Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Muhasebe Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)(MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR, ÖRNEKLİ AÇIKLAMALAR)

 

Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

 

İşleyişi:

 

Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, "65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar" grubundaki "657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı"na gider yazılır. İzleyen dönemde bu hesap "64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar" grubundaki "647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır.

 

Reeskont uygulaması için;

 

1) Alacağın senede bağlı olması gerekir.

 

2) Senede bağlı alacak ticari bir ilişkiden kaynaklanmış, yani dönem kar-zararının tespitine etki etmiş olmalıdır.

 

3) Reeskonta tabi tutulacak senedin bir vade içermesi ve dönem sonu itibariyle vadesinin dolmamış olması gerekir.

 

4) Alacak senedinin işletme bilanço aktifinde yer alması gerekmektedir.

 

SPK mevzuatına göre vadesi üç aydan uzun vadeli senetsiz alacaklar için reeskont hesaplanabiliyor.

 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre senede bağlı olmayan alacaklar reeskonta tabi tutulmaz. Eğer diğer mevzuatlar gereği (SPK) (bilgi yelpazesi.net) reeskonta tabi tutulur ise Vergi Usul Kanunu açısından “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” sayılır ve vergi matrahının hesaplanmasında reeskontun uygulandığı yıldaki ticari kazanca ilave edilir ve bu şekilde mali kara ulaşılır.

 

Ertesi yıl dönem başı açılışında yapılacak ters kayıt nedeniyle ortaya çıkacak reeskont faiz geliri ise gerçek gelir kabul edilmez ve “Vergiye Tabi Olmayan Gelir” sayılıp, ticari kazanca ilave edilmez.

 

 

Örnek: SPK kapsamındaki işletmenin 120 Alıcılar hesabında izlenen alacakları arasında sözleşme uyarınca 15 Nisan 2005 günü tahsil edilecek 5 milyar TL alacağı vardır. (Faiz oranı % 60)

 

Reeskont Faiz Giderleri: 744.680.000.-TL

 

 

İşletmenin 2004 t. yılı ticari kazancı 10 milyar TL ise;

- Ticari Kazanç ……………………………………. 10.000.000.000.-

- Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (+)....………… 744.680.000.-

- Mali Kar....... ………………………………………10.744.680.000.-

olur.

 

Nazım Hesaplarda takip edilirse;

 

 

Ertesi yıl dönem başında yapılacak kayıt:

 

 

İşletmenin 2005 t. yılı ticari kazancı 5 milyar TL ise;

- Ticari Kazanç ……………………………………. 5.000.000.000.-

- Vergiye Tabi Olmayan Gelirler (-).......………… 744.680.000.-

- Mali Kar....... ………………………………………4.255.320.000.-

olur.

 

Reeskont Uygulamasındaki Özel Durumlar:

 

1) Teminata veya tahsile verilen alacak senetleri için genel şartları taşıması şartı ile reeskont hesaplanır.

 

2) Vadeli çekler için SPK mevzuatına göre reeskont hesaplanır ancak Vergi Usul Kanunu açısından vadeli çekler için hesaplanan reeskont kanunen kabul edilmeyen gider sayılır.

 

3) Fatura düzenlenmeden alınan senetler için reeskont hesaplanmaz. (Alınan sipariş avansları gibi)

 

4) Senetsiz alacaklar için de SPK’ya göre reeskont ayrılabilir ancak VUK açısından hesaplanan reeskont kanunen kabul edilmeyen giderdir.

 

5) Hatır senetleri, avans senetleri için reeskont hesaplanmaz.

 

6) Vade içermeyen senetler için reeskont hesaplanmaz.

 

7) Alacak senetleri içindeki KDV için reeskont hesaplanmaz.

 

8) Şüpheli alacaklar vadesiz hale geldiği için reeskont hesaplanmamaktadır.

 

Reeskont Hesaplama Formülü:

 

Reeskont hesaplanırken 238 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan aşağıdaki formül kullanılacaktır.

 

F = A – [ A x 360 / 360 + (m x t )]

 

F = Reeskont Tutarı

 

A = Senedin Nominal Değeri

 

m = Faiz Oranı (Senette faiz oranı yok ise Merkez Bankası’nın kısa vadeli avans işlemleri için belirlediği faiz oranı)

 

t = Vade (Kalan Süre)

 

Örnek: 31.12.2003 tarihinde 90 gün vadesi kalan alacak senedinin nominal tutarı 10 milyar TL’dir. Senette faiz oranı yer almamış olup 31.12.2003 tarihinde Merkez Bankasının kısa vadeli avanslar için belirlediği faiz oranı %64 olup, işletmenin 31.12.2003 ve 01.01.2004 tarihinde yapacağı kayıtları yapınız.

 

F = 10.000.000.000 – [ 10 milyar x 360 / (360 + (0,64 x 90 ))]

F = 1.379.310.000.-TL

 

 

Örnek:

 

a) Bir işletmenin aktifinde 31.12.2003 itibariyle 100 gün vadeli 5.000.- dolar tutarında (1 $ = 1.500.000.-TL) kayıtlı alacak senedi (bilgi yelpazesi.net) (senetteki faiz oranı % 10) ve 10 milyar TL tutarında 94 gün vadeli alacak senedi vardır. Senette faiz oranı olmayıp Merkez Bankasının kısa vadeli avanslar için belirlediği faiz oranı %70’dir. Dönem sonu kuru ise 1.600.000.-TL’dir.

 

b) 10 milyar TL’lik alacak senedinin aynı tutarda aynı vadeli bir çek olması halinde yapılacak işlem nedir?

F$ = 5.000 – [5.000 x 360 + (360+/(0,1x100))]

F$ = 135 $ x 1.600.000 TL

F$ = 216.000.000.-TL

FTL = 10.000.000 – [10.000.000 x 360 / (360+ (0,7 x 94))]

FTL = 1.545.320.000.-TL

 

 

 

“MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR
"
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TÜM BELGELER
”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (HenüzYorumYok)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
.... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):