Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Kitap Özetleri > Roman Özetleri

TÜRK AKINCILARI ÖZET KİTAP ÖZETİ ROMAN ÖZETİ

 

Yazarı: ENVER BEHNAN ŞAPOLYO

 

“Tarihini bilmeyen bir toplum yok olmaya mahkumdur” düsturunca, Enver Behnan Şapolyo’nun bu eseri, türk milli tarihini yansıtan çok güzel bir eser. Tarihi çocuk romanı özelliği taşıyan eser, çocuklarımızı tarihiyle buluşturarak, gelecek ile geçmiş arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor.

 

Roman, Türklerin Anadolu’ya gelmesini ve burayı Türkleştirmelerini konu edinir. Eser adaleti ve merhametiyle ün salmış bir milletin muazzam yükselişini, vatan sevgisi ana fikriyle bizlere sunmaktadır.

 

Selçuklu Devleti’nin üçüncü devlet hakanı, büyük Türk hükümdarı Alp Arslan, ilk baharın güzelliklerini, görülmedik bir manzarayla yansıtan has bahçesinden saray odasına geçmiştir.

 

Bir süre sonra vezir Nizamülmülk gelir. Nizamülmülk, Alp Arslan’ın şehzadeliği döneminde kendisine öğretmenlik de yapmış olan büyük bir bilgindir.

 

Alp Arslan iri yapılı geniş omuzlu bir yiğittir. Keskin nişancılığı ile tanınır. Aralarında büyüdüğü, Türkmen aşiretlerinden harp sanatını en iyi şekliyle öğrenmiştir.

 

 

Nziamülmülk hükümdarı ziyaretinde, ona bazı haberler getirir: Vezirin çocukluk arkadaşı olan Hasan Sabbah, Mazenderan eyaletine vali olmak istemektedir. Ancak vezir bunu kabul etmez. Bunun üzerine Hasan Sabbah veziri öldürmekle ve kendi devletini kurmakla tehdit eder. dayanağı ise Mısır’da girdiği Batıni tarikatıdır. Hasan Sabbah sapık fikirli bu tarikata İran’da bir çok kişiyi de sokmuştur.

 

Bunları dinleyen Alp Arslan, Nizamülmülk’e teminat vererek Hasan Sabbah’ı ortadan kaldırmaya karar verir.

 

Alp Arslan evlidir. Ancak, Berzem kale komutanının kızı Hanko, Alp Arslan’ı sevmektedir. Alp Arslan’ın da ona ilgisi yok değildir. Hanko, Alp Arslan’a, babasının zulmünden kendisini kurtarması için sürekli olarak haber gönderir. Hanko’nun babası Yusuf Berzemi, ticaret yollarında tüccarları soyan, halka zulüm eden, zalim bir kale komutanıdır. Alp Arslan, Hanko’yu bu zalim babanın elinden Doğu seferine gittiğinde kurtaracaktır.

 

Diğer bir sorun da Bizanslılardır. Sürekli olarak orduları ile Selçuk topraklarını tehdit etmektedirler.

 

Bu haberleri alan Alp Arslan, planladığı büyük Anadolu seferini veziri Nizamülmülk’e açıklar ve Divan’ın toplanması için emir verir.

 

Burada romanın ilk bölümü sona erer.

 

*

 

Divan ünlü komutanların katılımıyla bir otağda toplanır. Bu komutanların başında Afşin vardır. Afşin Bizanslılarla yaptığı kahramanca mücadelesinden dolayı “Battal Gazi” olarak tanınmaktadır.

 

Bu dönemde Anadolu’yu para ile tutulmuş askerler korumaktadır. Bizanslılar ise, İstanbul’da zevk-u sefa alemindedir. Halk tekfurlar tarafından sömürülmekte, ziraqat da bilmemektedir. Halkın çoğunluğu Rumlar ve Ermenilerdir. Şehirlerde Hristiyanlaşmış Türkler de vardır.

 

Divanda yapılan istişareler sonunda Türkler, ahlaka ve medeniyete susamış Anadolu topraklarını almaya ve Türk oğluna vatan yapmaya karar verirler. Alp Arslan, bu yüce kararın arkasından ülkesinde seferberlik ve harp ilan eder.

 

Bu arada Bizans imparatoru Kostantin Dükas ölür, karısı da Romen Diojen ile evlenerek onu imparator ilan eder. Romen Diojen kuvvetli ve aynı zamanda cesur bir komutandır. Türklere karşı kuvvetli bir Haçlı Ordusu hazırlar ve yola çıkar. Amacı, Türk’leri ortadan kaldırmaktır.

 

*

 

Alp Arslan odasına kapanır ve günlerce harp planları yapar. Savaşa katılmak için gelen Türk yiğitleri de toplanmış harp talimleri yapmaktadır. Türk ordusu artık savaşa hazırdır.

 

*

Malazgirt ovasında karşılaşan iki ordu çetin bir mücadeleye girer. Türkler, kendilerinin üç katı büyülüğündeki Bizans ordusuyla savaşmaktadır. buna rağmen Türk ordusu, kahraman komutanları ve cengaver askerleriyle düşman üzerine yürür. Gazilik ve şehitlik duygularını taşıyan ordu ölümüne savaşır.

 

Savaşın en şiddetli anında Haçlı Ordusu’nda bulunan Hristiyan Oğuzlar ile Peçenek Türkleri Alp Arslan tarafına geçerler. Bu (bilgi yelpazesi. com) hal karşısında Haçlı Ordu’su birbirine girer ve Türkler, 1071 Malazgirt Savaşı’ndan galibiyetle çıkar. Romen Diojen ise komutanlarıyla birlikte esir düşer.

 

Alp Arslan, Türk soyuna yakışan asaletini burada da göstererek, Romen Diojen ve esir komutanlarını affeder, serbest bırakır. Malazgirt Savaşı sonunda Haçlı Ordusu, milli bir orduya sahip olmamanın cezasını çekmiştir.

 

*

 

Romen Diojen’in Tükler’e yenilmesi üzerine İstanbul karışır. Romen Diojen’in karısı hapse atılır. Bizans tahtına ise Yedinci Mihal geçer.

 

Yedinci Mihal eğlenceye düşkün biridir. halktan aldığı vergileri kendi zevkine harcar. Bizans ordusu da bozulmuş bir haldedir. Bu durumdan yararlanan Bulgarlar isyan eder. bunu fırsat bilen Romen Diojen de, Anadolu’dan bir ordu toplar ve Bizans’a yürür. Ancak, başaramaz ve esir edilir. Tutulduğu kalede gözlerine mil çekilir.

 

Anadolu halk ise vergi, dayak ve hakaret altında inlemektedir.

 

Türk’ün adalet ve merhametini buralara yaymak isteyen Alp Arslankomutanlarını Anadolu’nun dört bir yanına gönderir ve fetheder. Horasan’dan getirilen Müslüman Oğuz Türkleri fethedilen her bir bucağa yerleştirilir. Camiler, medreseler, kütüphaneler, hastaneler ve imarethaneler kurulur.

 

Alp Arslan’ın oğlu Melikşah da, Kafkasya’nın önemli yerlerini fetheder. Böylece Türkler Marmara’ya kadar tüm Anadolu’yu geçirir. Artık Selçuk Devleti imparatorluk olmuştur. Sınırları da Horasan’dan Marmara’ya, güneyde Kızıldeniz ve Basra’ya kadar ulaşmıştır.

 

*

 

Selçuk İmparatorluğu’nun hakanı Alp Arslan, veziri Nizamülmülk’ten bazı haberler alır. Habere göre Hasan Sabbah, alamut Kalesi’ni zaptetmiş ve burayı zevk-u sefa alemine çevirmiştir. kaleye yalnız Batıniler girebilmektedir. Ayrıca Yusuf Berzemi de kızı Hanko’yu Hasan Sabbah’a hediye olarak bu saraya göndermiştir.

 

Alp Arslan bu olay karşısında Afşin’i, Hasan Sabbah’ın üzerine gönderir. Zor durumda kalan Hasan Sabah, Hanko’yu babasının yanına göndermek durumunda kalır. Afşin’e boyun eğer.

 

*

 

Alp Arslan Anadolu’yu aldıktan sonra; Moğol saldırılarını durdurmak, ticaret yollarının güvenliğini sağlamak ve Asya’ya yayılan bir takım tarikatları önlemek için Doğu seferine çıkar.

 

Alp Arslan ilk olarak Berzem Kalesi’ni alarak sevgilisini kurtarmak ister. Berzem Kalesi kuşatılır.

 

Hanko da Alp Arslan’a yardım etmek ister ve kuşatma gecesi, kalenin arka kapısının anahtarını nöbetçiyle ona ulaştırır. Bunu haber alan Yusuf Berzemi, kızını ihanetle suçlar ve kendi elleriyle onu öldürür. Bu olaydan sonra kalede huzur kalmaz.

 

Alp Arslan ertesi gün kaleye girdiğinde hiçbir güçle karşılaşmaz. Kalede tek karşılaştığı Hanko’nun cansız bedenidir. Bu durum karşısında Alp Arslan adeta yıkılır. Bir merasimle onu defnettirir.

 

Kale alınır, Yusuf Berzemi de esir düşer.

 

Alp Arslan otağında Yusuf Berzemi ile konuşmaktadır. Alp Arslan’ın hiddetini gören Yusuf, yeninden çıkardığı bir bıçakla Alp Arslan’ı yaralar. Yetişen askerler Berzemi’yi öldürürler ancak, Alp Arslan’ın durumu ağırdır.

 

Alp Arslan ölüm döşeğindedir. Komutanları, onun isteğiyle oğlu Melikşah’a biat ederler. Yiğit hükümdar, Anadolu’nun muhafazasını ve adaletin teminini de oğlu Melikşah’a emanet eder. Derin düşüncelere dalar. Bundan başka dünyada yapacağı iş kalmamıştır.

 

Yeryüzünün büyük hakanı hayata gözlerini ebediyen kapatmıştır.

“ROMAN ÖZETLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİTAP ÖZETLERİ ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

..

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: