eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler > matematik dersi ile ilgili konu anlatımlar

ÜSLÜ SAYILAR, ÜSLÜ İFADELER, ÜSLÜ SAYILARIN ÖZELLİKLERİ (4) İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR (MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR, ÖRNEKLER, ÇÖZÜMLÜ SORULAR)

Üs Kavramı:

(a)          reel sayı ve (m) bir pozitif tamsayı olmak üzere; a ifadesi, m tane (a) nın çarpımını gösterir.

 

am = a . a . a...a şeklinde gösterilir.

 

a bir reel sayı,   n bir pozitif tamsayı olmak üzere, n tane a sayısının çarpımı an dir.

 

(a ya taban,   n ye kuvvet denir.)

 

 

Örnek

3.3.3.3 = 34 = 81

(-3). (-3). (-3) = (-3)3 = -27

¹ 0 olmak üzere x = 1 dir.

 

Örnekler:

 

23 = 2 . 2 . 2 =8

52 = 5 . 5 = 25

 

Örnek

 

Özellikleri:

 

·    Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti 1’e eşittir.

am = a0 = 1

 

Örnekler:  3= 1

 

·    Bir sayının birinci kuvveti kendisine eşittir.

am = a1 = a

 

Örnekler:  2= 2

 

·    Bir kesrin kuvvetini almak için pay ve paydasının ayrı ayrı kuvvetleri alınır.

( a )m = am

b         bm

 

Örnekler:

( 2 )5 = 25 = 32

3         35    243

 

·    Üslü bir ifadenin kuvveti alınırken üsler çarpılır.

(am)n = am . n

 

Örnekler: ( 23)2 = 23 . 2 = 2= 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 64

 

·    a ¹ 0 reel sayı ve m bir pozitif tamsayı için;

 

a-m = 1

am

 

Örnekler

2 = 1   =  1

23      8

 

·    Bir kesrin üssü negatif ise kesir ters çevrilip üssü pozitif yapılır.

 

( a )-m = ( b )m

  b            a

 

Örnekler:  

( 2 )-3 = ( 3 )3 =27

  3           2        8

 

  

Negatif Kuvvet:

 

Bir reel sayının negatif kuvveti alındığında o sayının pozitif kuvvetinin çarpmaya göre tersi elde edilir.

 

Örnek

 

Tek veya Çift Kuvvetler:

 

Sıfırdan farklı bir sayının;

 

·    Çift kuvvetleri pozitiftir.

(-2)4 = (-2) .(-2) . (-2) . (-2) = +16

 

·    Tek kuvvetleri ise bu sayı ile aynı işaretlidir.

(-2)3 = (-2) .(-2) . (-2) = - 8

 

 

Üslü İfadelerde Toplama ve Çıkarma:

 

Tabanları ve üsleri aynı olan ifadelerin katsayıları toplanır ya da çıkarılır.

 

Örnek

 

 

Örnek: 3a5 –8a5  + a5 toplamının sonucu nedir?

 

Çözüm: a’lerin bilgi yelpazesi.com katsayılarını toplayalım.

(3-8+1) a5  = 4a5

 

 

Üslü İfadelerde Çarpma:

 

·    Tabanları aynı üsleri farklı olan üslü ifadeler çarpılırken ortak taban, taban olarak alınır. Üsler toplanıp üs olarak yazılır.

am . an = am+n

 

·    Tabanları farklı üsleri aynı olan üslü ifadeler çarpılırken tabanlar çarpılıp taban olarak yazılır ortak üs, üs olarak yazılır.

am . bm = (a.b)m

 

·    Tabanları ve üsleri farklı molan üslü ifadeler çarpılırken, önce kuvvetler alınır sonra çarpma işlemi yapılır.

 

Örnek: 23 . 52 =  8 . 25 = 200

 

Çarpma işlemi için 2 durum vardır.

 

a) Tabanları aynı üsleri farklı ise aynı tabanda yazılıp üsleri toplanır.

 

x Î R , n, m Î Z için   xm . xn = xn   dir.

 

b) Tabanları farklı üsleri aynı ise; tabanlar çarpılır üslerden biri ortak üs olarak yazılır.

 

x, y Î R , n Î Z için   xn . yn = (x . y) n dir.

 

Örnek

 

299 . 599 = (2.5) 99  =  1099

 

27 . 37 . 57 = (2.3.S) 7 = 307   dir.

 

(a + b) 3 . (a - b) 3 = [ (a+b) (a-b) ] 3 = (a2 - b2) 3 Başka bir örnekte tersten de düşünürsek

 

42 X = (2.3.7) X = 2 X . 3 X . 7 X   olur.

 

Bir uslu sayının kuvvetinin kuvveti var ise aynı tabanda kuvvetler çarpılır.

