Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Eğitim Bilimleri Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar > Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar

GÜDÜLERİN, AMAÇLARI, ÖZELLİKLERİ (GELİŞİM PSİKOLOJİSİ, ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR) (EĞİTİM BİLİMLERİ)

 

İnsanın amacı, yaşamını ve soyunu sürdürmektir. İnsanın yaşamını ve soyunu sürdürmesi de güdülerini doyurmaktır. İnsanın bazı güdüleri kalıtsaldır. Açlık susuzluk, cinsellik, merak, oyun, devinme gibi güdüler doğuştan gelir. Bunlara dürtü, birincil güdü, temel güdü ya da öğrenilmemiş güdüler de denilmektedir. Bu tür güdülerin, yekindiğinde insanı davranışa itme gücü yüksektir. Açlık, susuzluk gibi dürtülerin doyurulamaması, insanın yaşamını sona erdirir. (Maslow, 1971)

 

İnsanın bazı güdüleri ise çevre etkenleri ile oluşur. Bunlar öğrenilmiş güdülerdir. Çevre etkenleri içinde özellikle toplum, insanın yeni güdüler öğrenmesini sağlar. Buna kültürel ya da sosyal etkenler denir. Çevre etkenleri ile edinilenler, bir topluma ilişkin olma, toplumun onayını kazanma, başkasının gözüne girme, sorumluluk alma, başarılı olma, toplumda bir konum edinme gibi güdülerdir. Bunlara ikincil güdülerde de denir.

 

İnsanın öğrenilmemiş ve öğrenilmiş güdülerinin ne olduğu konusunda pek çok araştırma yapılmış ve çok sayıda güdü, dürtü ve gereksinme adı bulunmuştur. Bunların kümelere ayırarak sınıflandırılması da yapılmıştır.

 

Bu sınıflandırmadan biri aşağıdadır (Cole ve Hall, 1966):

 

1. Beden güvenliğini sağlama: Yaşama, dinlenme, tehlikelerden, hastalıklardan ve kazalardan korunma, çalışma gibi gereksinmeler.

 

2. Cinsel doyurulma: Karşıt cinsin dikkatini ve ilişkisini sağlama, cinsel gerilimden kurtulma gibi gereksinmeler

 

3. Sevilme ve kabul edilme: Sevilme güven içinde olma arkadaş ve dost edinme, toplumca beğenilme, bir kümeye katılma, başkalarını memnun etme, iyilik yapma, övülme gibi gereksinmeler

 

4. Toplum da yer edinme ve tanınma: Mal edinme, edindiklerini koruma, önder olma, önderi izleme, başkalarını yönetme, başkalarını koruma, başkalarını öykünme, saygınlık kazanma, kınanmaktan, ayıplanmaktan kaçınma gibi gereksinmeler

 

5. Bilişsel yaşam ve yaratıcılık: Başkaları ile aynı düşüncede olma, kendini anlatabilme, özendirilme, desteklenme, düşünme, bilgi ve beceri edinme, bunları yorumlama, örgütleme, açıklama, yollarını arama gibi gereksinmeler

 

6. Kendini bilme ve geliştirme: (öz gerçekleştirim)Gelişme, kusurlarını ve engelleri yenme, amacına ulaşma ve zorlamalara karşı koyma, kendini bilme, tanıma ve bulma gibi gereksinmeler

 

 

Gereksinmelerin bu genel sınıflandırılmasının yanı sıra, öğrencilerin asıl gereksinmeleri de öğretmen için önemlidir. Öğrencilerin gizil güçlerini ve (bilgi yelpazesi. com) kişiliklerini geliştirebilmeleri için, eğitim yoluyla doyurmak istedikleri gereksinmeleri beş başlık altında toplanabilir:

 

1. Öz gerçekleştirim gereksinimi: Öğrenci kendini tanımak, kendini kabul etmek, yeteneklerini yeterliliklere dönüştürmek, amaçları ile yeterlikleri arasında denge kurmak, sorunlarını bilimsel bilgilerle ussal yaklaşımla çözmek, davranışlarını istenci (iradesi) ile yönlendirerek düşünce ve eylem özgürlüğüne ulaşmak ister.

 

2. Anlatım ve iletişim gereksinimi: Öğrenci duygularını, düşüncelerini, konuşarak, yaşayarak, çizerek, devinerek, renk ve madde kullanarak değişik yollarla anlatmak; anlatımda değişik araçları kullanmak, başkaları ile etkili bir iletişim kurmak ister.

 

3. İlişki, iş birliği, birlikte yaşama gereksinimi: Öğrenci, başkaları ile ilişki kurmada, birlikte çalışmada ve yaşamada yeterli olmak başkaları ile iyi ilişkiler kurmak ister.

 

4. Sağlıklı yaşama gereksinimi: Öğrenci, kendini ve çevresini temizlemede dengeli beslemede, sağlık kurallarını uygulamada, kaza ve hastalıklardan korunmada yaşamını ussal ve özenli düzenlemede yeterli olmak ister.

 

5. Üretim ve tutumluluk gereksinimi: Öğrenci geçimini sağlamak için bir meslek edinmek, mesleğini başarılı yürütmek, gelir ve giderleri arasında denge kurmak, ürettiklerini ve elindeki kaynakları tutumlu kullanmak, kara günler için para biriktirmek, kaynaklarını savurmamak ister.

 

Okul, bu gereksinmelerle gelen öğrenciye gereksinmelerini doyurabileceği ortamı hazırlayabilmeli, bilgi, beceri ve tutumu (davranışı) kazandırabilmelidir.

 

  “GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"
EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER
” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (HenüzYorumYok)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
.... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):