Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Fen Bilimleri Konu Anlatımı

KAN,  KANIN GÖREVLERİ, KAN PLAZMASI, KAN HÜCRELERİ, ALYUVARLAR, AKYUVARLAR, KAN PULCUKLARI, KAN DOLAŞIMI, KAN GRUPLARI, KAN UYUŞMAZLIĞI, KAN BAĞIŞI, LENF DOLAŞIMI (2) İLE İLGİLİ KONU ANLATIM (FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR)

 

Sindirim sisteminde parçalanan besinleri yani sindirilmiş besinleri ve akciğerler sayesinde havadan alınan oksijeni hücrelere taşıyan, hücrelerde oluşan karbondioksit gazını akciğerlere, zararlı atık maddeleri böbreklere getiren ve damarların içinde dolaşan kırmızı renkli sıvıya kan denir.

 

Kan, kan hücreleri ve kan plazmasından (serumundan = ara maddeden) oluşur. Kan hücreleri, kan plazması içinde yüzerek bütün vücudu dolaşırlar.

 

 

A) KANIN GÖREVLERİ:

 

1- Vücut ısısını ayarlar, düzenler.

 

2- Vücudu mikroplara karşı korur.

 

3- Dışarıdan alınan besin ve oksijeni hücrelere taşır.

 

4- Hücrelerde oluşan karbondioksit gazını akciğerlere, zararlı atık maddeleri böbreklere getirir.

 

5- Hormonları ilgili organlara taşır.

 

 

B) KAN PLAZMASI (SERUMU):

 

Kanın sıvı kısmına kan plazması (serumu) denir. Kan plazmasında büyük oranda su (% 90) ile birlikte madensel tuzlar, vitaminler, hormonlar, antikorlar, kan proteinleri ve sindirilmiş besinler bulunur.

 

Kan plazması, sindirilmiş besinleri hücrelere taşır, hücrelere oluşan zararlı ve atık maddeleri böbreklere iletir.

 

 

C) KAN HÜCRELERİ:

 

Kanda, yapı ve görevlerine göre alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcukları olmak üzere üç çeşit kan hücresi bulunur.

 

 

1- Alyuvarlar (Eritrositler):

 

Kanda en fazla bulunan kırmızı renkli kan hücrelerine alyuvarlar denir. (1 mm3 kanda 5 milyon tane bulunur). Alyuvarların kırmızı rengini yapısındaki hemoglobin maddesi verir.

 

-> Alyuvarlar, dışarıdan alınan oksijen gazını hücrelere, hücrelerde oluşan karbondioksit gazını akciğerlere taşır. (Oksijen ve karbondioksiti hemoglobin taşır).

 

-> Alyuvarlar, kemiklerdeki kırmızı kemik iliğinde üretilir.

 

-> Alyuvarların ömürleri kısadır (120 gün yaşarlar). Yaşlı alyuvarlar, karaciğer ve dalakta yok edilir.

 

-> Alyuvarlarda başlangıçta çekirdek bulunur, hücre olgunlaşınca çekirdek kaybolur. (Çekirdek, hücre oksijeninin çoğunu kullandığı için çekirdeksizdir).

 

-> Alyuvarlar, memeli hayvanlarda çekirdeksiz, diğer omurgalı hayvanlarda çekirdeklidir.

 

 

2- Akyuvarlar (Lökositler):

 

Kanda en az sayıda bulunan, en büyük ve beyaz renkli kan hücrelerine akyuvarlar denir. (1 mm3 kanda 7 bin tane bulunur).

 

-> Akyuvarlar, vücudu mikroplara karşı korurlar. Akyuvarlar vücuda giren mikroplara karşı antikor, toksinlere karşı antitoksin salgılarını üreterek ya da mikropların etrafını uzantıları ile sararak onları içine alıp parçalayarak savaşır. (Fagositoz yolu ile).

 

-> Akyuvarlar, kemiklerdeki sarı kemik iliğinde ve lenf düğümlerinde üretilir.

 

-> Alyuvarların ömürleri kısadır (2 – 3saat ile 1 – 2 hafta yaşarlar).

 

-> Akyuvarlarda lizozom diğer hücrelerden daha fazla bulunur.

 

-> Alyuvarlar, bütün canlı hücrelerinde çekirdeklidir.

 

-> Mikrobik hastalıklarda sayıları artar (Normalde 1 mm3 kanda 7 bin iken mikrobik hastalıklarda sayıları 10 – 12 bine çıkar).

 

 

3- Kan Pulcukları (Trombositler):

 

Kandaki en küçük ve renksiz kan hücrelerine kan pulcukları denir. (1 mm3 kanda 300 – 400 bin tane bulunur). (Gerçek kan hücreleri değillerdir).

 

-> Kan pulcukları, kanın pıhtılaşmasını sağlar, pıhtılaşma için gerekli olan proteinleri üretir. (Pıhtılaşan kan damarı tıkar ve kan kaybını önler).

 

-> Kan pulcukları, kemiklerdeki kırmızı kemik iliğinde üretilir. (Alyuvarlar üretilirken dev hücrelerin bölünmesi sonucu oluşan atıklardan kan pulcukları üretilir).

 

-> Kan pulcuklarının ömürleri kısadır (Birkaç saat yaşarlar).

 

-> Kan pulcuklarında çekirdek bulunmaz.

 

 

4- Kan Dolaşımı:

 

Kanın, kalpten pompalandıktan sonra kalbe geri dönmesine kan dolaşımı denir. Kan dolaşımı, küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı olmak üzere iki çeşittir.

 

 

a) Küçük Kan Dolaşımı:

 

Kalbin sağ karıncığındaki kirli kanın, temizlenmesi için akciğer atardamarı ile akciğerlere gelmesi ve akciğerlerde temizlenen (yani oksijence zenginleştirilen) kanın akciğer toplardamarı ile kalbin sol kulakçığına gelmesine küçük kan dolaşımı denir.

 

Küçük kan dolaşımı, kirli kanın temizlenmesi için yapılır.

 

 

 

b) Büyük Kan Dolaşımı:

 

Kalbin sol karıncığındaki temiz kanın (besin ve oksijence zengin kanın), aort atardamarı ile vücuttaki bütün hücrelere pompalanıp, vücutta kirlendikten sonra alt ve üst ana toplardamarları ile kalbin sağ kulakçığına getirilmesine büyük kan dolaşımı denir.

 

Büyük kan dolaşımı, temiz kanın hücrelere iletilmesi ve hücrelerde kirlenen kanın toplanması için yapılır.

 

 

5- Kan Grupları:

 

İnsanların kanında hangi proteininin bulunup bulunmadığını gösteren sembollere kan grupları denir. İnsanlardaki kan grupları alyuvarlarda bulunan proteinlere göre belirlenir.

 

İnsanlarda alyuvarlar yapısında (üzerinde) A ve B proteinlerinin bulunup bulunmamasına göre A, B, AB ve 0 (sıfır) grubu olmak üzere 4 çeşit kan grubu bulunur. Kan gruplarını belirleyen bir diğer proteinde (faktörde) Rh proteinidir (faktörüdür). Alyuvarlarda Rh proteini varsa kan grubu Rh (+), Rh proteini yoksa kan grubu Rh (–) olarak adlandırılır. (Rh proteini ilk defa Resus maymununda keşfedildiği için Rh grubu olarak adlandırılır).

 

 

 

a) Kan Nakli:

 

İnsanlar, normal şartlarda ihtiyacı olan kanı kendi grubundan alır veya ihtiyaç duyulduğunda kendi grubuna kan verir. Zorunlu hallerde ise ancak bazı gruplar bazı gruplara kan verebilir ya da onlardan kan alabilir.

 

Kan yapay olarak üretilemez ve kaynağı yalnızca insanlardır. Hastanelerde gerekli tedavilerin yapılabilmesi için kan bağışına ihtiyaç vardır.

 

-> 0 (Sıfır) Grubu:

Genel verici kan grubudur. Her gruba kan verir ama sadece kendi grubundan kan alabilir.

 

-> AB Grubu:

Genel alıcı kan grubudur. Her gruptan kan alabilir ama sadece kendi grubuna kan verir.

 

-> A Grubu:

Hem kendi grubundan hem de 0 (sıfır) grubundan kan alır. Hem kendi grubuna hem de AB grubuna kan verir.

 

-> B Grubu:

Hem kendi grubundan hem de 0 (sıfır) grubundan kan alır. Hem kendi grubuna hem de AB grubuna kan verir.

 

-> Rh (+) Grubu:

Hem kendi grubundan hem de Rh (–) grubundan kan alabilir ama sadece kendi grubuna kan verebilir.

 

-> Rh (–) Grubu:

Hem kendi grubuna hem de Rh (+) grubuna kan verebilir ama sadece kendi grubundan kan alır.

 

 

 

 

b) Kan Uyuşmazlığı:

 

Anneni Rh (–), babanın ve çocuğun Rh (+) kan grubuna sahip olmasına kan uyuşmazlığı denir. Kan uyuşmazlığı ilk çocuklarda görülmeyebilir, ikinci çocukta görülürse ölüme yol açabilir. Çocuğun kanının değiştirilmesi gerekir.

