eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler > vatandaşlık anayasa insan hakları dersi ile ilgili konu anlatımlar

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU, ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZELLİKLERİ, GÖREVLERİ, YETKİ ALANLARI (VATANDAŞLIK, ANAYASA VE İNSAN HAKLARI DERSİ KONU ANLATIMLAR)

 

11 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur.

 

1- Üyeleri Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, AYİM, Sayıştay Başkanı veya üyesi olmalıdır.

 

2- 40 yaşını doldurmuş yükseköğretim görmüş ve kamu hizmetinde 15 yıl çalışmış olmalıdır.

 

        a)Yüksek öğrenim kurumlarının; hukuk, iktisat, siyasal bilimler dallarında öğrenim görmeli

 

        b)Rektör, dekan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, General, Amiral, Büyükelçi, Bölge Valisi veya Vali olmalıdır.

 

        c)Mesleğinde avukat, olarak bilfiil çalışmalıdır.

 

Göreve seçilip de kabul etmeyenler 1 ayda tekrar seçilir.

 

65 Yaşını doldurunca emekliliğe ayrılırlar.

 

 

Başkan ve Başkan Vekilinin Seçimi

 

Asıl üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunlukla 4 yıl için seçilir.

 

 

Anayasa Mahkemesinin Görevleri

 

1-Kanunların,  KHK’lerin ve TBMM İçtüzüğünü şekil ve esas bakımından denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından denetler.

 

OHAL, Sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan KHK şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasaya dava açılamaz.

 

Şekil bakımından denetleme Cumhurbaşkanlığınca veya TBMM üyelerinin 1/5tarafından istenebilir. Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna bağlı iptal davası açılamaz.

 

2-Yüce Divan sıfatıyla yargılar.(Cumhurbaşkanı,BK üyeleri ,Anayasa Mah.,Yargıtay Danıştay,Askeri Yargıtay, AYİM, HSYK Başkan ve üyelerini (bilgi yelpazesi.net) Başsavcılarını)yüce divan kararları kesindir.

 

3-Siyasi partilerin kapanmasına bakar.

 

4-Üst düzey devlet yöneticilerini ve yüksek yargı organı mensuplarını Yüce Divan’da yargılar.

 

5-Siyasi partilerin mali denetimini yapar.

 

 

İptal Davası Açmaya Yetkili Olanlar:

 

İptal davası kanunlar, KHK ve TBMM içtüzükleri hakkında açılır.

 

1-Cumhurbaşkanı

 

2-İktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları

 

3-TBMM üye tamsayısının 1/5’i

 

—TBMM’den kanunların şekil bozukluğu iddiasıyla dava açılamaz.

 

—Milletlerarası anlaşmaların aleyhine Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

 

—Dava açma süresi kanunlar, KHK ve TBMM içtüzüğü RG de yayınlanmasından başlayarak 60 gündür.

 

—Anayasa Mahkemesi kararları kesindir.

 

—İptal davaları geriye yürümez.

 

 

Başkan ve Üyelerin Giremeyeceği Davalar

 

1- Kendilerine ait ya da kendilerini ilgilendiren davalar

 

2- Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin kan ve sıhriyet yönünden usul ve fürunun 4. dereceye kadar olanların davaları

 

3- Hâkim, savcı ve hakem sıfatıyla baktığı ve bilirkişilik ile tanıklık yaptığı davalar.

 

4- İstişare mütalaa ve kanaat beyan etmiş olduğu davalar

 

“VATANDAŞLIK, ANAYASA, İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“VATANDAŞLIK, ANAYASA, İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORULAR”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“VATANDAŞLIK, ANAYASA, İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (2)

.

->Yazan : Nesibe
->Yorumu: Kitaptan karsilastirmak çok zor oluyordu bazen karsilastirmak için yazmak zorunda kaliyordum buda vakit kaybina sebep oluyordu çok tesekkürler burdan okumak daha iyi ayrica gereksiz ayrintilarin olmamasida çok güzel tesekkürler..

>Yazan: Mehmet
>Yorum:
bu bilgiler gerçekten çok isime yaradı ve önemli bilgiler paylaşmışsınız tsk.edrim.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: