Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Muhasebe Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar

400 BANKA KREDİLERİ (MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR, ÖRNEKLİ AÇIKLAMALAR)

 

(300 BANKA KREDİLERİ)

 

Bu hesap, banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli kredilere ilişkin tutarları içeren hesap kalemidir.

 

İşleyişi:

 

Alınan kısa vadeli krediler bu hesaba alacak, ödenmeleri halinde borç kaydedilir.

 

 

 

Değerleme:

 

Banka Kredileri hesabında izlenen krediler, kayıtlı (mukayyet) değeri ile değerlenir. Yabancı paralı banka kredileri işlemin yapıldığı andaki kur üzerinden TL olarak kaydedilir.

 

Ödeme sırasındaki fark kambiyo karı veya zararı olarak muhasebeleştirilir.

 

Ödemeden önce bilanço günü gelirse kredi borcunun TL karşılığının o günkü kura göre düzeltilmesi söz konusu olur.

 

Örnek: Maliyet hesaplarını 7/A’ya göre tespit eden işletme 50.000 euro banka kredisi almış ve 1€ = 1.000.000.-TL’den krediyi kayıtlarına almıştır. 31.12.2004’te 1€ = 1.200.000.-TL’dir.

 

 

 

 

5228 sayılı Kanunla 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere VUK’nun 285. maddesinde yer alan “Borçlar mukayyet değeriyle değerlenir.” ibaresine (bilgi yelpazesi.net) “Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır” hükmü eklenmiştir.

 

Dolayısıyla kredinin alındığı tarihten değerleme gününe kadar geçen günlerin faizi hesaplanarak finansman giderlerine dahil edilir.

 

Örnek: İşletme bir kredi kuruluşundan 1 Aralık 2004 günü 1 yıl vadeli ve % 50 faizle 360.000.000.-TL kredi almıştır. Kredi tutarı işletmenin bankadaki hesabına aktarılmıştır. Dönem sonunda ve ödeme zamanında yapılacak kayıtlar aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

 

  “MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TÜM BELGELER
”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (HenüzYorumYok)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
.... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):