Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Kitap Özetleri > Roman Özetleri

YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ ÖZET KİTAP ÖZETİ ROMAN ÖZETİ

 

Yazarı: Aziz Nesin

 

Konu:

 

Yazar romanı Yaşar isimli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kendi ülkesinde yaşadığı,dönemin sosyal - siyasal yapısının – özellikle bürokrasideki kargaşanın içinde başından geçenleri traji-komik bir şekilde ele alarak kurgulamıştır. Kahramanın devlet dairelerinde yaşadığı yanlışlıklar ve sürüp giden bir bürokrasi çemberi içinde nasıl zor durumda kaldığı anlatılmaktadır.

 

Yaşar Yaşamaz ‘ın adından da anlaşıldığı gibi hükümet tarafından onun çıkarları söz konusu olduğunda yaşamadığı, değilken ise yaşadığı iddia edilmektedir. Deyimin tam anlamıyla kimlik bunalımına düşen bu insan hapishanedeyken işin kurdu olur.

 

Ana Fikir:

 

Devletimizin öne çıkardığı bin bir zorluklar ve işlerin yanlış ilerlemesi kişilerin başvurmaması gereken,yasal olmayan yollara yönelmesine sebep olmaktadır.

 

Özet:

 

Yaşar Yaşamaz devlet okuluna kayıt olabilmek için o güne kadar çıkarılmamış olan nüfus kağıdını çıkartmak için babasıyla birlikte nüfus müdürlüğüne gider. Kayıtlarda babasının kaydedilmiş olan doğum tarihi doğru olarak geçirilmiştir. Yani 1897’de doğan babasının 1911’de -yine doğru olarak- Yaşar’ın annesiyle evlendiği kaydedilmiştir. Ancak aynı kütükte Yaşar’ın 1896’da yani babasından bir yıl önce doğduğu ve 1935’te Çanakkale Savaşı’nda şehit olduğu yazmaktadır.

 

 

Henüz 12 yaşında olan Yaşar kayıtlardaki yanlışlık yüzünden yaşamıyor görünmekte, bu yüzden ona nüfus kağıdı verilmemektedir. Durumu düzeltmeye çalışan Yaşar’ın babası Reşit oğlunu devlet okuluna göndermek adına aylarca nüfus müdürlüğünün kapısını aşındırır. Yalnız hiçbir sonuç elde edemez. Yaşayan Yaşar yaşamıyor sayılmaktadır. Böyle olunca baba da,oğul da duruma gönülsüz olarak boyun eğer.

 

Okuma yazmayı mahalle mektebinde öğrenen Yaşar’ın, mahalle mektebinde okuyan ayrıca aile dostlarının kızı olan Anşe’yle de küçük yaşlarda başlayan saf bir sevdası vardır. Kaderine boyun eğen Yaşar az çok varlıklı babasının tarlasında,bostanında çalışmakta, ona yardım edip acısını dindirmeye çalışmaktadır. Yaşıtları askere gidip terhis bile olmuştur. Ama Yaşar’a asker yoklaması dahi yapılmamıştır. Anşe’yi istemeye gittikleri bir gün iki jandarma Yaşar’ı alıp karakola götürürler. Asker kaçağı olarak görünen Yaşar aslında bu duruma sevinmektedir. Çünkü askerlik yaparsa yaşadığı resmen kanıtlanacak ve Anşe’ye resmi nikah kıyabilecektir. Askere alınan Yaşar canla başla çalışıp, hiçbir emre itaatsizlik etmeden askerliğini yapmaktadır. Düşüncesi komutanların gözüne girip onların bu derdine yardımcı olmalarını sağlamaktır. Kendi devreleri terhis olup giderken Yaşar terhis olamamıştır. Fazladan askerlik yaparken komutanı ona bu durumu kayıtlarda Dersim’de 1935’te şehit düştüğünün yazdığını bu yüzden terhis edemediklerini söylemektedir. Neyseki komutanı onun eline askerliğini yaptığını bildiren bir belge verir.

 

Kasabasına dönen Yaşar Anşe’nin babasından,babasının öldüğünü öğrenir. Hayattaki tek kimsesini kaybeden Yaşar’ın önüne bu kez babasını vergi ve şahsi borçları çıkar. Tek varisi olduğu mirası alabilmek için borçla harçla babasının borçlarını ödemiştir. Nasıl olsa babasından iyi bir miras kalacaktır. Borçlarını ödemek için gittiği devlet dairelerinde işleri çarçabuk hallolmuştur. Nasıl olsa devlet kazanacaktır. Sıra mirası almaya gelince işler karışır.

 

Babasının oğlu olduğu kanıtlanamadığı için karşısına bin bir zorluk çıkar, açılan mahkemeden sonra zorla da olsa mirası hak ettiğini kanıtlar. Ancak bu kez de alacağı için o numara senin,bu devlet dairesi benim; o mühür senin,bu sıra benim dolaşan Yaşar devlet dairelerindeki yavaşlık yüzünden mirası alamaz. Alması gereken son mühür için dairenin müdürünü arar. Müdür futbol maçı için stadyumdadır. Bağıra çağıra müdürü arayan Yaşar’ı bir polis yanlış anlar. Onun polis müdürünü aradığını sanır. Anlattıklarından onun deli olduğunu sanan polis müdürü onu dövdürür. Küfür etmeye başlayan Yaşar’ı yakalayıp tımarhaneye kapatırlar. Bir müddet sonra doktorlar onun deli olmadığını anlasalar da onu salamazlar. Onu orada hem hademe olarak bedavadan çalıştırırlar,hem de onun oradan taburcu olması için yaşadığının belgelenmesi gerekmektedir. Yaşar en sonunda hastaneden kaçar.

 

Parasız ve işsiz kalan Yaşar köyden eski bir tanıdığının bir parti başkanı olduğunu öğrenir. Onun yanına bin bir zorlukla gider ve ondan iş talep eder. Hademelik gibi bir iş için diplomasının gerekli olduğunu söyleyen Satı Bey adındaki bu eski tanıdık ona bir kart verir. Bu kartta Satı Bey’in imzası ve Yaşar’ın işe alınmasını yazan bir not vardır. Yaşar İstanbul’da bir müzede bekçilik, hademelik bir gibi iş bulmak için Anşe’yle vedalaşıp İstanbul yollarına düşer. Bir hemşerisinin yanına onun sayesinde bir otele yerleşir. Günlerce müzenin yollarını aşındırır. Ancak kartı gösterip işe alacak müdürle (bilgi yelpazesi.net) bir türlü görüşemez. Müdür tatildedir, hastadır, izinlidir diye Yaşar’la görüştürülmez. Bir gün müdürle görüşme fırsatı bulur ancak kart ceketin cebinde gide gele hem yırtılmış hem de yazıları silinmiştir. Bu yüzden Yaşar’ın müze hayalleri suya gömülür.

 

Kahrolan Yaşar çaresiz kalmıştır. Anşe’nin İstanbul’a kaçmasını ister ve ona zengin bir evde hizmetçilik işi bulur. Anşe Güher Hanım adında Boğaziçi’nde yaşayan bir hanımın yanında çalışmaya başlar. Çok iyi kazanan Anşe bir an önce Yaşar’la resmi nikahla evlenme isteğindedir. Yaşar çaresizlikten Anşe’den para alır ve bir ortak bulup manav açar. Yalnız ortağı bir gece dükkanı boşaltıp kaçar. Yaşar hak talep edemez hatta ortağının vergi borcunu da öder. Bunca acıya dayanamayan Yaşar intihar etmeye kalkar; ancak parasız ölünmüyordur da. Bu sırada Anşe Yaşar’dan hamile kalır ve Güher Hanım’ın konağına bir erkek lazımdır. Yaşar Anşe’nin sayesinde konakta iş bulur. Ev sahibi bir süre sonra onun nüfus kağıdının olmadığını öğrenince onu işten çıkarır.

