Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Muhasebe Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar

245 BAĞLI ORTAKLIKLAR (MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR, ÖRNEKLİ AÇIKLAMALAR)

 

İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır. Bağlı ortaklığın sahipliğinin belirlenmesinde yukarıdaki kıstaslardan, yönetim çoğunluğunu seçme hakkı, esas alınır.

 

İşleyişi:

 

Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi edinildiğinde hesaba borç, ortaklık paylarının elden çıkarılmasıyla alacak kaydedilir.

 

=> Bağlı menkul kıymetlerde işletmenin fazla bir söz hakkı yoktur. Hissesi % 10’un altındadır.

 

=> İşletmenin pay oranı % 10 ile % 50 arasında ise iştiraklersen bahsedilir.

 

=> Pay ve yönetim hakkı oranı % 50’den fazla ise bağlı ortaklıktır.

 

=> İştiraklerden temettü geliri, vergiye tabi olmayan gelir olarak kardan düşülür.

 

=> Bu üç hesapta izlenen hesaplar hisse senetlerinden oluşuyor ise alış değeri ile değerlenir. Bunlarla ilgili ayrılan karşılıklar tıpkı (bilgi yelpazesi.net) hisse senetlerinde olduğu gibi vergi kanunlarına göre Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kabul edilir.

 

Örnek:

 

a) İşletme yılsonunda X Limited Şirketine olan iştirakinden oluşan birikmiş zarardan payına düşen zarar için 1,5 milyar TL karşılık ayırıyor.

 

b) Ertesi yıl söz konusu iştirakteki 6 milyar TL’lik payı 5,2 milyar TL’ye satıyor.

 

 

  “MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TÜM BELGELER
”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (HenüzYorumYok)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
.... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):