 

Rh (–) kan grubunda Rh (+) kan grubuna karşı antikor (çökeltici madde = anti Rh) bulunur. Kan uyuşmazlığı olayında doğum sırasında (bilgi yelpazesi.net) anne ve bebeğin kanının karışması durumunda anne kanında Rh (+) kan grubunu çökelten madde (anti Rh) üretilir ve Rh (+) olan bebeğin kanını çökeltir, kandaki alyuvarlar parçalanır.

 

 

NOT:

 

Kan gruplarının nakli ile ilgili sorular çözülürken A, B, AB ve 0 grupları ile Rh (+) ve Rh (–) grupları ayrı ayrı incelenir ve gruplar arasında çarpım yapılır.

 

 

c) Kan Bağışı:

 

İhtiyaç duyulan kanın karşılık beklemeden ve gönüllü olarak verilmesine kan bağışı denir. Kan bağışını, bilinçli, gönüllü, karşılık beklemeyen kişilerin düzenli olarak yapması en az riskle bağışın yapılmasını sağlar.

 

Kan bağışı; kan veren kişilerde kemik iliğinin yağlanmasını önler, kan yapımını canlı tutar, kandaki yağ oranını düşürür. Ayrıca baş ağrısı, stres, kaşıntı, tansiyon, alerjik reaksiyonlar ve yorgunluklara iyi gelir. Kan bağışından sonra vücutta yeni kan hücreleri yapıldığı için vücut canlılık kazanır.

 

 

1- Kan Bağışında Gönüllü Olmanın Faydaları:

 

-> Kan bağışı yapan kişiler, tanımadıkları kişilerin hayatlarını kurtarmak için şartlanmışlardır.

 

-> Düzenli kan bağışlamaya daha fazla isteklidirler.

 

-> Acil kan ihtiyacı olduğunda yapılan çağrılara cevap verme ihtimalleri yüksektir.

 

 

2- Kan Bağışında Düzenli Olmanın Faydaları:

 

-> Güvenli kanın önemi konusunda bilinçli ve her kan bağışında taramadan geçtikleri için güvenli kanın temin edilmesini sağlarlar.

 

-> Sürekli güvenli kanın depolanmasını sağlarlar.

 

 

3- Kan Bağışında Karşılık Beklememenin Faydaları:

 

-> Maddi çıkar elde etmek için şartlanmamış oldukları için her an kan verebilirler.

 

 

4- Kan Bağışında Bilinçli Olmanın Faydaları:

 

-> Kan bağışı konusunda tedirginlik yaşanmaz.

 

-> Kanın, bağış dışında elde edilemeyeceği bilindiği için etrafındaki diğer kişilerinde kan bağışına yönlendirilmesi sağlanır.

 

 

ÖRNEKLER:

 

1- 0 Rh (–) kan grubu hangi gruplardan kan alabilir?

 

 

2- A Rh (–) kan grubu hangi gruplardan kan alabilir?

 

 

3- B Rh (–) kan grubu hangi gruplara kan verebilir?

 

 

4- A Rh (+) kan grubu hangi gruplara kan verebilir?

 

 

5- AB Rh (+) kan grubu hangi gruplardan kan alabilir?

 

 

6- 0 Rh (–) kan grubu hangi gruplara kan verebilir?

 

 

7- A Rh (+) kan grubu hangi gruplardan kan alabilir?

 

8- A Rh (–) kan grubu hangi gruplara kan verebilir?

 

9- B Rh (+) kan grubu hangi gruplardan kan alabilir?

 

10- B Rh (+) kan grubu hangi gruplara kan verebilir?

 

11- B Rh (–) kan grubu hangi gruplardan kan alabilir?

 

12- 0 Rh (+) kan grubu hangi gruplardan kan alabilir?

 

13- 0 Rh (+) kan grubu hangi gruplara kan verebilir?

 

14- AB Rh (+) kan grubu hangi gruplara kan verebilir?

 

15- AB Rh (–) kan grubu hangi gruplardan kan alabilir?

 

16- AB Rh (–) kan grubu hangi gruplara kan verebilir?

 

 

6- Lenf Dolaşımı:

 

Hücreler için gerekli olan besin ve oksijen temiz kan sayesinde atardamarlardan kılcal damarlara geçer ve kılcal damarlar sayesinde dokulardaki hücrelerin arasını dolduran ara maddeye (doku sıvısına) verilir. Hücreler besin ve oksijeni ara maddeden alır, yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan karbondioksit gazı ile zararlı atık maddeleri tekrar ara maddeye verir.

 

Ara maddedeki atık maddeler ve karbondioksit gazı kılcal damarlar ile alınarak toplardamarlara iletilir. Fakat ara maddedeki zararlı maddeler ve karbondioksit gazının bir kısmı kılcal damarlara geçemeyip ara maddede kalır. Ara maddede kalan bu atık maddelerin ve karbondioksit gazının tekrar kana verilmesi (kan dolaşımına katılması) gerekir.

 

Dokulardaki hücreler arası ara maddede (doku sıvısında) kalan zararlı atık maddeleri, karbondioksit gazını ve hücrelere giremeyen besin maddeleri (proteinler) ile akyuvarlar hücrelerini toplayarak bunları tekrar kan dolaşımına katan sisteme lenf sistemi denir.

 

Lenf sistemi, dolaşım sistemine yardımcı bir sistemidir.

 

-> Lenf sistemi, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşur.

 

-> Lenf sisteminde yapılan dolaşıma lenf dolaşımı denir.

 

-> Lenf damarlarının birleştiği yere lenf düğümü denir. Lenf düğümleri akyuvarlar hücrelerini üretir. Bademcikte lenf düğümüdür ve vücudu mikroplara karşı korur. (Soğuk havalarda bademciklerin şişmesi, mikroplarla savaştığını gösterir)

 

-> Lenf sisteminde dolaşan sıvıya lenf veya ak kan denir. Lenf sıvısında kırmızı renkli alyuvarlar hücresi olmadığı için bu sıvı beyaz renklidir.

 

-> Lenf sisteminde atardamar yoktur. Sadece toplardamar ve kılcal damar bulunur.

 

-> Lenf sistemindeki lenf sıvısı üst ana toplardamarına verilir ve kan dolaşımına katılır. (Göğüs lenf damarları vücudun alt bölgesinin, büyük lenf damarı vücudun üst bölgesinin lenfini kana verir).

 

 

7- Dolaşım Sisteminin Sağlığı Ve Korunması:

 

Vücuttaki organların sağlıklı bir şekilde çalışması dolaşım sistemine bağlıdır. Kalp ve damarlarda meydana gelen rahatsızlıklar, diğer doku ve organları da etkiler. Dolaşım sisteminin sağlığının korunması için;

 

1- Havası temiz yerlerde bulunulmalıdır (yeterli oksijen alabilmek için).

 

2- Yaşa uygun hareketler ve spor yapılmalıdır. (Kalbin yorulmaması için).

 

3- Alkol ve sigara kullanılmamalıdır. (Damar tıkanıklılığına yol açar).

 

4- Stresten kaçınılmalıdır. (Kalp atışının düzenini bozar).

 

5- Dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.

 

6- Çok da giysiler giyilmemelidir. (Kan dolaşımı engellenir).

 

7- Aşırı kilolardan kaçınılmalıdır. (Kalp yağlanır, çalışması önlenir).

 

8- Yaralanan yerler temizlenmelidir. (Mikrop girebilir).

 

9- Yaralanmalarda kan kaybı önlenmelidir. (Vücuttaki kanın % 20’sinin kaybı ölüme yol açar).

 

 

8- Dolaşım Sisteminde Görülen Hastalıklar:

 

Dolaşım sisteminde; tetanos, sıtma, kuduz, tifüs, AIDS, hepatit B ve hepatit C (sarılık) kan yoluyla bulaşan hastalıklar ile varis, bürger, hemoroit, kalp romatizması, damar sertliği, kalp yetmezliği, kalp krizi, anemi (kansızlık), lösemi (kan kanseri), tansiyon yükselmesi, hemofili, kan uyuşmazlığı, lenfoma gibi hastalıklar görülür.

 

-> Varis : Bacaklardaki toplardamar genişlemesi.

 

-> Hemoroit : Anüsteki toplardamar genişlemesi.

 

-> Bürger : Kol ve bacaklardaki atardamar iltihaplanması ve tıkanması. (Kangrene yol açar).

 

-> Kansızlık (Anemi): Kandaki alyuvarlar sayısının azalması.

 

-> Lösemi (Kan Kanseri): Kandaki akyuvarlar sayısının gereğinden fazla, kontrolsüz şekilde çoğalması.

(1 mm3 kanda 50 bine kadar çıkar).

 

-> Kalp Romatizması: Kalp kapakçıklarının iltihaplanması.

 

-> Damar Sertliği: Atardamarların yüzeyinin yağ ve tuzlarla esnekliğini yitirmesi.

 

-> Kalp Yetmezliği: Damarların pıhtıyla tıkanması ve yeterli kanı taşıyamaması.

 

-> Kalp Krizi : Kalbe kan getiren ve kalpten kan götüren damarların daralıp tıkanması.

 

-> Tansiyon Yükselmesi: Kan basıncının artması. (Felçlere yol açar).

 

-> Hepatit : Kan yoluyla bulaşarak karaciğere yerleşir.

 

-> AIDS (HIV Virüsü): Kan veya cinsel yolla bulaşarak bağışıklık sistemini bozar.

 

-> Hemofili : Kanın pıhtılaşmaması hastalığı.

 

-> Lenfoma : Lenf sistemindeki lenf düğümlerin şişmesi.

 

 

NOT:

 

1- Dolaşım sisteminde görülen bulaşıcı hastalıklar ;

KÖTÜ HASTA

 

2- Dolaşım sisteminde görülen bulaşıcı olmayan hastalıklar ;

ADI HAKKI TEHLİKELİ VE KABA

 

3- Kalbin her kasılıp gevşemesine kalp atışı denir. Kalp, normal şartlarda dakikada 70 – 80 kez atar, kasılır ve gevşer. (Yaklaşık 0,85 sn de bir kez atar, kasılır ve gevşer). (Uyku durumunda dakikada 55 kez atar, kasılır ve gevşer).

 

4- Kalp atışı sırasında (sol karıncığın kasılmasıyla) damarlarda hissedilen küçük vuruş etkisine (vuruya) nabız denir.

 

5- Kanın damarlara (damarların çeperine) yaptığı basınca tansiyon denir.

 

6- Lenf düğümleri mikropları süzer ve akyuvarlar üretir. Bademcikte lenf düğümüdür.

 

7- Kalp, kasılma ve gevşeme sırasında, kasılma enerjisi üretmek için kısa bir süre dinlenir. 0,15 saniyede kulakçık, 0,30 saniyede (bilgi yelpazesi.net) karıncık kasılır. Geriye kalan 0,40 saniyede kalp dinlenir. (Bu dinlenme sırasında kasılma için gerekli enerjiyi üretir).

 

8- Kan basıncı, kan kalpten uzaklaştıkça azalır. Bu nedenle kan basıncının en fazla olduğu damarlar atardamarlar sonra kılcal damarlar ve kan basıncı en az olan damarlar da toplardamarlardır.

 

Atardamarlar > Kılcal damarlar > Toplardamarlar

 

9- Vücuttaki lenf damarları görevini yapamazsa doku sıvısı birikir ve vücutta ödem denilen şişmeler oluşur.

 

10- Vücudun besin ve oksijen yani enerji ihtiyacı arttığında kan dolaşımı dolayısıyla kalp atışı hızlanır.

 

11- Her kan grubu ideal olarak kendi grubundan kan almalı veya kendi grubuna kan vermelidir.

 

12- Küçük kan dolaşımı, kanın temizlenmesi için yapılır.

 

Büyük kan dolaşımı, temiz kanı hücrelere iletmek, hücrelerdeki yaşamsal faaliyetler sonucu kirlenen kanı toplamak için yapılır.

 

13-

Antikor (Aglütinin) => Çökeltici madde.

Antijen => Kan grubunu belirleyen protein.

Antitoksin => Akyuvarların, mikropların toksinlerine karşı ürettiği salgı.

Antijen => Mikrop.

Antikor => Mikroplara karşı üretilen salgı.

Toksin => Mikropların zehirli salgısı.

 

14- Karaciğer kapı toplardamarı ince bağırsaktan emilen besinleri karaciğere taşır.

 

15- Bütün kan damarlarının toplam uzunluğu, Dünya’nın çevresinin uzunluğunun 2 katından fazladır.

 

16- İnsan vücudunda yaklaşık 5 – 6 lt kan bulur. Bu kan vücut ağırlığının yaklaşık % 6 – 8’ i kadardır.

 

17- Kan grupları, proteinler ve çökeltici maddeler:

 

 

18- Dolaşım sistemi hastalıklarının tedavisinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak çeşitli yöntem ve teknikler kullanılır. Bunlar; anjiyo, kalp pili, kan nakli, baypas gibi ameliyatlardır.

 

-> Anjiyo: Damar tıkanıklılığının belirlenmesi ve görülmesi işlemidir.

 

-> Baypas: Bazı damarların tıkanması durumunda vücudun farklı yerlerinde alınan damar, tıkanmış damarla değiştirilir.

 

  “FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):