 

Yine sokakta kalan Yaşar kendine bir ev bulur. Yaşlı bir ev sahibi vardır. O da karısıyla mahkemelik olmuştur. Adamın sözde memlekette üç çocuğu daha vardır. Karısı nüfustaki bu yanlışlık yüzünden kocasının ona ihanet ettiğini zanneder. Adamın kalbi mahkemelere savcılıklara dayanamamış ve adam ölmüştür. Karısı Yaşar’ı evden çıkarır ve Yaşar yine sokakta kalır. Kendine bir han odası bulur,bu sırada Anşe’nin karnı iyice büyüdüğü için Anşe konaktan atılır. Sonra Anşe de ona acıyan bir kadının evinde kalmaya başlar.

 

Kahramanımız para kazanmak için kendine yeni bir sektör bulmuştur. Zengin arabalarının altına kendini atıp onlardan para koparacaktır. Ancak bir gün pahalı bir arabanın değil de bir dolmuşun altında kalan Yaşar haftalarca hastanede yatar. Böyle bir zamanda Anşe bir erkek çocuğu dünyaya getirir. Anşe’nin babası kızını ve Yaşar’ı affeder ve kasabaya geri dönmelerini ister. Hastaneden çıkan Yaşar Anşe’si ve oğlu Hayati’yle kasabasına geri döner. İçgüveyi olarak Anşe’nin evine yerleşir.

 

Oğlunun nüfus kağıdını çıkarmak için yine aynı nüfus müdürlüğüne gider. Ölü bir adamın çocuğu olmaz iddiasıyla oğluna nüfus kağıdı verilmez. Oğlunun da aynı kaderi paylaştığını gören Yaşar o güne kadar yapmadığı bir şeyi yapar: yaşadığı zorluklar yüzünden ve o anki siniriyle devlete düzene öyle bir küfretmeye başlar ki bu yüzden hapse atılır. Hapse atıldığı günkü hali çok toy ve garibandır. Koğuş arkadaşları ona acırlar. Yaşar her akşam başından geçenleri tatlı anlatımıyla onlara anlatır.

 

Mahkumlar her akşam onun yeni bir hikayesini dinlemeyi öyle çok severler ki bu yüzden onun eline birkaç kuruş bile tutuştururlar. Sonraları Yaşar’ın gözü açılır. Hapishanede zengin olmanın yollarını bulur. Usulsüz işler yapmaya başlar. Hatta hapishaneye eroin bile sokar. O ustası olmuştur bozuk düzenin. Geçimini en kolay yoldan sağlamaya başlamıştır. Eski püskü elbiselerle geldiği o koğuştan, hapishane müdürünün dahi giyemeyeceği şık elbiselerle çıkmıştır. Yaşar Yaşamaz da artık bu bozuk düzenin çark dişlerinden biri olup çıkar!...

 

BAŞLICA KAHRAMANLAR:

 

Yaşar: Nüfus kâğıdı olmadığı için hiçbir konuda hak iddia edemeyen bir zavallıdır. Başına her türlü komik olay gelir. Romanın sonunda karakter değişimi yaşar. Artık işini bilen, üçkâğıtçı bir zengindir.

 

Anşe: Yaşar'ın nişanlısıdır. Yaşar'ın nüfus kâğıdı olmadığı için nikâhîanamazlar. Kanaatkar, iş bilir, çalışkan, Yaşar'ı tamamlayan bir kadındır.

 

- Romanda bunların dışındaki bütün kahramanlar genellikle sahtekâr, düzenbaz kişilerdir.

 

Genel Değerlendirme Ve Tenkit:

 

Günümüz Türkiye’sinin baş belası olan bürokrasi çok komik ve dramatik bir şekilde ele alınmıştır. Dönemin sosyal- siyasal yapısı içinde işlerin nasıl ilerleyemediği, işletmelerin nasıl işletilemediği, bu sırada halkın nasıl işletildiği okuyucuya hiç sıkılmayacağı bir şekilde sunulmuştur.

 

Aziz Nesin bu romanı yazarken belki de bu kadar tutacağının farkında değildi. Yalnız her gün herkesin başına gelebilecek kadar basit ve can sıkıcı bunca olay Türk halkının dikkatinden kaçmamış ve eser bu sayede birçok okuyucuyla buluşmuştur.

 

Yazar kahramanın başına gelenler hakkında sık sık geri bildirimler yapmamış sadece okuyucunun ilgisini yüksek tutabilecek küçük hatırlatmalar yapmıştır. Romanda yapılan tasvirler kişilerin dış özelliklerinin vurgulanmasını değil de daha çok psikolojik durumlarını ve tercihlerini anlatmada kullanılmıştır. Yerel ağızların ve argonun kullanımı dili basitleştirmemiş aksine tam anlamıyla o dünyanın içine sokmuştur.

 

Bu kitabı okuyup tahlil ederken öylesine keyif aldım ki yarın birgün devlet dairelerinde görev alacak olan tüm arkadaşlarıma kitabı okumalarını tavsiye ettim. Bununla birlikte bankada halletmem gereken küçük bir hesap işinde ölesiye korktum.

 

Malumunuz Yaşar içimizdendi. Başına gelenler hepimizin,Türkiye’mizin gerçeğiydi. Bu noktada yazarın anlattıkları bir kurgu olmaktan çıkmış, gözler önüne serilen salt gerçek olmuştur.

 

Çıkarmamız Gereken Ders:

 

Nüfus kağıdına sahip çık...

 

 “ROMAN ÖZETLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“KİTAP ÖZETLERİ ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Bu Yazı İçin Yapılan Son "50+" Yorum Aşağıda Sıralanmaktadır.
Yorumlarınız Bize Yol Gösteriyor.
Yorumlar İçin Teşekkürler.

YORUM YAZ

......

57. **Yorum**
->Yorumu: öncelikle kitabı okudum,projem vardı pekiştirmek gerekiyordu teşekkürler. aziz nesin çok usta bir yazar
->Yazan: aman hocalar görmesin

56. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzell yaşadıklarını bah sedi yo tavsiye ederim
->Yazan: Mertcan

55. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten güzel özetlenmiş inş yardımı dokunur
->Yazan: mağdur_öğrenci_zilka
...
....

54. **Yorum**
->Yorumu: ET ÇOK GÜZEL YAPARIM FİYATLAR BİRAZ PAHALI TUZLARIM SİZİ
->Yazan: Nusre-T....

53. **Yorum**
->Yorumu: Yarınki sınav için çok iyi olacak inşallah sınavdan yüksek not alırım 
->Yazan: Nursena

52. **Yorum**
->Yorumu: Kitap sınavı konusu 10 A bilişim sehit buyukelci ismail erez 15 aralık
->Yazan: Mustafa doğan 

51. **Yorum**
->Yorumu: Kitap ve konusu on numara ama sacmaliklarda var 
->Yazan: Kral

50. **Yorum**
->Yorumu: Çoook güzzelllll tek kelimeyle bayıldım 
->Yazan: Efe

49. **Yorum**
->Yorumu: yarınki sınav için işime yarayacak gibi duruyor hadi hayırlısı
->Yazan: birisi....

48. **Yorum**
->Yorumu: Gayet iyi isime yaradi saoll
->Yazan: Ahmet

47. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel ve faydalı oldu teşekkürler 
->Yazan: Merve

46. **Yorum**
->Yorumu: Gercekten ders cikarmamiz gereken bir kitap
->Yazan: zeynep kapcak.....

45. **Yorum**
->Yorumu: buyuk usta yasar kemal romanın ne oldugunu cok ıyı gosterdı
->Yazan: hemsehrı

44. **Yorum**
->Yorumu: çok süper bir kitap bayıldım herkese tavsiye ediyorum 
->Yazan: MARZİYE

43. **Yorum**
->Yorumu: Kitap gerçekten güzel. Herkese tavsiye ederim. 
->Yazan: su

42. **Yorum**
->Yorumu: Gençler 2 hafta sonra kitap sınavım var bu bilgi yeterli olur mu test olcak 
->Yazan: Berna 

41. **Yorum**
->Yorumu: süper bir kitap herkese tavsiye ederim 
->Yazan: 

40. **Yorum**
->Yorumu: Kitabı çok beğendim herkese tavsiye ederim :) 
->Yazan: Merve

39. **Yorum**
->Yorumu: Harika bir kitap herkese tavsiye ederim
->Yazan: Cagatay.

38. **Yorum**
->Yorumu: özet gayet anlaşılır olmuş çok teşekkür ederim inşallah ödevim için yeterli bilgi vardır :D
->Yazan: sema..

37. **Yorum**
->Yorumu: Cok isime yaradi Teşekkürler
->Yazan: aylin.

36. **Yorum**
->Yorumu: bu kitabı aldım okumaya başladım fakat üşengeçlik yaa devamını getirmedim yarın sınav var ve işime çok müthiş bir şekilde yaradı thanks :)
->Yazan: ramazan.

35. **Yorum**
->Yorumu: Çoooook teşekürler çok güzel kitap herkese tavsiye ederim:)
->Yazan: kübra.

34. **Yorum**
->Yorumu: teşekkür ederim inşallah doğrudur size güveniyorum
->Yazan: fatih taki levent sezer.

33. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten güzel bir kitap. herkezin okumasında fayda var 
->Yazan: öznur..

32. **Yorum**
->Yorumu: cok güzel bir kitapmış artık nüfus kağıdıma çok iyi sahip çıkacağım...
->Yazan: Kral21.

31. **Yorum**
->Yorumu: Cok guzel bir eser beni cok etkiledi yazar aziz nesinle tanismak isterim.. yazarlik hakkinda bana bilgi vermeniz lazim bende yazar olucam bu meslegiher zaman istemisim kuccuken ve hala fikrim degismedii
->Yazan: neslihann atagül.

30. **Yorum**
->Yorumu: Çok ilginç çok guldum 
->Yazan: Yagmur.

29. **Yorum**
->Yorumu: çokk güzel bir kitap herkeze tavsiye ederim 
->Yazan: ayşe .

28. **Yorum**
->Yorumu: Cok guzel kitapmiS herkese tavsiye ederim
->Yazan: merve.

27. **Yorum**
->Yorumu: Bu özeti çok beyendim TEŞEKKÜRLER AZİZ NESİN
->Yazan: Arife.

26. **Yorum**
->Yorumu: Aziz Nesin herkesin muhakkak eserlerini okuması gereken bir yazardır. Türkiye gerçeklerini tokat gibi vurur yüzümüze ince zeka ve mizahıyla. 
->Yazan: Elif.

25. **Yorum**
->Yorumu: Çoook teşekkürler edebiyat sınavıma çok yardımcı olucak :))) 
->Yazan: Merve..

24. **Yorum**
->Yorumu: çooook teşekkür ederim :) ödevmde bayaa yardmcı olduu :) :)
->Yazan: Esraa.

23. **Yorum**
->Yorumu: inş işime yarar bayramdan snra bu kitapdan sınav var kitapı alcak durumum olmadıı için ozetine baktım umutlarımı boşa cıkarmaz inş
->Yazan: fatihcanözer.

22. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten çok teşekkürler , umarım özet doğrudur :D
->Yazan: Diyar.

21. **Yorum**
->Yorumu: walla çok teşekkür ederim ne desem az ödevim için <3 <3 <3 <3 <3 <3<3 <3 <3
->Yazan: süleyman ..

20. **Yorum**
->Yorumu: özeti çıkarana teşekkürler 2 gün sonrasına okumam lazımdı ama süre yetersiz, özet sayesinde yetiştirebilicem, bi de aziz nesin çok usta bi yazar bundan sonra zaman buldukça okurum
->Yazan: swastico3..

19. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel olmuş yarın sınavda sorulacaktı kitap yardımınız için saolun...
->Yazan: isimsiz.

18. **Yorum**
->Yorumu: Evet kitap gerçekten çok güzeldi. Ben okudum bitirdim ve hakkındaki yorumları da öğrenmek için bu siteye girdim yazık ki Türkiyem'de teknoloji ne amaçlar için kullanılır olmuş en fazla bi haftada okunacak akışta olan bu kitabı alıp, notu emeğimizle haketmek yerine burda başkalarının yazdığı bi sayfa yazı ile sınava giren arkadaşlar adına çok üzüldüm.Keşke kitap okumanın öneminin farkına varabilse herkes...
->Yazan: emili.
->Yazan : batıkan :D
->Yorumu: valla nüfus kaydım olduğu için şükretmeye başladım :D ben kendimi şanslı görüyorum artık :D.
->Yazan : ece
->Yorumu: çok teşekkür ederim çok yardımcı oldu bu özet ....
->Yazan : selin
->Yorumu: hoca bu kitatan  okulda sınav yapcak ama bu site sayesinde itabı okumama bile gerek kalmadı bu arada kitap çok güzel :D.
->Yazan : seyfi aslıyüce
->Yorumu: çok teşekkürler bu olmasaydı ben biterdim diğer sitelerde garip şeyler yazıyor gerçektende çok teşekkür ederim....
->Yazan : ...
->Yorumu: harika çok güzel bir kitap hepinizin okumasini tavsiye ederim.
->Yazan : özgür
->Yorumu: özet çok güzel olmus tesekkürler yardimci oldunuz için tam hayat sartlarina uygun bir kitab.
->Yazan : kübra
->Yorumu: çok güzel bir kitapmis. Nüfus kagidimin ne kadar degerli oldugunu simdi anliyorum.Ayrica sinav içinde çok yardimci oldu..
->Yazan : hasan
->Yorumu: ben kitabi sizin tafsiyenizle aldim sizlere tesekkürlerimi iletmek isterim.
->Yazan : günay
->Yorumu: çok güzel bir kitap sanki basimizdan geçmis gibi çok begendim.
->Yazan : gizem
->Yorumu: çok tesekkürler yarin kitap sinavim var bu özet çok yardimci oldu..
->Yazan : Hanife
->Yorumu: Bu kitabi okuldaki Türkçe ögretmenimin sayesinde okudum . Okuduguma da hiç pisman degilim . Çok güzel bir kitap . TESEKKÜLER AZIZ NESIN ... :).
->Yazan : Ecem
->Yorumu: Çok tesekkür ederim çok yardimci oldunuz bu arada kitap mükemmel bir eser :).
->Yazan : Cihan
->Yorumu: Çok tesekkür ederim çok güzelmis keske normal okusaymisim ama geçti bolu pazari :).
->Yazan : Asli
->Yorumu: Kesinlike harika bir çalisma olmus. :).
->Yazan : müge
->Yorumu: çok güzel ya :) ödevim için çoooook yardimci oldunuz.
->Yazan : erman
->Yorumu: çok güzelll ve egitici konular varrrr bu yüzden bu siteyi gönülden kutluyorummmmm.
->Yazan : derya sarikaya
->Yorumu: çok güzel bir kitap ben bundan. nüfüs kagidimizin basimiza neler açacak onu ögrendim.

YORUM OKU

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: