eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler > coğrafya dersi ile ilgili konu anlatımlar

GÖÇ, GÖÇ ÇEŞİTLERİ, GÖÇLERİN NEDENLERİ (COĞRAFYA KONU ANLATIMI)

 

NÜFUS HAREKETLERİ (GÖÇLER)

 

İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir.

 

A. İÇ GÖÇLER

 

 

Ülke içerisinde, nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir. İç göçlerle bir ülkenin toplam nüfusunda değişme olmaz. Sadece, bölgelerin ve illerin nüfusunda artma ya da azalma meydana gelir.

 

İç göçler, sürekli ve mevsimlik göçler olmak üzere ikiye ayrılır.

 

1. Sürekli İç Göçler

 

Ülke içerisinde yer değiştiren insanların, göç ettikleri yerlere yerleşmesiyle gerçekleşir. Türkiye’de, Cumhuriyetin başlangıcından günümüze kadar, özellikle kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı bir göç olayı görülmektedir.

 

İç göçün nedenleri

 

Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı

 

Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması

 

Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi

 

Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması

 

Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması

 

Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler

 

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği

 

İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri

 

Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş olanaklarının fazlalığı

 

Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı

 

İç göç, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde daha fazla olmaktadır.

 

 

Yüksek oranda göç alan şehirlerin başlıcaları şunlardır:

 

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlı Urfa, Antalya, Mersin, Konya, Samsun, Gazi Antep, Diyarbakır gibi illerdir. İç göç, ülkemizde özellikle sanayileşmiş merkezlere daha fazla olmaktadır

 

İç göçlerin sonuçları

 

Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür.

 

Yatırımlar dengesiz dağılır.

 

Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

 

Düzensiz kentleşme görülür.

 

Sanayi tesisleri kent içinde kalır.

 

Kentlerde konut sıkıntısı çekilir.

 

Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir.

 

Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.

 

Kentlerde işsiz insanların oranı artar.

 

 

İç göçü önlemek için,

 

Tarımda sulama olanaklarını artırmak

 

İntansif tarım metodunu geliştirmek,

 

Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

 

Kırsal kesimde eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak,

 

Tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi kollarını kırsal alanlara yönlendirmek,

 

Kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek, vb. gereklidir.

 

 

2. Mevsimlik İç Göçler

 

 

Kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere, tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizminin geliştiği yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri ile gerçekleşir.

 

Yaylaya çıkma olayı da mevsimlik göçler içerisinde yer alır. Mevsimlik göçlerle Adana(pamuk), Mersin, Hatay, Aydın, Muğla, Antalya(turizm) gibi merkezlerde, yaz ile kış mevsimleri arasındaki nüfus miktarlarında önemli değişmeler olmaktadır.

 

 

B. DIŞ GÖÇLER

 

 

Bir ülkeden diğer bir ülkeye yapılan göçlere dış göç denir.

 

Dış göçlerin başlıca nedenleri

 

Ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi

Tabii afetler

Savaşlar

Etnik nedenler

Sınırların değişmesi

Uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi

 

 

Dış göçlerin sonuçları

 

Göç eden ülkede nüfus artar, göç veren ülkede ise azalır.

 

Ülkeler arasında ekonomik ilişkiler gelişir.

 

Ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir.

 

Dış göçler ve Türkiye

 

Ülkemize 1923 - 1989 yılları arasında çoğu Balkan ülkelerinden olmak üzere 2,2 milyon göç olmuştur. Bu sayı nüfusumuzun % 5'ini oluşturur.

 

1950'den sonra, başta Almanya olmak üzere yurt dışına işçi gitmeye başlamıştır. Bugün Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, ABD, Avustralya, (bilgi yelpazesi.com) Libya, S. Arabistan, Kuveyt ve Orta Asya ülkelerinde işçilerimiz bulunmaktadır.

 

 

Türkiye’den yurtdışına göç sonucunda;

 

Ülkemize giren işçi dövizi artmıştır.

 

Ülke turizminin gelişmesi sağlanmıştır.

 

Türk ticaretinin yaklaşık % 20 sine kaynak sağlanmıştır.

 

Artan nüfusun işsizlik sorununa kısmen çözüm bulunmuştur.

 

 

BEYİN GÖÇÜ NEDİR TANIMI NEDENLERİ SONUÇLARI

 

Beyin göçü, yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle bilim adamı, hekim, mühendis vb. gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesine beyin göçü denir.

 

Beyin göçü:az gelişmiş veya gelişmekte olan bir ülkedeki

-iyi eğitimli

-düşünen

-üreten

-kafiliye

-seçkin

-nitelikli

-profesyonel ve yetenekli iş gücünün araşyıtma yada çalışma yapmak amacıyla en verimli dönemlerinde gelişmiş ülkelere gidip geri dönmemeleriyle meydana gelir...

 

BEYİN GÖÇÜNÜN NEDENLERİ

 

Beyin göçünün nedenleri 6 grupta toplanabilir

 

1)Ekonomik Nedenler

 

·Düşük ücret politikası varlığı,

·Vergi oranlarının yüksek olması,

·Ekonomik istikrarsızlık varlığı,

·Gelecek endişesi olması.

 

2)Politik/Siyasal

 

·Etnik köken farklılığı/ayrılığı oluşumu,

·Siyasal istikrarsızlık oluşumu,

·Siyasetin iş hayatına girip, onu kontrol etmesi.

 

3)Bilim ve Teknoloji Politikalarındaki Yanlışlıklar

 

·Ar-Ge’ye önem vermeme,

·Bilim ve teknolojiye değer vermeme,

·Fikir üretiminin ve buluşun para etmemesi ve desteklenmemesi,

·Ar-Ge alt yapı eksikliği,

·Ar-Ge yatırım teşvik azlığı,

·Ar-Ge yatırım yardımı azlığı,

·Ar-Ge vergi indirimlerinin yetersizliği.

 

4)Eğitim Sistemindeki Çarpıklıklar

 

·Kişi başına (142 $) en az eğitim harcaması yapan 5. ülke olmamız,

·Eğitim harcamasında 109 ülke içinde 105. sırada yer almamız,

·Ulusal gelirden eğitime ayrılan pay Dünya ortalaması %5.2 iken bizde %2.2 olması,

·Kalıcı milli eğitim politikası yokluğu,

·Eğitimde fırsat eşitsizliği oluşu.

 

5)İşsizlik

 

·Üniversite mezunlarının %70’inin meslekleriyle ilgisiz işlerde çalışması,

·En fazla işsizliğin Üniversite mezunları arasında olması,

·İş bulamama.

 

6)Yabancı Dilde Eğitim

 

·Yabancı dilde eğitim beyin göçünde katalizör görevi görmesi,

·Yabancı dilde eğitim batıya bedavaya insan kaynağı üretmeye yardımcı oluyor.

 

 

BEYİN GÖÇÜNÜN SONUÇLARI

 

Beyin göçü veren ülke zarara uğramış olur

 

Beyin göçü alan ülke büyük bir fayda sağlamıştır çünkü beyin göçü alan ülke, aldığı beyin göçleri sayesinde daha da ilerler ve diğer ülkelerden ileri çağdaş uygarlık seviyesine ulaşır.

 

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

2. **Yorum**
->Yorumu: güzel çok beğendim teşekkürler bilgi için
->Yazan: merve.

->Yazan : günes
->Yorumu: çok güzldi performans görevimden kesin 100 alirim.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: