Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Muhasebe Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar

320 SATICILAR (MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR, ÖRNEKLİ AÇIKLAMALAR)

 

İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır. Ortaklar, ana kuruluş, iştirakler ve bağlı ortaklıklara olan senetsiz ticari borçların bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekir.

 

İşleyişi:

 

Senetsiz borcun doğması ile bu hesaba alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.

 

Örnek:

 

a) İşletme, satıcı Bay A’dan veresiye 1.000.000.000.-TL’lik mal alıyor.

 

b) Satıcının işletme üzerine çektiği 200.000.000.-TL’lik poliçe kabul ediliyor.

 

c) Alınan malın 100.000.000.-TL’lik kısmı iade ediliyor.

 

d) Gönderilen mal için işletme adına satıcının 50.000.000.-TL’lik nakliye gideri ödediğini gösteren belgeler alınıyor.

 

e) Satıcıya 500.000.000.-TL’lik ödeme (bilgi yelpazesi.net) yapılıyor.

 

f) Satıcı, ciro üzerinden 60.000.000.-TL indirim yaptığını bildiriyor.

 

g) Kalan borç nakten ödeniyor.

 

(KDV ihmal edilecektir.)

 

 

 

=> SPK’ya göre Satıcılar hesabı da reeskonta tabi tutulur. Ancak, bu vergi mevzuatı açısından vergiye tabi olmayan gelirdir.

 

Örnek: İşletme satıcılarından X limited şirketine 50 milyar TL borçlu olup 31.12.2003 itibariyle borcun vadesine 120 gün vardır. İşletme SPK mevzuatına tabi olduğundan ilgili borçla ilgili yaptığı reeskontu kayıtlarına geçirmiştir. (Faiz oranı % 50)

 

a) İşletmenin hesaplayacağı reeskont tutarı ne kadardır.

 

b) Yapılan işlemleri VUK’na göre değerlendiriniz.

 

a)

F = A – [ A x 360 / (360 + (m x t ))]

F = 50.000.000.000 – [50.000.000.000 x 360 / (360 + 0,50 x 120))]

F = 50.000.000.000 – 42.857.000.000

F = 7.143.000.000.-TL

 

 

 

b) 2003 yılındaki reeskont faiz gelirleri vergiye tabi olmayan bir gelir olduğundan ticari kardan düşülerek vergiye tabi olan ticari kazanca (mali kara) ulaşılır.

 

2004 yılında ise reeskontun kapatılması sonucu ortaya çıkan reeskont faiz gideri kanunen kabul edilmeyen bir gider olduğundan vergi matrahına ulaşmada ticari kazanca eklenmektedir.

 

  “MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TÜM BELGELER
”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (HenüzYorumYok)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
.... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):