı Zeynep ile Türk subayı Mülazım Adnan’ın aşkı…

 

Romanın Ana fikri

 

Ağrı Dağı isyanı hareketinin temelinde,ekonomik ve kimlik sorunundan çok bölge üzerinde çıkarları bulunan yabancı devlet ve milletlerin emellerinin ve kışkırtmaları etkili olmakta,maşa olarak insanları kullanarak oyunlarına alet ettikleri görülür.

 

 

Romanın Özeti

 

 

Ağrı ilinin Karaköse kasabası ve bir askerî hava alanı. Nöbetçi Başçavuş, Binbaşı İhsan'a göreve giden uçakların döndüğü haberini verir. Yalnız, on uçak olarak giden filo, dokuz uçakla geri döner. Filo komutanı Yzb. Nuri, Bnb. İhsan'a Mülâzım Celâl Bey'in uçağının filodan ayrılıp eşkıyanın üzerine intihar saldırısı yaptığını söyler. Yzb. Nuri, sözlerini bitirmemişken Mülâzım Celâl'in uçağı da gökyüzünde belirir. Uçak zorlu bir iniş yapar. Mülâzım Celâl, ağır yaralı olarak uçaktan çıkarılır. Görevini yapmanın gönül rahatlığı ile son sözlerini söyler. Mülâzım İsmail'i ister. Ölmek üzere olan Mülâzım Celâl, çevresinde toplanan subaylar arasındaki çok güvendiği, arkadaşı Mülâzım İsmail'e annesini ve kız kardeşini emanet ettikten sonra ölür. Mülâzım Celâl'in cenazesi ambulansa konmak üzere iken Bnb. İhsan'a haberci aracılığı ile yeni bir emir gelir.

 

Alınan yeni emir gereği dokuz uçak tekrar havalanır. Bu görevde, yeni atanan Mülâzım Adnan da bulunur. Filo, görevden döner. Mülâzım Sermet, göğsünden kurşunlanmıştır. Bnb. İhsan, yanına Yzb. Nuri ve Mülâzım Adnan'ı da alarak hastaneye kaldırılan Mülâzım Sermet'i ziyarete gider. Mülâzım Sermet, yerli ahaliden Mahmut Efendi'nin evinde kalmaktadır. Evin kızı Nerime'ye de âşıktır. Mülâzım Servet, hastanede kendisini ziyarete gelen Mülâzım Adnan'a Nerime'den bahseder. Kaldığı Mahmut Efendi'nin evinde onun da kalabileceğini, ama Nerime'ye yaralı olduğunu bildirmemesini söyler, Mülâzım Adnan da, onun bu isteğini yerine getirir.

 

Aradan üç hafta geçer, Mülâzım Sermet iyileşir ve Nerime ile nişanlanır. Bir gün Sermet, filo komutanından izin alır ve nişanlısı Nerime ve arkadaşı Adnan'la birlikte büyük bombardıman uçaklarından biriyle Ağrı dağına geziye çıkarlar. Her üçünün amacı da, Ağrı dağının çevresindeki doğal güzellikleri gökyüzünden seyretmektir. Bu uçuş, gezi sınırlarını aşar. Ağrı dağı çevresinde bulunan eşkıya gruplarına bombalar atılır, mitralyözle ateş açılır. Karşılıklı mitralyöz ateşi karşısında Sermet yaralanır. Uçak, havaalanına geri döner, Servet sevdiği kız Nerime’nin kollarında can verir.

 

Ağrı dağı çevresinde bulunan eşkıya gruplarına hava harekâtı ile son ve ağır bir darbe vurulması plânlanır. Yalnız, eşkıya gruplarının ana hareket merkezi, ellerinde bulunan top ve mitralyözlerinin bulunduğu yerler, bir hava taarruzu sırasında eşkıyaların gizlendikleri mağaralar ve kaçış yönleri bilinmemektedir. Bu nedenle, hava taarruzundan önce bu bilgilerin alınması gereklidir. Birlik Komutanı Paşa, bu bilgilerin alınma görevini Mülâzım Adnan'a verir. Çünkü bu göreve gönüllüdür.

 

O gecenin sabahı Mülâzım Adnan, eşkıya kıyafetini giyer ve göreve hazır duruma gelir. Altı uçaktan oluşan filo şafak sökmeden hareket eder. Önceden plânlandığı şekliyle, uçaklar da eşkıya üzerine bombardıman eder. Diğer uçaklar tarafından yapay oluşturulan duman sayesinde Adnan'ın içinde bulunduğu uçak, düz bir arazi üzerine iner, Adnan'ı bırakır ve tekrar havalanır. Mülâzım Adnan birkaç saatlik yürüyüşten sonra bir eşkıyaya rastlar. Ona yolunu kaybettiğini, (bilgi yelpazesi.net) şeyhin yanına gitmek istediğini söyler. Eşkıya da durumundan şüphelenmez, şeyhin bulunduğu yere götüren gizli yolu Adnan'a tarif eder. Adnan, eşkıyanın tarifi üzerine bir müddet daha gittikten sonra eski bir dostu olan ve öldüğünü zannettiği Ahmet Astsubay'la karşılaşır. Ahmet Astsubay, bir vesile ile bu bölgeye gelmiş; ama, türlü uğraşmalarına rağmen, dağların ötesine çıkıp da kendi birliğine ulaşamamıştır. Eşkıyanın elinde bulunan cebel topları dahil, bütün silâhların sayısını ve bulundukları yerleri bilmektedir. Ayrıca, Ahmet Astsubay, kurnazlığı sayesinde eşkıyanın başı olan Şeyh Fuat ve adamlarının da güvenini kazanmıştır.

 

Mülâzım Adnan ve Ahmet Astsubay, birlikte bir plân yaparlar. Ahmet Astsubay, eşkıyaların karargâhına gidecek, bir yolunu bulup, gizlendikleri mağaraları ve diğer önemli yerleri gösteren haritaları ve evrakları çalacak ve tekrar Mülâzım Adnan'ın yanına dönecektir. Yapılan plân doğrultusunda ertesi gün Ahmet Başçavuş, saklandıkları mağarada Adnan'ı bırakır ve yola çıkar. Saatler geçmesine rağmen, geri dönmez. Mülâzım Adnan mağaradan uzaklaşır bir kadın sesiyle irkilir. Kadının yanında bir de erkek vardır. Kadın, yanındaki mitralyözün yerleştirilmesi ile ilgili olarak Adnan'dan yardım istemektedir. Adnan'ın subay olduğu anlaşılmamıştır. Adnan, kendi eliyle bulunan mitralyöz aracılığıyla uçaklarda bulunan arkadaşlarının ölümüne neden olmamak için riski göze alır, tabancası ile kadının yanındaki adamı öldürür. Şeyhin kızı tahmin ettiği kadını da öldürüp arkadaşlarının intikamını almayı düşünür. Çünkü, bu kadının ününü, önceleri duymuştur. Hatta, kendisi de önceki uçuşlarında mitralyöz başında bu kadını görmüştür. Bu nedenle, şeyhin kızı olan bu kadın hakkında içinde güçlü bir intikam duygusu bulunmaktadır. Fakat intikam duygularını bir tarafa bırakır ve kadını öldürmekten vazgeçer.

 

Dakikalar geçer, mağaranın içinde biri eşkıya başının kızı, diğeri Türk subayı iki genç arasında farkında olmadıkları samimî bir sohbet başlar. Adı Zeynep olan şeyhin kızı, Adnan'ın bir anlık gafletinden yararlanarak tabancasını almasına rağmen, kendini öldürmek isteyen Adnan'a tabancayı geri verir. Zeynep'in bu davranışları, Adnan'da güven oluşturur. Her ikisi de bir zamanlar âşık olmuşlar; Fakat aşklarına karşılık bulamamışlardır. Kötü olayların sürüklediği bir biçimde, istemeyerek eşkıya olan şeyhin kızı ile Adnan arasında duygusal bir ilişki filizlenir. Bu ilişkinin sonucu Zeynep, eşkıyaların karargâhı ile silâh ve mühimmatın depolandığı, cebel topları ve mitralyözlerin bulundukları yerleri gösteren, yanında bulundurduğu haritayı Adnan'a verir.

 

Ertesi sabah Adnan, plânlandığı biçimiyle düz araziye inecek olan uçağa binip birliğine döneceğini Zeynep'e söyler. Zeynep kendisini de yanında götürmesini Adnan'dan ister. Adnan ise, kendisini götüremeyeceğini, götürdüğü takdirde hainlik suçlaması ile idam edileceğini Zeynep'e ifade eder. Bu tartışma sürerken. mağaranın ağzında sesler duyulur. Zeynep'i aramaya çıkan dört şaki mağaranın önündedir. Zeynep, onları görünce Adnan'ın tabancasını alır ve ateşleyerek şakilere yerini bildirir. Adnan'ın bir subay olduğunu, casusluk amacıyla bulunduğunu söyleyerek ellerinin bağlanmasını temin eder. Şakiler, Ahmet Başçavuş'un karargâhta gizli evrak ve haritaları çalmak isterken yakalandığı ve öldürüldüğü haberini verirler. Bu şekilde, Ahmet Başçavuş'un, neden geri dönmediği de anlaşılır. O sırada Türk uçakları, günlük bombardımanlarını yapmaya başlar. Şakilerin, bombardıman sırasında canlarının derdine düştüğü bir an Zeynep, Adnan'ın ellerini bağlayan ipleri keser ve onu salıverir. Elleri serbest kalan Adnan, mitralyözle şakilerin hepsini öldürür.

 

Mülâzım Adnan, kendisini almak üzere düzlüğü inen uçağa biner ve karargâhına döner. Adnan'ın, Ahmet Başçavuş ve Zeynep aracılığıyla aldığı bilgi ve haritalar sayesinde Ağrı dağı çevresinde büyük bir harekât plânlanır. Bu yeni harekâtta en tehlikeli görevi, yine gönüllü olarak Adnan alır. Onun görevi, şakilerin karargâh merkezi ve mühimmat deposunu bombalamaktır. Eşkıya çetesi, kara ve hava harekâtı ile imha edilir. Sağ olarak yakalanan şakiler arasında Zeynep de bulunur. Zeynep, yaralıdır ve hastanede tedavi görür. Mülâzım Adnan ise, harekâtta gösterdiği başarıdan dolayı "Yüzbaşı" rütbesine terfi eder. Zeynep, Adnan'a verdiği harita ve gizli bilgilere rağmen bir haindir. Adnan'ın arkadaşları da onu böyle görmektedir. Yani, bir "hain"... Her şeyden önce Zeynep, Mülâzım Sermet’in şehit olmasına neden olan bir kadındır. Eğer, Sermet'in uçağı Zeynep'in mitralyöz ateşi ile vurulmasaydı ve Sermet sağ olsaydı Nerime ile evlenecekti. Zeynep, bütün bu bilgileri, hastanede iken hastabakıcıdan öğrenir ve çok üzülür. Oysaki, Sermet’in uçağını mitralyöz ateşiyle kendisi vurmamıştır.

 

Zeynep, Nerime ile görüşüp, ona Sermet'i kendisinin öldürmediğini anlatmak istediğini Adnan'a söyler. Adnan da, Zeynep'in bu isteğini kabul eder ve birlikte Nerime'ye giderler. Nerime, beklenen kötü söz ve hakaretlerde bulunmaz. Üzgündür, ama Zeynep'i anlayışla karşılar. Nerime ve Zeynep, ağlaşarak birbirlerini kucaklarlar. Çünkü, Zeynep bir hain olarak bilinse de, sonuçta Adnan'a verdiği harita ve belgeler sayesinde eşkıya çetesi çökertilmiştir.

 

Adnan ve Zeynep, Erzurum'a gitmek için yol hazırlıkları yaparken süngülü iki askerle bir jandarma subayı gelir. Subay, Zeynep'i tevkif etmek üzere emir aldığını söyler. Yakalanan otuz şaki ile birlikte Zeynep de yargılanacaktır. Adnan, istemeyerek Zeynep'i jandarmalara teslim eder. Zeynep, mahkemede kendini savunmak istemez. Hakkındaki bütün iddiaları kabul eder. Yalnız, Mülâzım Sermet'i kendisinin öldürmediğini de söyler. Savcı, Zeynep'in idam cezası ile cezalandırılmasını talep eder. Yargıç, Yzb. Adnan'ın lehine yaptığı şahitliğini, pişmanlığını ve verdiği bilgiler sayesinde eşkıya çetesinin imha edilmesini göz önünde tutarak Zeynep’in beraat kararını verir. Mahkeme kararından üç ay sonra Adnan, Zeynep ile evlenir ve İstanbul - Kalamış'ta bulunan evlerinde mutlu bir hayat onları bekler.

 

Ana Fikir

 

Her ne olursa olsun önce vatanı sevnek, vatan için herhangi bir fedakarlıktan kaçınmamak gerekir.

 

Şahıslar ve Olaylar

 

Mülazım Adnan: Konuşması ve tavırları ile met, cesur ve vazifaşinas bir Türk plotudur.

 

Şeyh Fuat: Devlete baş kaldıran bir asi olup Zeynep’in babasıdır.

 

Zeynep: Eşkiya başının kızı ve Adnan’a aşık bir genç kızdır.

 

Ahmet Astsubay: Bir vesile ile eşkiyaların olduğu bölgeye gelmiş ve bir daha geri çıkamamış, vatanperver bir türk evladıdır.

 

Mülazım Servet: İki kere yaralanan ve son yaralanmasında vefeat eden,Nermine’in nişanlısı olan bir Türk subayı.

 

Nermine: Mülazım Servet’in nişanlısı ve insani değerleriçok yüksek olan bir kadın.


“ROMAN ÖZETLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİTAP ÖZETLERİ ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

...

10. **Yorum**
->Yorumu: Olm kitap hakkında yorum yapın diye yapmışlar burayı herkes ödev yaptım yazmış Allahım ya..
->Yazan: Metin

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: