Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Eğitim Bilimleri Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar > Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar

GÜDÜSEL ÖĞRENME NEDİR, TANIMI, ÖZELLİKLERİ (GELİŞİM PSİKOLOJİSİ, ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR) (EĞİTİM BİLİMLERİ)

 

Güdüsel öğrenme kuramları, insanın yaşamını sürdürmek için öğrendiğini savunurlar. İnsanın yaşamasının amacı, güdülerini doyurmaktır. İnsan güdülerini doyurmaya elverişli davranışları öğrenmeden bu amaca ulaşamaz.

 

Davranışlar insanın güdülerini araçlarıdır. Güdüsel öğrenme kümesine girebilecek iki öğrenme kuramı vardır. Bunlar Psikodinamik ve İşlevsel Öğrenme kuramlarıdır:

 

Psikodinamik kuram: Psikodinamik öğrenme kuramına (Psychodynamic Theory Of Learning) göre öğrenme insanın doğal bir gereksinmesidir. İnsanın kişiliğini geliştirmek ve gereksinmelerini karşılamak için öğrenmek zorundadır. İnsan, doğumuyla birlikte gereksinmelerini karşılayarak kişiliğini kazanmaya başlar ve bunu yaşam boyu sürdürür. Bu süreç içinde insan sürekli öğrenir.

 

İnsanın öğrenme süreci içinde ilk çocukluk evresi, kişiliğini geliştirmede temel bir gelişim evresidir. Bu evrede çocuk, kişilik özelliklerinin temelini oluşturacak yaşantılar kazanır, hızlı bir öğrenme süreci içinde bulunur. Bu yaşlarda edinilen yaşantılar ve kazanılan kişilik özellikleri, etkilerini insanın ömrü boyunca sürdürürler. Bu kurama göre öğrenme, öğrenene haz vermelidir. Çünkü insan elemden kaçar, hazza yönelir. Öğrenilenlerin (bilgi yelpazesi. com) pekiştirilmesi için yapılan alıştırmalar, insana haz vermediği zaman, öğrenme sakatlanır. Alıştırmalar insanın gerilimini çoğaltmamalı, tersine azaltmalıdır.

 

İnsanın güdüleri tüm eylemlerinin temeli olduğu gibi, öğrenmesinin de temelidir. İnsan, güdülerinin doyurulması engellendiğinde, yeni doyurulma yolları aramak için öğrenme eylemlerine geçer. Böylece doyurulamamanın yarattığı kaygılardan kurtulmaya çalışır. (Maslow, 1971)

 

İşlevsel Kuram: Öğrenmede işlevselcilik (functionalism) öğrenmenin insana, bir amacını, gerçekleştirmek için gerektiğini savunur. İşlevsel Öğrenme (Functional Learning) kuramına göre, insan bir işi yapmaya giriştiğinde işini iyi yapmak ve önüne çıkan engelleri ortadan kaldırmak için bildiklerini kullanır, bilmediklerini de öğrenmeye çalışır. İnsan bir işlevini yerine getirmek için öğrenir, öğrenme ise insanın bir işlevi içindir.

 

İnsanın öğrenmeye güdülemesi gereklidir. İnsanın öğrenmeye güdülenmesi öğreneceklerinin amacını gerçekleştirmesinde bir işlevi olduğunu görmesine bağlıdır. Öğrenilecek davranışlar, insanın amacına ulaşmasını engelleyen engelleri ortadan kaldırıyor ise, insan öğrenmeye, güdülenmeye başlar, engel ortadan kaldırılıncaya dek güdülenmesini sürdürür. Bu kurama göre işlevsel olan bilgi ve beceriler başka alanlara geçiş yapabilirler.

 

  “GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"
EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER
” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (HenüzYorumYok)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
.... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):