Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Eğitim Bilimleri Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar > Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN PSİKOLOJİK VE TOPLUMSAL ETKENLER (GELİŞİM PSİKOLOJİSİ, ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR) (EĞİTİM BİLİMLERİ)

 

Psikolojik ve toplumsal güdüler bireyi, öğrenme davranışına yönelten psikolojik ve toplumsal etkenlerdir. Fizyolojik güdülerin doğuştan var olmalarına karşın psikolojik ve toplumsal güdüler öğrenme ile kazanılır ve kişinin içinde yaşadığı topluma göre biçim alır. Bu nedenle bunlar toplumdan topluma, kültürden kültüre değişirler.

 

Kimi psikologlar psikolojik ve toplumsal güdülerinde fizyolojik güdülere bağlı olduğunu, bunlardan çıktığını söylerler. Bunlara göre, herhangi bir toplumun örneğin, açlık ve cinsellik güdülerini doyurma biçimi başkadır.

 

1. Toplanma güdüsü:

 

Toplumsal güdülerden biri, “toplanma güdüsü” dür. Bu insanın diğer insanlarla ilişki kurmasını, onlarla bir arada bulunmasını sağlar. Bu, toplulukta yapılan kimi etkinliklerden insanın hoşlanması ile kendini gösterir.

Bir sinemada, tek başına film seyretmek ile toplu halde film seyretmek arasında fark vardır.

 

2. “Üstün olmak” güdüsü:

 

Bu güdü, herhangi bir grupta “kendini göstermek” biçiminde görülür. Buda toplumdan topluma değişmektedir. Birçok toplumlarda, yaşayan her kişide, az ya da çok üstün olma güdüsü vardır. İnsanların, bir konu üzerinde geceli gündüzlü çalışması, ömür tüketmesi başka türlü nasıl açıklanabilir. Herkesin, bu güdüsünü doyurmak için seçtiği etkinlikler birbirine benzemez. Bu güdüyü, kimisi laboratuarlarda çalışarak, kimisi radyoda ve meydanlarda konuşarak, kimisi yazarak, kimisi de atölyesinde ya da tarlasında çalışarak doyurur. İnsanları etkinliğe, yaratıcılığa götüren ve yaşama bağlayan belki en kuvvetli güdü budur.

 

3. Başkalarını övgüsünü kazanmak güdüsü:

 

Üstün olmak ile ilgili başka bir güdüde başkalarını övgüsünü kazanma güdüsüdür. Yaptığımız her işin başkaları tarafından beğenilmesini ve kabul edilmesini isteriz. İşlerimize ona göre biçim veririz. Yapılacak eleştirileri önceden düşünür ve ona göre davranışta bulunuruz. Bu toplum kuralları ile de yakından ilgilidir.

 

Öğretimde yukarıdaki iki güdüden çok yararlanırız. Öğrenci, sınıftaki arkadaşları içinde bir yer yapmaya çalışır; yaptığı her hareketi, öğretmeninin (bilgi yelpazesi. com) beğenmesine önem verir. Öğrenci bu güdülerini doyurduğu zaman bundan “doygunluk” duyar ve sonuca ulaşmak için çaba harcar.

 

“Güdü” bireyi davranışa yönelttiği gibi öğrenmenin de hızlanmasını ve sürekliliğini sağlar. Bu güdüsüz öğrenme olmaz demektir. Psikologlarca güdü, öğrenmenin en temel koşulu sayılmaktadır.

 

4. Yenilik arama ve değişikliklerden hoşlanma güdüsü:

 

Bu güdüler, bireyi dış dünyayı tanımaya, araştırmalar yapmaya yöneltir. İnsanları, gezilere, sinemalara, tiyatroya hatta kitap okumaya yönelten güdü budur. Eğitim ve öğretim etkinlikleri, bu güdülerden yararlanmaya çok elverişlidir.

 

 

Gates (Geyts) ve arkadaşları, güdülerin ödevlerini üç kısımda toplamaktadırlar:

 

1. Öğrenme sırasında, davranışların canlı ve istekli olmasını sağlar. Güdülemek, bireyde saklı olan enerjiyi ortaya çıkarır: Övme. azarlama, not, ödül verme vb...

 

2. Bireyin kendisiyle ilgili tepkilerde bulunmasını sağlar: Bireyin, bir gazetede kendisiyle ilgili kısımları seçmeye ve öğrenmeye çalışması bundandır.

 

3. Güdüler, bireyin davranışlarına yön verir: Birey, yaptığı işin sonunda, alacağı sonucu görebildiği oranda başarısını artırır.

 

Okulda öğretmene düşen önemli bir ödev, çocuklarda güdü yok ise, bunları uyandırmak; az ise kuvvetlendirmektir. Bu amaçla zaman zaman yarışmalar da yaptırılır; fakat, bunda çok da ileri gitmemek gerektir.

 

 

Kaygı ve öğrenme:

 

Duygusal davranışlar ve kaygılar da öğrenmenin verimi üzerinde etkilidir. Öğrenme durumu ile ilişkili olmayan kişisel sorunlar, dikkati, konu üzerinde toplamaya ve etkili öğrenmenin gerektirdiği enerjinin ortaya çıkmasına engel olur. Belli bir düzeyde ki kaygı, güdülemeyi artırarak, öğrenme davranışının gerçekleşmesini kolaylaştırır; fakat, notlara fazla önem vererek yapılan bir öğrenme başarısızlıkla sonuçlanabilir. Çok kaygılı öğrenciler, yalın şartlı öğrenme durumlarında az kaygılı olanlardan daha başarılı olabilirler; fakat, karmaşık öğrenmelerde daha az başarılıdırlar.

 

Çok kaygılı, öğrencilerde ki “daha iyi yapma” baskısı, onların öğrenme durumlarını engelleyebilir.

 

 

Olgunlaşma ve motivasyon:

 

Öğrenme ferdin olgunlaşma seviyesine tabidir. Olgunlaşma şümul sahası çok geniş olan muhit şartlarının çizdiği hudutlar içinde, muntazam bir şekilde ilerleyen veya öğretim ve pratik gibi ferdi uyartıcı hususi şartlar mevcut olmadan usule gelen büyümedir.

 

Öğrenme faaliyetinin teşvik ve uyartılması bakımından doğuştan gelen motivasyonlarla, sonradan olanları birbirinden lüzumsuzdur. Öğretmenin bilmesi lüzumlu ve lüzumsuz davranışların bilinçli bir şekilde öğretilmesidir.

 

  “GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"
EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER
” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (HenüzYorumYok)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
.... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):