Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Eğitim Bilimleri Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar > Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar

BEBEKLİK DÖNEMİNDE DUYGUSAL GELİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR, AÇIKLAMALARI (GELİŞİM PSİKOLOJİSİ, ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR) (EĞİTİM BİLİMLERİ)

 

1. Duygu:

 

Bir şeyin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimdir. Duygular çocuğun kendi iç dünyasında tecrübe edinilerek oluşur. Çocuğun düşünme sistemindeki gelişme duygularını farklılaştırır.

 

 

2. Heyecan:

 

Olumlu veya olumsuz, çoğunlukla yoğun duyulan ve organizmada gerginlik yaratan duygulara heyecan denir. Heyecanlar çok yoğun ve kısa süreli duygulardır.

 

Çocukluk Çağındaki Heyecanların Özellikleri:

 

a. Çocuklarda heyecanlar kolayca uyarılır.

 

b. Çocuklarda heyecan daha kısa sürelidir.

 

c. Çocuklarda heyecan geçicidir.

 

d. Çocuklarda çok sık heyecan halleri görülür.

 

e. Çocuklar heyecanlarını kontrol edemezler.

 

 

3. Refleks:

 

Çocuğun dünya ile tanıştığında, doğum sırasında kendisine yardımcı olan etmendir. Örneğin, emmesi ve karnı doyduğunda duygusal yönden mutlu olması gibi.

 

 

4. Haz ve Elem:

 

Karşılaşılan durumlar ne derece temel ihtiyaçları karşılarsa o ölçüde mutluluk ve rahatlık verir. Buna haz denir. İnsanlar tatminsiz kaldıklarında elem duyarlar ki buda gerginlik ve mutsuzluk verir. Haz düşünmeyi çabuklaştırır, elem yavaşlatır. Hem elem, hem de haz duygusal yaşamın vazgeçilmez iki unsurudur. •

 

Duygusal gelişim yönünden en önemli basamak okul öncesidir. Bu basamakta çocuğu saldırıcı, savunucu ve kaçırıcı davranışlara yönelten tüm duyguları ve coşkuları doğar ve yerleşmeye başlar. Yine bu basamakta çocuk tüm sevindiren duyguların tadını tadar.

 

Duygu, doğduğu andan başlayarak, bebekte görülmeye başlar. Bebeğin, genel davranışlarına bakarak haz içinde mi, yoksa elem içinde mi olduğu anlaşılabilir. Bebek büyüdükçe, hem duygusal davranışlarının türü hem de nedenleri belli olmaya başlar. Böylece, ilkin genel olarak görülen haz ve elem yönündeki duygular, ileri yaşlara doğru özelleşmeye başlar.

 

Bebek, doğumundan sonra ilk tepkisini ağlayarak gösterir. Bebek, altı ıslandığı, üşüdüğü, sancılandığı ve acıktığında, ağlayarak elemini belli etmeye çalışır. Bu türlü görünen duygusal davranışların belirtileri daha çok öfkeye benzer. Bu yüzden ikinci yaşın sonuna doğru, elem veren durumlara karşı bebeğin öfkelenmesi belirginleşir. Bir-iki yaşındaki bebek, elinden oyuncağı alındığında ya da istediğini yapması engellendiğinde ağlar, tepinir.

 

Okul öncesi, çocuğun bütün duygu türlerinin ortaya çıktığı basamaktır. Öfke, kıskançlık, yabancılara, kimi kişilere karşı nefret, inatçılık bu basamakta kendini ilkel biçimiyle gösterir. Aile çevresinin bu tür duyguları oluşturmasında ve yeğinleştirmesinde büyük etkisi vardır. Bu yüzden çocuklar arasında oldukça bireysel ayrılıklar görülür.

 

Çocuk, öfke gösterisiyle istediklerini elde etmeyi öğrenince, öfke çocukta yerleşmeye başlar. Çocuk öfkelenince istenilmeyen bir davranışı yapmasına izin verilir ise, gelecek kez öfke yoluyla bu davranışını yeniler. İstenilmeyen davranışını yinelemesine izin verilirse çocuk, öfkelenme yoluyla istediklerini elde etmeye koşullanır ve bunu pekiştirir. Öfkeye (bilgi yelpazesi. com) koşullanan çocuk, bunu genelleştirerek, isteklerini öfkelenme yoluyla sağlamaya çalışır. İstekleri yerine getirilmediğinde de öfke, saldırıya dönüşebilir.

 

Bebek, doğumundan birkaç ay sonra yüksek seslere karşı ağlayarak tepkide bulunur. Korkuya benzeyen bu tepki, aslında korku değildir; elem veren bir etkiye karşı yapılan tepkidir. Korku bebekte ancak bir yaşından sonra görülmeye başlar. İki yaşına doğru bebek genel olarak gürültüden, tanımadığı canlılardan yükseklere kaldırılmaktan, yabancı varlıklardan korkar.

 

Bebekte korku yaratan etkinin iki özelliği vardır: 1. beklenmedik anda bir etkinin birdenbire yapılması 2. yabancılık ve değişik görünüşlülük

 

Korku duygusunu altında güvensizlik duygusu vardır. İki yaşına kadar bebek, korktuğunda, ya anasına sarılarak ya da yürümeye başladıktan sonra bir eşyanın arkasına saklanarak kendini güven altına almaya çalışır. Çocuklarda masa altı ya da dar yerlere saklanıp oynama yaygındır.

 

Bebek doğduktan sonra hoşuna giden uyaranlara karşı haz duyduğunu belirtmeye başlar. Oyuncakların çıkardığı sesler bebeği neşelendirir. Kendine bakan, kendini okşayan ve besleyen büyüklere karşı gösterilen haz tepkileri çocukluk yıllarının belirgin duygularıdır.

 

İlk çocukluk, bebeklik evresine oranla çocuğun daha az mutlu olduğu evredir. Çünkü kendini mutsuzluğa götüren hemen bütün duyguları yeğinleşmiştir: çocuğun çevresinde öfkeleneceği, kıskanacağı, nefret edeceği kimseler vardır. Çocuğun korkuları artmıştır. Çocuk sık sık üzüldüğü, sıkıldığı, bıktığı etkilerle karşılaşır. Çocuğun artan devinme gereksinmelerine karşılık özgürlük sınırı yetmemektedir.

 

Çocuğun sorma çağı, iki-üç yaş arasında başlar ve altı yaşına doğru en yüksek düzeyine ulaşır. Sorularına doyurucu yanıt alamadığı ya da soruları yanıtsız kaldığında çocuğun hem öğrenme merakı körletilmiş hem de olumsuz duyguları körüklenmiş olur. Üstelik bu sorularla ana babayı ve sorduğu kimseleri bıktırdığında terslenmesi, susturulmaya çalışılması, onu sevilmediği korkusuna iter.

 

Çocuklar ana babalarının kendilerine ayrıcalıklı sevgi ve sevecenlik gösterdiklerini sezerler. Bu yüzden kardeşler arasında fazla sevgi gösterilene karşı öbürlerinin düşmanlık duyguları gelişebilir. Ananın oğluna, babanın kızına karşı daha çok sevgi göstermesi doğaldır. Öbür yandan kız, oğlana bakarak, büyüklerden daha çok ilgi toplayabilir.

 

  “GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"
EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER
” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (HenüzYorumYok)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
.... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):