Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Kitap Özetleri > Roman Özetleri

ŞARK GÜNEŞİ ÖZET KİTAP ÖZETİ ROMAN ÖZETİ

 

Kitabın Yazarı: Selanik Dündar

 

Kitabın Özeti:

 

Roman bir vapurda başlar. Genç Türk filozofu Tayfur Grand Koleji’ nde bir nutuk verecektir. Mis Lila isminde genç ve güzel bir İngiliz kızı bu Türk filozofunun nutkunu dinlemek üzere koleje gidebilmek için vapura biner. Tayfur’ un arkadaşları olan Handan Bey ve doktor Suat da arkadaşlarının nutuğunu dinlemek üzere, koleje gidebilmek için vapura biner. Vapurda Mis Lila’ yı gören Handan ve Suat beyler, İngiliz kızı çok beğenirler. Çünkü, Mis Lila gerçekten çok güzel ve etkileyicidir. Öyle ki vapurdaki herkesin gözü Mis Lila’ nın üzerindedir.

 

Vapurdan inerler, koleje gelirler. Nutuğun verileceği dershane çok kalabalıktır. Nutuğa ilgi çok büyüktür. Lila ön tarafa, 2. sıraya oturur. Handan ve Suat bey Lila’ yı burada görünce çok şaşırırlar. Lila da sebebini bilmediği bir heyecana kapılmıştır. Kalbi çarpmaktadır.

 

Birinci nutuğa başlamadan önce Tayfur’ a, okul müdiresi tarafından teşekkür için bir heykel verilir. Tayfur teşekkür eder ve konuşmasına başlar. Felsefe, hayat ve insan hakkında uzunca bir konuşma yapar. (sayfa 16-39) Fransız lisanı kullanır. Çünkü, bu kolej Fransızca eğitim vermektedir. Öğrencileri de bin erkek Fransızdır. Nutuğu dinlemeye gelenlerde bu öğrencilerin aileleridir.

 

 

Nutuk bitince Tayfur, Anadolu sahilindeki evine gider. Onun böyle bir tenha yerde oturma sebebi, kalabalıktan, gürültüden hoşlanmaması ve en büyük aşkının okuma ve yazmadan ibaret olmasıdır.

 

Lila da eve gider, bütün akşamı asabi ve düşünceli bir şekilde geçirir. Çünkü, bu Türk filozofunu daha önceden görmüş olduğunu düşünür, ama bir türlü nerede ve ne zaman gördüğünü hatırlayamaz. Bununla birlikte bu Türk filozofu ona garip bir etki yapmıştır. Sürekli onu düşünmektedir. Gece rüyasında dahi onu görür. Acaba Tayfur’ u niçin bu kadar çok düşünmektedir? Yoksa, 13 yaşındayken Şam’ da kuyumcular çarşısında gördüğü çocuk Tayfur’ mudur? Çünkü, Lila aradan seneler geçmesine rağmen o çocuğu hala unutamamıştır.

 

Lila’ nın biraderi Davi İngiltere Elçiliği’ nin İstanbul Müsteşarlığına tayin edileli 7 ay olmuştur. Bu akşam Davi’ nin müsteşarlığının kutlaması için balo düzenlenir. Baloda Tayfur’ un bahsi açılır. Matmazel Kalvadin de Türk Filozofu hakkında bilgi verir ve bu filozofun evinin kendine yakın olduğunu, zaman zaman karşılaştıklarını söyler. Bir Fransız mösyösü Tayfur’ un bir şey bilmediğini, bilinen şeyleri tekrar ettiğini idda eder. Bir Fransız kadın da Tayfur’ un kaba olduğunu söyler. Lila çok sinirlenir ve matmazel Kalvadin ile beraber bahçeye çıkar. Mis Lila, matmazel Kalvadin’ den Tayfur’ un ev adresini öğrenmek ister. Ama etrafta misafirler olduğu için soramaz. Kulağına söylemeyi ise görgüsüzlük olarak görür. Bunun için matmazeli ertesi gün için geziye davet eder.

 

Ertesi gün matmazel Kalvadin gelir, gezintiye çıkarlar. Gezinti sırasında Mis Lila Tayfur’ un evini öğrenir.

İkinci nutuk günü gelmiştir. Lila vapura bindiğinde, Handan ve Suat beyler ile karşılaşır. Dershane nutuk için gelen insanlar ile dolmuştur. Bu defa diğerlerinden daha bir kalabalıktır. Tayfur salona gelince herkes ayağa kalkar. Lila heyecana, kalp çarpıntısına (bilgi yelpazesi. com) tutulur, güçlükle ayağa kalkar. Gözlerini Tayfur’ a diker, Tayfur da onca insanın arasında sadece Lila’ nın gözlerine bakmaktadır. Öyle ki ikisinin gözleri arasında sanki bir köprü kurulmuştur. (sayfa 56)

 

Tayfur bugün sema ve yıldızlar üzerine bir konuşma yapar. (sayfa 56-74) (74-78) Nutuk bitince Lila, avare gibi dolaşır ve kendini İngiliz sefarethanesinde bulur. Biraderi Davi’ nin odasına ağlaya ağlaya çıkar. Onun bu halini gören Davi, kardeşinin hasta olduğunu düşünür ve hemen onu evine götürür. Lila ise içinden bir dahaki sefere Tayfur’ u takip etme kararı alır.

 

3. nutuk günü; Lila vapura biner, üst kata çıkarken Handan ve Suat beyin yanında Tayfur’ un da olduğunu görür ve birden bire titremeye başlar, yürümeye mecali kalmaz. Hemen alt kata iner ve kendini bir sandalyeye atar.

 

Tayfur da Lila’ yı görmüştür ve benzi sararmış, heyecanlanmıştır. Onun bu halini gören arkadaşları ise hastalandığını zannederler, evine gidip dinlenmesini söylerler. Vapurdan inice Tayfur arkadaşlarında ayrılır, bir hamama gider, banyo yapar ve kendine biraz da olsa gelir.

 

Bugünkü konuşma idrak ve hakikat üzerinedir. (sayfa 93-112)

 

Nutuk biter. Tayfur birkaç kitap ve gazete alır, vapura biner. Aldığı kitap ve gazeteleri okumaya başlar. Bir ara kafasını kaldırır ve karşısında lila’ yı görür. Lila eğer rahatsız ediyorsa gidebileceğini söyler. Ama Tayfur kalabileceğini belirtir. Tayfur şaşkınlık içindedir, konuşmaya mecali yoktur ve ilk durakta ineceğini belirterek alt kata iner. O şaşkınlıkla kitaplarını da üst katta unutur. Lila tayfur’ un kitaplarını alır.

 

Lila pederiyle seyahate çıkar, Afrika, Mısır, Sudan, Habeş, Pekin, Londra, İspanya, Fransa, Almanya, Belçika, İsviçre, İtalya... pek çok yeri gezer. Bu seyahati 7 yıl sürer. Bu seyahati sırasında Şam’ a, kuyumcular çarşısına gider. İçinde yıllar önce karşılaştığı o çocukla tekrar karşılaşma ümidi taşımaktadır. Ama, karşılaşamayınca büsbütün yıkılır. Bu 7 yıl boyunca o çocuk ve Tayfur aklından çıkmaz. Acaba ikisi aynı kişi midir? Bu soru onu düşündürür.

 

Biraderinin üzerine İstanbul’ a döner. İstanbul’ a geldiği akşam yemek verilir. Matmazel Kalvadin de gelmiştir. Lila matmazeli sırdaşı olarak görür ve ona kuyumcular çarşısındaki çocuk ile Tayfur’ u anlatır ve matmazelden kendisine yardım etmesini ister.

 

Ertesi gün matmazel Kalvadin Lila’ lara gelir ve hizmetçi Mangeret ile beraber Tayfur’ un evine giderler. Tayfur’ un uşağı Sadık bu 3 hanımı Tayfur’ un yanına götürür. Tayfur hanımları çalışma odasına buyurur. Lila önce rahatsız ettiği için özür diler, daha sonra Tayfur’ un kitaplarını verir. Tayfur çok teşekkür eder, bu ziyaretin kendisini çok memnun ettiğini ifade eder. Tayfur’ da, Lila’ da titremekte, kalpleri çarpmaktadır. İkisi de çocukken Şam da karşılaşıp karşılaşmadıklarını merak etmektedirler.

 

Tayfur Fransız lisanıyla “Fransız mısınız, İngiliz mi?” der. Lila Tayfur’ un gözlerine bakarak, “ne biri, ne de diğeri” der. o an ikisi de gerçeği anlar. Çünkü, Şam da karşılaştıklarında da aralarında aynı konuşma yaşanmıştır. Tayfur Lila’ nın elini tutup diz çöker, sevgi dolu sözcükler söyler. Lila da aynı şekilde cevap verir. İki aşık birbirlerini 14 sonra bulmuşlardır.

 

O gece, Tayfur balkona çıkar ve “ey Lilam, sen olmadan yaşayamam artık, nerdeysen gel meleğim der.” Lila bu esnada yatmak üzeredir. Bu sesi hisseder ve Tayfur’ a gider. Tayfur balkondan Lila’ yı görür, aşağı iner. Bütün gece iki aşık, kırlarda gezerler. Birbirlerine aşk sözcükleri ile bir daha ayrılmayacaklarını söylerler. Sonra Tayfur Lila’ yı evine bırakır.

 

Akşam yemeğinde Davi ve eşi, Lila2 daki değişikliği fark ederler ve hayatındaki insanla tanışmak istediklerini söylerler. Lila önce değişikliğin sebebini yanlış anladıklarını söylese de, daha sonra itiraf eder ve en kısa zamanda tanıştıracağını söyler.

 

4. nutuk günü; Lila dershaneye gider. Konuşma başlamadan dinleyicilerin Tayfur hakkındaki övgülerini duydukça, “o benim sevgigilim” dememek için kendini zor tutar.

 

Tayfur, “mahluk, hâlâk, madde” hakkında nutuk verir. (sayfa 180-218)

Nutuktan sonra Lila Tayfur’ un yanına gider, bir faytona binerek iskeleye giderler, vapura binerler. Suat ve Handan beyler bu duruma hayret etmektedirler.

 

Lila, bu üçlüyü ertesi akşam için yemeğe davet eder, böylece Tayfur’ u Davi ile tanıştıracaktır. Ertesi akşam bu üçlü Lila’ lara giderler. Yemekte seçkin ve önemli misafirler de vardır. Yemekte önce tesadüflerden, olağanüstü olaylardan, musikiden bahsedilir. Tayfur hem Davi’ nin hem de seçkin misafirlerin beğenisini kazanır. Herkes Tayfur’ a hayran kalır. Hatta bir misafir Tayfur için “bu güneş yalnız şarkın değil, hatta garbın bile gözlerini kamaştıracaktır” der. (sayfa 249)tüm misafirler de Türklerden böyle bir insan çıkmasına hayret etmektedirler.

 

Yemekten sonra Tayfur ve Lila’ nın nişanlanma merasimi gerçekleşir. Artık lila ve Tayfur resmen nişanlıdırlar. İkisi de mutluluktan uçmaktadırlar.

 

Ertesi gün, Suat, Handan, Tayfur ve Lila vapura binerler. Roman burada sona erer.

“ROMAN ÖZETLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİTAP ÖZETLERİ ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: