eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler > tarih dersi ile ilgili konu anlatımlar

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ (1299 – 1922) (ALFABETİK)

"Osmanlı Devleti"ni Daha İyi Anlamanıza Ve Kavramanıza
Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz Kısa Ve Öz
...Konu Anlatımlar...
Aşağıdaki Konu Anlatımlar ALFABETİK sıraya göre dizilmiştir.
İsterseniz
KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE görebilirsizin. >>>TIKLAYIN<<<
İyi Çalışmalar Dileriz...
Uyarı : Bazı konular birden çok hocamızın anlatımından oluşmaktadır. Bunun için konulara
(1),(2),(3),(4) gibi numaralar verilmiştir. Size uygun anlatım hangisiyse ona çalışabilirsiniz.

Oğullarıma ve bütün dostlarıma birinci vasiyetim Şudur ki; her zaman gazaya devam ederek, Din-i Celil-i İslâm'ın yüceliğini yaşatınız. Cihadın kemâline ererek, sancağı şerifi hep yüksekte tutunuz. Her zaman İslâm'a hizmet ediniz. Zira Cenâb-ı Hak benim gibi zayıf bir kulunu ülkeler fethetmek için memur etti. Gaza ve cihadlarınızla Kelime-i Tevhid'i çok uzaklara götürünüz. Hanedanımdan her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa mahşer gününde, Rasülü Azam'ın şefâatinden mahrum kalsın. Oğlum! Dünyaya gelen hiç bir insan yoktur ki, ölüme boyun eğmesin. Bana da, Hz.Allah'ın emri ile şimdi ölüm yaklaştı. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevlâ'ya emanet ettim.
(Osman Gazi)

ÖNCE OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİNE KISA BİR GİRİŞ YAPALIM

Osmanlı Devleti'nin Genel Özellikleri (1)

Osmanlı Devleti'nin Genel Özellikleri (2)

Osmanlı Devleti Tarihi (Özet)

Osmanlı Devleti Tarihi Kronolojisi

Osmanlıların Kökeni (Kayı Boyu)

Kayı Boyu’nun Anadolu’ya Gelip Yerleşmesi

Osmanlı Devleti Öncesi Anadolu’nun Durumu (1)

Osmanlı Devleti Öncesi Anadolu’nun Durumu (2)

Osmanlı Devleti Öncesi Balkanlar Ve Bizans’ın Durumu (1)

Osmanlı Devleti Öncesi Balkanlar Ve Bizans’ın Durumu (2)

Osmanlı Devleti’nin Büyümesini Hızlandıran, Kolaylaştıran Nedenler (1)

Osmanlı Devleti’nin Büyümesini Hızlandıran, Kolaylaştıran Nedenler (2)

Osmanlı Devleti’nin Büyümesini Hızlandıran, Kolaylaştıran Nedenler (3)

Osmanlı Tarihinde İlkler


ŞİMDİ DE ALFABETİK SIRALAMAYA GÖRE OSMANLI TARİHİ (1299 – 1922)

1. Ahmet’in Hayatı, Özellikleri

1.Kosova Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

1. Mehmet, Çelebi Mehmet’in Hayatı, Özellikleri

1. Mehmet, Çelebi Mehmet Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (1)

1. Mehmet, Çelebi Mehmet Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (2)

1. Mehmet, Çelebi Mehmet Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (3)

1. Mehmet, Çelebi Mehmet Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (4)

1. Murat’ın, Murad Hüdavendigar’ın Hayatı, Özellikleri

1. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (1)

1. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (2)

1. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (3)

1. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (4)

1. Mustafa’nın Hayatı, Özellikleri

1. Viyana Kuşatması, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

1. Viyana Kuşatması, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

1. Viyana Kuşatması, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

2. Ahmet’in Hayatı, Özellikleri

2. Bayezid’in Hayatı, Özellikleri

2. Bayezid Dönemi, Gelişen Olaylar, Özellikleri

2. Çirmen Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

2. Kosova Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

2. Kosova Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

2. Kosova Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

2. Kosova Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

2. Murat’ın Hayatı, Özellikleri

2. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi, Özellikleri (1)

2. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi, Özellikleri (2)

2. Murat Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi, Özellikleri (3)

2. Mustafa’nın Hayatı, Özellikleri

2. Süleyman’ın Hayatı, Özellikleri

2. Viyana Kuşatması, Önemi, Özellikleri (1)

2. Viyana Kuşatması, Önemi, Özellikleri (2)

2. Viyana Kuşatması, Önemi, Özellikleri (3)

3. Murat’ın Hayatı, Özellikleri

3. Mehmet’in Hayatı, Özellikleri

4. Mehmet’in Hayatı, Özellikleri

4. Murat’ın Hayatı, Özellikleri

Almanya Seferi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Almanya Seferi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Almanya Seferi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Amasra’nın Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Anadolu’da Meydana Gelen İsyanlar, Celali İsyanları, Önemi, Özellikleri (1)

Anadolu’da Meydana Gelen İsyanlar, Celali İsyanları, Önemi, Özellikleri (2)

Anadolu’da Meydana Gelen İsyanlar, Celali İsyanları, Önemi, Özellikleri (3)

Ankara Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Ankara Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Ankara Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Ankara Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Anadolu’da Türk Siyasi Birliğinin Aşama Aşama Kurulması

Arnavutluk’un Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Avrupa'da Merkezi Krallıkların Kurulması

Belgrat’ın Fethi, Alınması, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Bosna Ve Hersek’in Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Bucaş Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Bucaş Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

Bucaş Antlaşması, Önemi, Özellikleri (3)

Cem Sultan Olayı, Önemi, Özellikleri, Zararları (1)

Cem Sultan Olayı, Önemi, Özellikleri, Zararları (2)

Cezayir'in Fethi, Önemi, Özellikleri (1)

Cezayir'in Fethi, Önemi, Özellikleri (2)

Çaldıran Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Çaldıran Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Çaldıran Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Çaldıran Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Duraklama Devri Islahatları, Yenilik Hareketleri, 17. Yüzyıl Islahatları (1)

Duraklama Devri Islahatları, Yenilik Hareketleri, 17. Yüzyıl Islahatları (2)

Duraklama Devri Islahatları, Yenilik Hareketleri, 17. Yüzyıl Islahatları (3)

Duraklama Devri Islahatlarının Genel Özellikleri (1)

Duraklama Devri Islahatlarının Genel Özellikleri (2)

Duraklama Devri Islahatlarının Genel Özellikleri (3)

Duraklama Devri Islahatlarının Genel Özellikleri (4)

Duraklama Devrinde Meydana Gelen İç İsyanların Genel Nedenleri (1)

Duraklama Devrinde Meydana Gelen İç İsyanların Genel Nedenleri (2)

Duraklama Devrinde Meydana Gelen İç İsyanların Genel Nedenleri (3)

Duraklama Gerileme Dönemi İlkler

Duraklama İsyanları

Duraklama Nedenleri

Edirne Segedin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Edirne Segedin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

Edirne Segedin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (3)

Eflak Ve Boğdan’ın Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Ege Adalarının Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Eğitim Sistemin Bozulması, Nedenleri (1)

Eğitim Sistemin Bozulması, Nedenleri (2)

Eyaletlerde Meydana Gelen İsyanlar, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Eyaletlerde Meydana Gelen İsyanlar, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Fas’ın Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet’in Hayatı, Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet Zamanındaki Diğer Gelişmeler, Yenilikler

Fatih Kanunnamesi, Önemi, Özellikleri

Fetret Devri, Önemi, Özellikleri İle İlgili Genel Bilgi (1)

Fetret Devri, Önemi, Özellikleri İle İlgili Genel Bilgi (2)

Fetret Devri, Önemi, Özellikleri İle İlgili Genel Bilgi (3)

Fetret Devri, Önemi, Özellikleri İle İlgili Genel Bilgi (4)

Fransa İle İlişkiler, Kapitülasyonlar

Genç Osman’ın Hayatı, Özellikleri (2. Osman)

Gerileme Dönemi Islahatları

Gerileme Dönemi İsyanları

Hint Deniz Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Hint Deniz Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Hint Deniz Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Hint Deniz Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Hint Deniz Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (5)

Hotin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Hotin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

İç Ayaklanmalar, Özellikleri

İlkler, Osmanlı Tarihinde İlkler

İmparatorluğun Doğal Sınırlarına Ulaşması

İnebahtı Deniz Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

İnebahtı Deniz Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

İran Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Amasya Antlaşması (1)

İran Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Amasya Antlaşması (2)

İran Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Amasya Antlaşması (3)

İran Seferleri, Nedenleri, Sonuçları, Amasya Antlaşması (4)

İstanbul’da Meydana Gelen İsyanlar, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

İstanbul’da Meydana Gelen İsyanlar, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

İstanbul’da Meydana Gelen İsyanlar, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

İstanbul'un Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

İstanbul'un Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

İstanbul'un Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

İstanbul'un Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

İstanbul'un Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (5)

Kanal Projeleri, Önemi, Özellikleri (1)

Kanal Projeleri, Önemi, Özellikleri (2)

Kanuni Sultan Süleyman’ın Hayatı, Özellikleri

Kapitülasyonlar, Önemi, Özellikleri

Karadeniz’in Türk Gölü Haline Getirilmesi, Özellikleri (1)

Karadeniz’in Türk Gölü Haline Getirilmesi, Özellikleri (2)

Karamanoğulları’nın Yıkılması, Boğdan’ın Fethinin Tamamlanması

Karlofça Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Karlofça Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

Karlofça Antlaşması, Önemi, Özellikleri (3)

Kasrı Şirin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Kasrı Şirin Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

Kıbrıs’ın Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Kırım’ın Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri (1)

Kırım’ın Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri (2)

Koyunhisar Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Kutsal Emanetler Ve Halifeliğin Osmanlı Devletine Geçmesi

Macaristan’ın Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Macaristan’ın Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Maliyenin, Ekonominin Bozulması, Nedenleri (1)

Maliyenin, Ekonominin Bozulması, Nedenleri (2)

Mercidabık Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Merkezi Yönetimin Bozulması, Nedenleri (1)

Merkezi Yönetimin Bozulması, Nedenleri (2)

Mısır Seferi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Mısır Seferi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Mısır Seferi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Mohaç Meydan Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Mohaç Meydan Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Mohaç Meydan Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Mora Yarımadasının Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Nasuh Paşa Antlaşması, Önemi, Özellikleri

Niğbolu Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Niğbolu Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Ordunun, Askeriyenin Bozulması, Nedenleri

Orhan Bey’in, Orhan Gazi’nin Hayatı, Özellikleri

Orhan Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (1)

Orhan Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (2)

Orhan Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (3)

Orhan Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (4)

Osman Bey’in, Osman Gazi’nin, Hayatı, Özellikleri

Osman Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (1)

Osman Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (2)

Osman Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (3)

Osman Bey Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (4)

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi İle İlgili Genel Bilgi

Osmanlı Devleti Kurulurken Anadolu Ve Çevresinin Durumu

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemindeki Padişahlar Ve Meydana Gelen Olaylar (Özet)

Osmanlı Devleti’nin Anadolu'daki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (1)

Osmanlı Devleti’nin Anadolu'daki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (2)

Osmanlı Devleti’nin Anadolu'daki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (3)

Osmanlı Devleti’nin Batıdaki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (1)

Osmanlı Devleti’nin Batıdaki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (2)

Osmanlı Devleti’nin Batıdaki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (3)

Osmanlı Devleti’nin Batıdaki İlerlemeleri (Genel)

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki İlerlemeleri (1)

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki İlerlemeleri (2)

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki İlerlemeleri (3)

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (1)

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki Fetihleri, Gelişmeler, Özellikleri (2)

Osmanlı Devleti’nin Duraklamasının Nedenleri (Genel)

Osmanlı - Avusturya Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - Avusturya Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı - Avusturya Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Osmanlı - Avusturya Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Osmanlı - İran İlişkileri, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - İran İlişkileri, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı - İran Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - İran Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı - İran Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Osmanlı - İran Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Osmanlı - Lehistan Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - Lehistan Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı - Lehistan Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Osmanlı - Lehistan Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Osmanlı - Memluk İlişkileri, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - Memluk İlişkileri, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı - Memlük Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - Memlük Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı Tarihinde İlkler

Osmanlı - Venedik Savaşları, Önemi, Özellikleri

Osmanlı-Venedik Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı-Venedik Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı-Venedik Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Osmanlı - Venedik Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Osmanlı - Venedik Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Osmanlı - Venedik Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Osmanlı - Venedik Savaşları, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Osmanlı Zamanında İstanbul’un İlk Kez Kuşatılması

Otlukbeli Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Otlukbeli Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Otlukbeli Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Otlukbeli Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (4)

Otranto’nun Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Preveze Deniz Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (1)

Preveze Deniz Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (2)

Preveze Deniz Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri (3)

Ridaniye Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Rodos'un Fethi, Önemi, Özellikleri (1)

Rodos'un Fethi, Önemi, Özellikleri (2)

Sırbistan’ın Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Sırpsındığı (1. Çirmen) Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Sinop’un Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi, Gelişen Olaylar, Özellikleri (1)

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi, Gelişen Olaylar, Özellikleri (2)

Sultan 2. Selim’in Hayatı, Özellikleri

Sultan İbrahim’in Hayatı, Özellikleri

Şehzade Selim İsyanı, Önemi, Özellikleri

Toplum Yapısının Bozulması, Nedenleri (1)

Toplum Yapısının Bozulması, Nedenleri (2)

Trabzon’un Fethi, Alınması, Önemi, Özellikleri

Tunus’un Fethi, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Turnadağ Savaşı, Önemi, Özellikleri

Varna Savaşı, Nedenleri, Sonuçları, Önemi, Özellikleri

Vasvar Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Vasvar Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

Yavuz Sultan Selim’in Hayatı, Özellikleri

Yavuz Sultan Selim Döneminin Genel Özellikleri

Yavuz Sultan Selim Dönemi, Gelişen Olaylar, Özellikleri

Yıldırım Beyazıt’ın Hayatı, Özellikleri

Yıldırım Beyazıt Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (1)

Yıldırım Beyazıt Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (2)

Yıldırım Beyazıt Dönemi, Gelişen Olaylar, Önemi Özellikleri (3)

Zigetvar Seferi, Önemi, Özellikleri

Zitvatorok Antlaşması, Önemi, Özellikleri (1)

Zitvatorok Antlaşması, Önemi, Özellikleri (2)

Zitvatorok Antlaşması, Önemi, Özellikleri (3)

Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..

17. **Yorum**
->Yorumu: Bizde şimdi kitaplar değişti ama genede çok yararlı çok saolun :) 
->Yazan: Sena.

16. **Yorum**
->Yorumu: süper konular var içinde banada çok yardımcı oldu çok teşekür ederim
->Yazan: melis.

15. **Yorum**
->Yorumu: Teşekkür ederim çok güzel olmuş
->Yazan: Şüheda .

14. **Yorum**
->Yorumu: Tarih bilinci çok önemlidir. Gelecek nesillere bu bilinci kazandırmalıyız ki i stikbal aydınlık olsun . . 
->Yazan: Yılmaz İmamoğlu.

->Yazan   : :D gülengeç :D
->Yorumu: annem bn ders çalisirken sayfanin üst köselerinde yemek tarifleri reklamini görmüs pc nin fisini çekti içeri kostu terlik alip vurmaya basladi nie vuruosun anne dedim oda dediki hani ders çalisiyordun yemek yapmak sanami kaldi .... Allahim yha bizim evde de yok yok reklam mansetlerine bile kafatakiyorlar Allahim sn bana yardim et :D :D :D :D :D.

->Yazan   : Ömüür.
->Yorumu: Çok iyi. Ama pek yardimci olmadi. Sosyal hocamiz bir ödev vermis,performans görevi birde. .sssss. :( Yine de emeginize saglik..

->Yazan : aysnr
->Yorumu: süper site bu ya acayip havali.

>Yazan: gbp
>Yorum: Harika bir site!!! Emeginize saglik. Çok yardiminiz dokundu. Allah razi olsun. :) .

>Yazan: yilmaz imamoglu
>Yorum: Emegi geçen herkese tesekkürler . Allah emeginizi zayi etmesin .

>Yazan: oguzhan
>Yorum: bu site çok güzel çok yardimi dokunuyor xD.

>Yazan: melis
>Yorum: ellerinize saglik össye hazirlaniorum ve ek kaynak olarak sizin sitenizii kullaniiorum çok yardimci oluo süper bi site.

>Yazan: öZKaN Bozbayir
>Yorum: tesekür ediyorum saoLun ödevimi yaptim.

>Yazan: HANZO
>Yorum: emeğinize sağlık çok kral olmuş.

>Yazan: Merve
>Yorum: süper ya çok yardımcı oluyor sagolun:).

>Yazan: serpil yıldız
>Yorum: siteniz çok güzel konular özet anlatılmış, sorular ilginize tskler. not:kpss ye hazırlanıyorum.

>Yazan: saxgfedgfc
>Yorum: saolun ccok yardımcı oldunuz.

>Yazan: samia
>Yorum: süper bana çok yardımcı oldu çok tsk deriz bu emegiinz için.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***