 

x Î R ,   m, n Î Z için   (xn)m = (xm) n = xm.n dir.

 

Örnek

 

(53) 2x = 56x dir.

 

Bunun değişik versiyonlarını elde edebiliriz.

 

(53) 2x = (5 X)6 = (52) 3x = (56) X = (52X) 3 = (56x) gibi.

 

 

Örnek

 

Örnek

 

 

Üslü İfadelerde Bölme:

 

·    Tabanları aynı üsleri farklı olan üslü ifadeler bölünürken ortak taban, taban olarak alınır, üsler çıkarılıp üs olarak yazılır.

am  = am – n

an

 

 

Örnekler:

28  = 28-5 = 23 = 8

25

·    Tabanları farklı üsleri aynı üslü ifadeler bölünürken; tabanlar bölünüp taban olarak alınır. Ortak üs üs olarak yazılır.

 

 

Örnekler:

( 81 )= 34 = 81

  27

 

 

Örnek

 

 

 

·    Tabanları ve üsleri farklı olan üslü ifadeler bölünürken tabanlar bölünüp önce kuvvetler açılır sonra bölme işlemi yapılır.

 

 

ÜSLÜ DENKLEMLER:

 

Üssünde bilinmeyen bulunan denklemlere üslü denklemler denir.

 

1- Tabanları Eşit Olan Denklemler:

 

KURAL:

8 Tabanları eşit olan üslü denklemlerin üsleri de eşittir.

 

ÖRNEK/

1- 2x = 25 Þ x=5 tir.

2- 3x = 81 Þ 3x= 34 Þ x=4 tür.

3- 2x+8 = 8  olduğuna göre, x=?

2x+8 = 2x . 28 olup

2x . 28 = 8 yerine konur ise, burdan 8 = 23 olup

2x . 28 = 23

2x = 23¸ 28

2x = 23-8

2x =  2-5 olup burdan x = -5 bulunur.

 

ÖRNEK /

eşitliğini sağlayan x değerini bulalım.

 

ÇÖZÜM

5x+1-(2-x) = (53)x-3

5x+1-2+x= 53(x-3)

52x-1= 53x-9 (Tabanlar eşit olup üsler eşit olmalıdır.)

2x-1 = 3x-9

2x –3x = -9+1

-x = -8

x= 8

 

 

2- Üsleri eşit olan denklemler:

 

KURAL

8 Üsleri eşit olan denklemlerde üs tek sayı ise tabanları eşit, üs çift sayı ise tabanlar eşit yada biri diğerinin ters işaretlisine eşittir.

 

n tek sayı ve an = bn Þ a=b dir.

 

n çift sıyı ve an = bn Þ a=b  veya a = -b dir.

 

ÖRNEK

 

1- x3=53Þ x=5 tir.

 

2- (x+7)3=(3x-11)3  eşitliğini sağlayan x değerini bulalım.

 

Çözüm:

3=3 yani üsler eşit olduğundan tabanlarda eşit olmak zorundadır. Burdan,

(x+7) = (3x-11)  olup parantezleri açalım

x+7 = 3x-11

7+11= 3x-x

18 = 2x

x = 9

 

ÖRNEK

(2X+3)4= (X-2)4  eşitliğini sağlayan x değerlerini bulalım.

 

ÇÖZÜM

4çift sayı olduğu için

(2x+3)4= (X-2)4  Þ

2x+3= x-2  Veya  2x+3= -(x-2)

2x-x= -2-3 Veya  2x+3= -x+2

x=5      Veya   2x+x= 2-3

3x = -1

 

KURAL

8  xn = 1 şeklinde olan denklemler.

 

Bu tür denklemlerin çözümünde 3 durum vardır.

 

 

ÖRNEK

 

1- 18 = 1 dir. Çünkü 1 in tüm reel kuvvetleri 1 dir.

 

2- 50  = 1 dir. Çünkü 0 dışındaki tüm reel sayıların 0 ıncı kuvvetleri 1 dir.

 

3- (-1)6 = 1 dir. Çünkü (-1) in tüm çift kuvvetleri 1 dir.

 

4- 53x-15  = 1 ise x=?

 

Çözüm:

53x-15  = 1 ise

3x-15 = 0        olmalıdır,burdan

3x = 15

x = 15¸3

x = 5

 

 

ÖRNEK

(5x+3)7 = 1 ise x değerini hesaplayın.

 

ÇÖZÜM:

(5x+3)7 = 17 (17=1 olup ) Burdan bu eşitliğin tabanları eşit olmalıdır.

(5x+3) = 1

5x+3  = 1

5x = 1-3

5x = -2

 

ÖRNEK

(x+3)x-2= 1 eşitliğini sağlayan x değerini bulalım.

 

=2.2x

=21 . 2x

=21+x

 

 

Örnek: 92x – 3 = 27x –1 ise   x’i bulalım.

 

Çözüm: (32)2x – 3 = (33)x – 1

 

4x – 6 = 3x - 3

x =  3 bulunur.

 

ÇÖZÜM

5x+1-(2-x) = (53)x-3

5x+1-2+x= 53(x-3)

52x-1= 53x-9 (Tabanlar eşit olup üsler eşit olmalıdır.)

2x-1 = 3x-9

2x –3x = -9+1

-x = -8

x= 8

 

 

 

Çözüm

 

Örnek

 

73x-15 = 1  ise   x   nedir?

 

Çözüm

 

73x-15 = 1  =  7

3x-15 = 0

3x= 15

x = 5    olur.

 

2)

 

a) m tek ise; .x = y

 

b) m çift ise; x = + y   dır.

 

Örnek

 

 

Örnek

 

 

 

10’un Kuvvetleri

 

a) n Î N+ olmak üzere

 

10 n = 1 00... 0’dır.

10 n sayısında n tane sıfır vardır ve sayı (n + 1) basamaklıdır.

 

b) n Î N olmak üzere

 

10-n sayısında (bilgi yelpazesi.net) virgülün sağında (n-1) tane sıfır ve n tane rakam vardır.

 

Örnek

 

700000000 = 7.108 = 70.107 = 700.106   gibi değişik şekillerde yazılabilir.

 

0,00015=15.10-5=1,5.10-4=0,15.10-3=150.10-6 gibi değişik şekillerde de yazabiliriz.

 

 

Çözümlü Test

 

1. 3 X+1 - 5.3 X + 7.3 X + 3 X = 54 ise x kaçtır?

A) 2      B) 3          C) 4          D) 6          E) 8

 

Çözüm

3 X. 3 - 5.3 X + 7.3 X + 3 X = 54

(3-5 + 7 + 1).3 X = 54

6.3 X = 54

3 X = 9 = 32

x - 2   dir.

Cevap : A

 

 

Çözüm

 

3. 

 

işleminin sonucu nedir?

A) -4        B) -2        C) 2 D) 4          E) 5

 

Çözüm

 

 

Cevap : C

 

4.

 

 

işleminin sonucu kaçtır?

 

 

Çözüm

 

 

 

5. 3.2 x+z + 4.2 x = 8 olduğuna göre x kaçtır?

A) 2         B)1          C) O         D)-1        E)-2

 

Çözüm

 

 

Cevap: D

 

6.

 

 

olduğuna göre  a.b  çarpımı kaçtır?

A) 12        B) 24       C) 36       D) 48       E) 60

 

Çözüm

 

 

Cevap :  D

 

7. (2-1 + 2°)-2. 32 işleminin sonucu kaçtır?

A) 2      B) 3          C) 4          D) 5          E) 6

 

Çözüm

 

 

Cevap: C

 

8.

 

 

Cevap : C

 

 

  


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.

Bu Yazı İçin Yapılan Son "100+" Yorum Aşağıda Sıralanmaktadır.
Yorumlarınız Bize Yol Gösteriyor.
Yorumlar İçin Teşekkürler.

YORUM YAZ

.......
..

156. **Yorum**
->Yorumu: Allah razı olsun çok teşekkür ederim
->Yazan:

155. **Yorum**
->Yorumu: Gercekten cok iyi anlatip pekistirmeme yardimci oldunuz cok tesekkurlerr
->Yazan: Meltem

154. **Yorum**
->Yorumu: Üslü sayılarda toplama ve çıkarma yaparken katsyısı alınır dien bircok soru cozumu gordum ama katsayisi nasil aliniyo anlamadim ve dolayli cok soru var onlari nasil cozebiliriz kisa yolu veya anlasilir bir aciklamasi var mi
->Yazan: Aayyssee...

153. **Yorum**
->Yorumu: Abicim lise de tüm matematik sınavlarım 100 dü simdi tek sey bilmiyorum
->Yazan: Berkan

152. **Yorum**
->Yorumu: Belma ödevi tam yaptığım için deliye dönecek 
->Yazan: ahmet.....

151. **Yorum**
->Yorumu: Elinize sağlık ve çok teşekkür ederim çok yardımcı oldumuz 
->Yazan: umut

150. **Yorum**
->Yorumu: Çok işime yaradı çok teşekkür ederim 
->Yazan: Seni seven.....

149. **Yorum**
->Yorumu: Sayenizde proje ödevi mi yaptım teşekkürler 
->Yazan: Beyza

148. **Yorum**
->Yorumu: performans ödevime cokyararı oldu teşekkür ederim 
->Yazan: zeynep

147. **Yorum**
->Yorumu: Sayenizde proje odevimi yaptim saolunn 
->Yazan: Zehra

146. **Yorum**
->Yorumu: Proje ödevimin konusu olmasa hiç ogrenemicem sagalun 
->Yazan: Esrağ

145. **Yorum**
->Yorumu: elinize emeğinize salık çok güzel olmuş 
->Yazan: isa........

144. **Yorum**
->Yorumu: Ercan hocammm sizi seviyoruz Yıldrm fsm 8.j nazlısayami 
->Yazan: Nazlı

143. **Yorum**
->Yorumu: Ercann hocamız sayesinde 1000 tanelik ödevimiz vardı yarısini yaptimmmm teşkrrrrr fsm 8.j sınıfı 
->Yazan: Nazlı

142. **Yorum**
->Yorumu: Yardmcı oldğnz için teşekkrler;) 
->Yazan: Nazlı

141. **Yorum**
->Yorumu: Yardımcı olduğunuz için çok teşekkürler 
->Yazan: Karagözlüm

140. **Yorum**
->Yorumu: 120 (1,012) =? sayının 120 üs kuvvetinin detaylı çözümünü gösterebilirseniz sevinirim 
->Yazan: metin karakurt

139. **Yorum**
->Yorumu: projeme cok yardımcı oldu yapandan allah razı olsun tesekurler 
->Yazan: ismail

138. **Yorum**
->Yorumu: Tabanları eşit olan üslü denklemlerin üsleri neden eşittir? Ödevim bu hiçbir yerde bulamadım lütfen kesin bir açıklama rica editorum lütfen yardım edin. 
->Yazan: Dilara ......

137. **Yorum**
->Yorumu: çok iyi anlatıyor thank's
->Yazan: kral in pro

136. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel olmum sağ olun 
->Yazan: matttt

135. **Yorum**
->Yorumu: cok minnettarim saolun matematik çok güzellllllllllllllllllllllllllllllllllll sevmeyen matematiği yapamadığı için oyle diyordur 
->Yazan: Matematikkkkkkk......

134. **Yorum**
->Yorumu: bence cok ıyı ve cok yardımcı oluo lısede matematıgı sevdm :) 
->Yazan: ebru altıntas 

133. **Yorum**
->Yorumu: 2^x + 2^y ifadesini nasıl bulabilirim acaba ? ^ üssü demek
->Yazan: eliff

132. **Yorum**
->Yorumu: Kitaplardan biraz anlamistm ama simdi pekistirdim sağolun cook teşekkür ederim
->Yazan: merve

130. **Yorum**
->Yorumu: bence film gibi çok guzel birşey 
->Yazan: ffaruk

129. **Yorum**
->Yorumu: Cok tesekkur ederim cok yardimci oldunuz
->Yazan: berna

128. **Yorum**
->Yorumu: proje ödevime çook yaradı çok çok teşekür ederim...
->Yazan: mustafa

127. **Yorum**
->Yorumu: teşekkürler gerçekten yararı oldu
->Yazan: emel ..........

126. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site,yapanların yazanların ellerine kollarına sağlık.Çok teşekkürler :) :) :D
->Yazan: serhat

125. **Yorum**
->Yorumu: Cok güzel elinize kolunuza sağlık Allah ne dileğiniz varsa versin
->Yazan: asmin naz

124. **Yorum**
->Yorumu: bence çok güzel olmuş 
->Yazan: elif

123. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel teşekkür ederim 
->Yazan: aşkım

122. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten cok guzel olmuş elimnize sağlık
->Yazan: Mitat

121. **Yorum**
->Yorumu: Cok tesekurler cok isime yaradi:-) 
->Yazan: Ebru

120. **Yorum**
->Yorumu: Performans odevime cok yardımcı oldunuz tesekkurler...
->Yazan: Rıdvan

119. **Yorum**
->Yorumu: Çok iyi ya teşekúrler
->Yazan: Eylü

118. **Yorum**
->Yorumu: 1 saat aradım bunları bulamadım elinize sağlık 
->Yazan: ahmet...

117. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site emeği gecen herkeze çok teşekkür ederim saygılarla dünyanın en zengin adamı ::::::::::::::::::::::::::::::::::::))))))))))))))))))))))))))))))))) 
->Yazan: reymisteryo

116. **Yorum**
->Yorumu: gerçekden çok güzel 
->Yazan: eda 

115. **Yorum**
->Yorumu: bu özellikler sınavımda çok yardımcı olacak ve konu anlatımınızda iyi bu siteyi herkes için tavsiye ediyorum ve 10 puan üzerinden size .............................................9.5 veriyorum 
->Yazan: talha

114. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel sorular var teşekkür ederim
->Yazan: Damla Su....

113. **Yorum**
->Yorumu: Bende bayıldım çok guzel
->Yazan: Cemre

112. **Yorum**
->Yorumu: cok mukemelllllllll sorular var 
->Yazan: busra...

111. **Yorum**
->Yorumu: çarpmada tabanlar ve üsler farklı ve eşitlenmiyor ise nasıl yapılabilir ? Mesela ; 4 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 7 gibi. Ve üslü sayılarda toplamada gene bu ayını farklı taban ve üst olursa nasıl yapılır ? Ve üslü sayılarda toplama ve çıkarma nasıl yapılır ? Anlatır mısınız ? TEOG var ama ben hazır değilim. Çok kötü durumdayım. Lütfen yardımcı olun. Şimdiden teşekkürler. Kolay gelsin :) :) 
->Yazan: 

110. **Yorum**
->Yorumu: 4 üzeri dört=2 üzeri ikinin dördüncü kuvveti o da eşittir 2 üzeri 8 (üssü üssü çarpılır)
->Yazan: drakula

109. **Yorum**
->Yorumu: 4üzeri 4 sayısının yarısı kaçtır lütfen işlemi paylaşalım 
->Yazan: YUSUF ERBİL.

108. **Yorum**
->Yorumu: bayıldım ve yüz aldum kolaymış çok güzel
->Yazan: dolunay...

107. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bi site bayıldım
->Yazan: kumsal ada

106. **Yorum**
->Yorumu: gercekten guzel olmus elınız saglık
->Yazan: nezır acık

105. **Yorum**
->Yorumu: bence çok güzel bir site emeği geçenlere çok teşekkürler 
->Yazan: nurgül...

104. **Yorum**
->Yorumu: işime yaradı emeği geçen herkese tşk edrm iyiki varsınız...
->Yazan: helinn..

103. **Yorum**
->Yorumu: ellerinize sağlık çok güzel olmuş 
->Yazan: kanatsız melek 

102. **Yorum**
->Yorumu: ancak bir matematik öğretmeni böyle yazabilir
->Yazan: ebubekir.

101. **Yorum**
->Yorumu: çooook teşekür
->Yazan: yağmur.

100. **Yorum**
->Yorumu: Aga benim 100 tane soru yapmam lazım devamı yok mu ? :D 
->Yazan: kın.

99. **Yorum**
->Yorumu: performans ödevim var ama hesini yaziyim mi? bilemiyorum yardımcı olabilir misiniz????
->Yazan: ouz.

98. **Yorum**
->Yorumu: güzel bi site emeği geçen herkeze kocaman teşekkürler :))) 
->Yazan: ayça..

97. **Yorum**
->Yorumu: :) yaw waala benm performans ödevim wardı üslü sayıların özeliklerini yazacaktım ve bu sayfadann çok yararlandım ço...k tşkrler :D
->Yazan: eneskooo.

96. **Yorum**
->Yorumu: 2 üzeri 2012 nin çözümü nasıl yapılır? bilen biri varsa yardımcı olursa sevinirim:)) 
->Yazan: tarık..

95. **Yorum**
->Yorumu: 5 üzeri m çarpı 5 üzeri m:25 olduğuna göre m kaçtır ?
->Yazan: _4N4TOLİ4__..

93. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site çok saqolun ödevimde yani projemde bana çok yardmcı aldı ve 100 aldın sizin sayenizde bunu yapanın ellerine saqlık bnce :D :D :) :) :P :D
->Yazan: gülcan.

92. **Yorum**
->Yorumu: kendim yaptım bence zor değildi ben kendim yaptım 100 aldım bence sizde 100 alın canlarım benim sizler Allah kolaylık versin ... 
->Yazan: merve.

91. **Yorum**
->Yorumu: ya hersey guzel de benim degisik biseyler yapmam gerekiyor proje falan bu konuyla ilgili ogrencilere ne gibi projeler uygulayabilirim bi fikri olan var mi
->Yazan: fatma.

90. **Yorum**
->Yorumu: moviestarplanet oynuyorsaniz akgulsabah adli kisinin istek listesinden alin o vanecca ece ye bir msj atiyor ve vanecca ece de tebrik veiyo super
->Yazan: pierce.

89. **Yorum**
->Yorumu: cok guzel bı sıte tesekkur edrım neyse sıze fıkra anlatayım avcının bırı ava gıtmış kopegıyle adam tek gıden domuzu fark etmış adam bunu vurmus köpegıne demışkı 'git domuzu vurdum al gel demıs'köpek gıtmıs ve köpek gelmıs ve kopegın derısı soyulkmus kısacası bayagı hasarlıymıs 'köpek adama dogru bakmıs ve demıskı'ulan adam hanı vurduydun domuzu ' demışşşşşşşşşşşş cok komık dımı 
->Yazan: arkadşalar ekleyın adım kovbovvvvv.

88. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten güzel olmuş çooooook sağolun proje ödevime yardımcı oldu 
->Yazan: asiye
87. Yorum
->Yazan : sedef
->Yorumu: sevegili  arkadaşlarım yorumlarınızı  okudum ve ödevimi yaptım busiteye ve size çoooooooooookkk teşekkür ederim baaaaaaaaaayy..
86. Yorum
->Yazan : emre
->Yorumu: çok onemlı ıdı çok yardmcı oldu sağolun varolun.
85. Yorum
->Yazan : noproblem!!
->Yorumu: dönem  ödevim için çok işime yaradı çooooooooooooooooookkkkkkk teşekkürlerrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrr rrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!.
84. Yorum
->Yazan : özlem hoca  ve  rukiye  hoca
->Yorumu: hiç önemli değil çoçuklar  siz  öğrenin  yeterki  eğer öğrenmezseniz  hayat kısa  sürer  matamatiksiz olamaz.
83. Yorum
->Yazan : inci
->Yorumu: beni şu matematik belasında kurtardığınız için teşekkür ederim.
82. Yorum
->Yazan : yagmur
->Yorumu: ya lutfen suna bugun acı cevap verın yarın perf. odevı gıtcek . 1 hazıran gunu 12 cevızı olan bırı tek gunlerde 25, cift gunlerde 4 ceviz eklemktedır. 31 aralık gunu kac cevızı olur ? ( uslu sayılarla yapılacak ) lutfen cevap verın yarın gıdıyor perf..
81. Yorum
->Yazan : esra
->Yorumu: bu site çok güzel çok işime yaradı çok ama çok güzel.
80. Yorum
->Yazan : derya
->Yorumu: teşekkür  ederim  çok  işime yaradı  sizi  seviyorum.
79. Yorum
->Yazan : merve
->Yorumu:  oh bee kurtuldum su matematik prfmans. ödvinden çok tsk edrm sizi seviyorummmm ;).
78. Yorum
->Yazan : Mustafa REyiz
->Yorumu: super olmus çok begndim tessekür ederim kim yaptiysa.
77. Yorum
->Yazan : sibel
->Yorumu: gayet güzel olmus bence, bana faydasi dokundugundan emin olabilirsiniz tesekkürler....
76. Yorum
->Yazan : ali tasçi
->Yorumu: bu ödewlerden biktim ama yardimi oldu çooookk tskkrler.
75. Yorum
->Yazan : selim k
->Yorumu: çook tesekkürler matematik ödevimiz artik daha kolar saollun :).
74. Yorum
->Yazan : Sevgi
->Yorumu: Sinavlar için çok yardimci oldu her sey çok tesekkürler Allah razi olsun.
73. Yorum
->Yazan : salih
->Yorumu: gerçekten  ödevime  çok  yardimci  oldu  allah  razi  olsun.
72. Yorum
->Yazan : Finqoo
->Yorumu: Odewime çok yardimci oldunuz size çooooooooooooooo oooooooooo oooooo oooo oo ooooooooo ooooooooooooooooooooooook tesekkur ederm.
71. Yorum
->Yazan : Finqoo
->Yorumu: Odewimi sizin sayenizde yaptim allah ne muradiniz varsa versin çok saolun.
70. Yorum

->Yazan : ern
->Yorumu: 2 üssü x esittir 3. 3üssü y esitir2 ise 4 üssü x çarpi 9 üssü y bölü 6 =?.
69. Yorum
->Yazan : ayse nur
->Yorumu: çok tesekkürler ödevimi yaptim bence bu çok yararli bir çalisma olmus tebrikler!!!!.
68. Yorum
->Yazan : ...
->Yorumu: ÇOK TESEKKÜR EDERIM ELLERINIZE SAGLIK SIZIN SAYENIZDE BULDUM ÖDEVI.
67. Yorum
->Yazan : ali
->Yorumu: çok saolun odwime yrdmci odunz :D :D.
66. Yorum
->Yazan : Ugur
->Yorumu: Ödevime çok yardim etti çok tesekkürler.
65. Yorum
->Yazan : elifnur
->Yorumu: çok tesekkür ederim sayenizde performans ödevimi yaptim çok saol ;).
64. Yorum
->Yazan : mustafa
->Yorumu: ödevime yardimci oldugunuz için teskür ederimmmmmmmmmm.
63. Yorum
->Yazan : elif
->Yorumu: çok saolun var olun allah razi olsun vallah.
62. Yorum
->Yazan : tugba
->Yorumu: ödevime yardimci oldugunuz için tesekkürler..
61. Yorum
->Yazan : ali
->Yorumu: Valla sizin sayenizde yazilidan 100 aldim 7.sinifim valla ALLAH sizden razi olsun....
60. Yorum
->Yazan : yasin
->Yorumu: Allah razi olsun sayende dönem ödevini yaptim sagol :D.
59. Yorum
->Yazan : elif
->Yorumu: çok saolun çok gzel olmus yazan kisinin aline koluna saglik.
58. Yorum
->Yazan : semay
->Yorumu: çok.tesekkür. ederim.harikaaaaaa. beni.kurtardinizzz. emeeginize.saglikkkkkkk:))))))).
57. Yorum
->Yazan : EBRU
->Yorumu: ÖDEVIME YARDIMCI OLDUGUNUZ IÇIN TESEKKÜR EDERIM.
56. Yorum
->Yazan : mustafa
->Yorumu: çokk tesekkür ederim çok yardim ci oldu..
55. Yorum
->Yazan : hüseyin
->Yorumu: beni ceza ödevinden kurtardniz çok tesekürederim :D.
54. Yorum
->Yazan : feridun burak
->Yorumu: BENI BÜYÜK BELADAN KURTARD BU ÜSLÜ SAYILAR ON NUMARA OL MUS.
53. Yorum
->Yazan : ...
->Yorumu: Valla performans ödevmi yaptm bitti 95 aldm.
52. Yorum
->Yazan : .
->Yorumu: Nokta küçüktür ama her seyi bitirir. :) ne alaka derseniz himmmm. I don't know :P.
51. Yorum
->Yazan : zeynep
->Yorumu: çok tskler çok iyi bir sayfa arkadaslarima önerecegim.
50. Yorum
->Yazan : eren
->Yorumu: çok yardimci oldu zaten bugün dersi vardi :-).
->Yazan : BY ZADE
->Yorumu: Sayfanizin konu anlatmli ve herbir örnegi açik olarak anlatiyor.
->Yazan : esra
->Yorumu: cok ama cok tessekkur ederim tam istedigim gibi odew olmus elinize saglik..
->Yazan : alp
->Yorumu: çok tesekkürler,kitaplarda hiçbir sey yoktu....
->Yazan : ahmet
->Yorumu: saolun beyler çook yardimçi oldu performas ödevimi ypdim Allah herkesin emegine geçenleri çok saolunn.
->Yazan : azad_efe
->Yorumu: sayenizde karneme 100 düstü size çoooooooooo ooooooooooooooooooooo oo oooook kkkk kkkkkkkkkk tesekür ederim.
->Yazan : reyhan
->Yorumu: bana çok yardimci oldu Allah interneti bulandan razi olsun.
->Yazan : PINAR EXCALIPUR LOGAN-ADAM
->Yorumu: THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU THANK YOU.
->Yazan : Uqur
->Yorumu: sayenizde bir performans ödevinden ins.güzel bir noT Alirim SayenizDee. :)
SaqoL =)bilgiyelpazesi.com.
->Yazan : asigim
->Yorumu: cok sogolun vallla cok guzel aciklamissiniz.
->Yazan : berk
->Yorumu: internet olmasa hayat olmaz sagolun.
->Yazan : ESRA EREN
->Yorumu: Ödevlerimi yardimci oldunuz çooooooookkkk tesekkür ederim.
->Yazan : hami
->Yorumu: çoooooooooook sogolun Allah razi olsun isime yaradimi yaradi valla perfonmans ödevimi çooook güzel yaptim.
->Yazan : reyhan
->Yorumu: cok qüzel anlatilmis çok yardimci oldu.
>Yazan: irem
>Yorum: güzel bir kaynak bana çok yardimci oldunuz insallah daha çok gelisirsiniz .
>Yazan: gonca
>Yorum: ödevime çok yardimci oldunuz alla razi olsun :) .
>Yazan: bahar
>Yorum: performans ödevi için çok gü zel zaten bnm d isime yaradi .
>Yazan: kemal
>Yorum: valla billa tesekkür ederim hayatimda en begendigim sitelerden biri oldu anlatim çok açik ve seviyeye uygun diger siteler gibi karisik degil .
>Yazan: erhan
>Yorum: saol çok isime yaradi baskalarinada tavsiye ederim sayfani .
>Yazan: ...
>Yorum: ben zaten kontrol etmek için bakyim :).p.p.) .
>Yazan: özcan
>Yorum: sitede gerek duyulan çok sayida anlatim var .
>Yazan: IKAlPLSIZI
>Yorum: performans ödewime yardimci oldunuz için sagol .
>Yazan: nur
>Yorum: ben de size çooooooooooooooooooooook tesekkür ederim .
>Yazan: sanane
>Yorum: ben zaten bunlari biliyorum eee yani nasil olsa taktirlik ögreccigim.... .
>Yazan: GLER
>Yorum: Hepiniz bir türkçe dersi alin. Size Matematik dersinden daha faydali olacagini düsünüyorum. .
>Yazan: damla
>Yorum: harika birsite gerçekten çoook yardimci oldu saolun yha yarin bu ödevi yetistirmem gerekiyo matmatikçi yoksa bizi çok kötü yapar... .
>Yazan: seda
>Yorum: gercekten çok yardimci oldunuz tesekkürler :) .
>Yazan: amine
>Yorum: çooooooooooooooooooook tesekür ederim ödevi yapmaya yardimci oldu .
>Yazan: rüveyda
>Yorum: matematikten nefret ediyorum hiç bir seyi anlamiyorum yapamiyorum çok zor geliyor heleki bugün ama bu site sayesinde bir çok soruyu çözdüm ve harika bir is çikardim çooooooooooook saolun elinize saglikk .
>Yazan: ersin
>Yorum: walla ne yalan söyleyim bi tek bu sitede buldum çok sagolun ya yarin dersi wardi iyi oldo iyi teskürler.. hepinize emegi geçen herkeze .
>Yazan: ögretmen
>Yorum: oglum size kendiniz yapin demedim mi bn ne yapiyosunuz burda çabuk çikin puaninizdan kiricam aaaaa ayip ama :D .
>Yazan: annen
>Yorum: oglum senin bu sitelerde ne isin var kafani kiricam senin :))))) .
>Yazan: hüseyin can
>Yorum: bu sayfa cooooooooook güzel her seyi anladim ve ödevimi yaptim herkese tavsiye ederim :) .
>Yazan: gürhab abug
>Yorum: çok tesekkür ederim ödewimi yapmama çok yardimci oldunuzz .
>Yazan: bujjiii
>Yorum: çoooook tesekkür ederm çok isime yaradi bu bilgiler.:) .
>Yazan: demet
>Yorum: çok tesekkür ederim ödewimi yapmama çok yardimci oldunuzz .
>Yazan: toki
>Yorum: kardes çok sagol walla bir tek burda bulabildim .
>Yazan: @hayalet@cinayet@574@
>Yorum: çok tesekkürler ödevime yardimci oldugunuz için çok sag olun bu benim göbek adim kusura bakmayin... .
>Yazan: GIZEM
>Yorum: ÇOK TESEKÜR EDERIM ÇOK IYISINIZ BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYY .
>Yazan: mehmet
>Yorum: kisa ve net olarak herseyi anlatiyor çok güzel olmus .
>Yazan: king
>Yorum: cok saolun guzel bir odev olucak bnim icn .
>Yazan: meryem
>Yorum: ödevime çooooooooooooooooooook yardim etti çok tesekkürler .
>Yazan: gülcan
>Yorum: ödevlerime yardimci oldunuz sizden bir ricam olacak üslü sayilarda yapilan örneklerin çözümlerini istiyorum çooooooooook TESEKÜRLER saygilarimla arz ederim kisa bir CVP BAAAAAAAAAY .
>Yazan: aysegül
>Yorum: ayy çok iyiydi yyaaa saolunnn..... .
>Yazan: emir
>Yorum: tabii bnm de çok yardimcim oluyor smdi .
>Yazan: zeynep
>Yorum: çok güzel olmus eline saglik canim.
>Yazan: serkan
>Yorum: dönem ödevimdi çok tsk ederm çk saolun sizi seviyorum :).
>Yazan: iMPaRaToR
>Yorum: guzel olmus saol yardimci olduhun icin.
>Yazan: mavisim mustafa
>Yorum: cok ama cok tessekkur ederim tam istedigim gibi odew olmus elinize saglik.
>Yazan: gamze
>Yorum: ödevime yardimci oldu thank you where muc Allah gönlünüze göre versin happy you çok çok çok çok çok çok çok çok teskürrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

YORUM OKU

>>>YORUM YAZ<<<
 

Adınız:
Yorumunuz: