Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Muhasebe Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar

121 ALACAK SENETLERİ (MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR, ÖRNEKLİ AÇIKLAMALAR)

 

Bu hesap, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsar. Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir. (11 seri No.lu MUGT ile eklenen ibare)

 

İşleyişi:

Alınan senet tutarları bu hesaba borç, tahsilinde ise alacak kaydedilir.

 

Alacak senetlerini reeskonta tabi tutanlar, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadırlar. (VUK md. 285)

 

Alacak senetlerinin TL veya döviz üzerinden olması reeskont uygulaması bakımından bir farklılık arz etmez.

 

Örnek: İşletme müşterisine sattığı mal karşılığı 2 milyar TL’lik senet almıştır. İşletme 2 milyar TL’lik senedin vadesi dolduğunda bankaya tahsil için gönderilmiştir. Banka, 10 gün sonra senedin tahsil edilip hesaba geçirildiğini bildirmiştir. (KDV ihmal edilmiştir)

 

 

 

Alacak senedinde faiz oranı yok ise (vade dolduğunda);

 

- TL üzerinden ise Merkez Bankası faiz oranı,

 

- Döviz üzerinden ise LİBOR faiz oranı, uygulanır.

 

  “MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TÜM BELGELER
”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (HenüzYorumYok)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
.... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):