Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ, ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere beden eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Beden eğitimi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Beden eğitimi öğretmeni, bu program çerçevesinde,

- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,

- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile

ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarı düzeylerini artırıcı önlemler alır,

- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici

etkinlikler düzenler,

- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması

için ilgililere önerilerde bulunur,

- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev

yapar,

- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur,

yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

 

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planı, not defteri, yoklama defteri,

Ders kitapları,

- Okul araç ve gereçleri,

- Gülle, disk, çekiç, engeller, sehpa ve çıtalar, barfiks, dik halat (tırmanma

halatı), eğik halat, paralel ve asimetrik bar, halka, ip merdiven, parmaklıklı

duvar, jimnastik kasası, minder, denge ağacı, tramplen, trambon, trambolin,

atlama ipi, sağlık topu, saplı top, trapez, lobut, çember, lastik top, su topu,

tenis masası, tenis topu, raket, ring, halat, boks eldiveni, koki, branda, mayo,

eşofman, spor ayakkabısı, kayak ayakkabısı, kondisyon geliştirici aletler,

ağırlık torbası, ağırlık yeleği vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Beden eğitimi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.Beden eğitimi öğretmeni olmak isteyenlerin;

- Spor yeteneği olan,

- Göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,

- Bedence sağlam ve güçlü,

- Spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı,

- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

- Dikkatli, işine özen gösteren,

- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

- -İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

- kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Beden eğitimi öğretmeni, genellikle spor salonunda, okulun bahçesinde ve bazen sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta atlama, sıçrama, koşma, tırmanma gibi hareketler yaparak yürütür. Çalışma ortamı mevsime göre açık veya kapalı, ama oldukça gürültülüdür.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; aşağıda belirtilen üniversitelerin Eğitim fakültelerinin ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

- Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) Beden Eğt. ve Spor Y.Okulu,

- Adnan Menderes Üni. (Aydın) Beden Eğt. ve Spor Y.Okulu,

- Akdeniz Üni. (Antalya) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Anadolu Üni. (Eskişehir) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Ankara Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Atatürk Üni. (Erzurum) Ağrı Eğitim Fakültesi,

- Atatürk Üni. (Erzurum) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- -Atatürk Üni. (Erzurum) Erzincan Eğitim Fakültesi,

- -Atatürk Üni. (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi,

- -Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu

- -Balıkesir Üniversitesi Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu,

- Celal Bayar Üni. (Manisa) Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu,

- Cumhuriyet Üni. (Sivas) Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu,

- Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Eğitim Fakültesi,

- Çukurova Üni. (Adana) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- -Dicle Üni. (Diyarbakır)Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

- -Dokuz Eylül Üni. Buca Eğitim Fak. Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu,

- Dumlupınar Üni. (Kütahya) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Ege Üni. (İzmir) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Erciyes Üni. (Kayseri) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

- Fırat Üni. (Elazığ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

- -Gazi Üni. (Ankara) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- -Gazi Üni.Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor yüksek okulu,

- -Gazi Üni.Kırşehir Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

- Gaziantep Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) Beden Eğt. ve Spor Y.Okulu,

- Hacettepe Üni. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu,

- Harran Üni. (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- İnönü Üni. (Malatya) Eğitim Fakültesi,

- İstanbul Üni.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

- Kafkas Üni. (Kars) Sarıkamış Beden Eğt. ve Spor Y.Okulu,

- Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi,

- -Kocaeli Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

- Marmara Üni. (İstanbul) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Mersin Üni. (İçel) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

- Muğla Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Mustafa Kemal Üni.(Hatay) Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu,

- Niğde Üni. Aksaray Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Niğde Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Amasya Eğitim Fakültesi,

- Ondokuz Mayıs Üni. Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Y.Okulu

- -Pamukkale Üni. (Denizli)Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

- Sakarya Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Selçuk Üni. (Konya) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Selçuk Üni.Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu,

- Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Burdur Eğitim Fakültesi

- Trakya Üni. (Edirne) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Uludağ Üni. (Bursa) Eğitim Fakültesi,

- Yüzüncü Yıl Üni. (Van) Eğitim Fakültesi.

 

ÖN EĞITIMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Beden Eğitimi,

- Biyoloji,

- Türkçe.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Lise veya dengi okul mezunu olmaları,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) herhangi bir puan türünden barajı aşarak başarılı olduktan sonra, ilgili üniversitece yapılacak olan özel yetenek sınavında girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Yetenek sınavı iki aşamada yapılmaktadır.

Birinci aşamada; adayın 20 m. mekik koşusunda aldığı puan ile ÖSS puanı

göz önünde bulundurulur. Sıralamaya konulanlar barajı geçtiklerinde ikinci

aşamaya devam edebilirler.

İkinci aşamada; adayın psikomotor özellikleri 6 testle ölçülerek spora

yatkınlık düzeyleri belirlenir. Adayların iki aşama sonunda aldıkları toplam

puana göre yapılacak sıralama sonunda saptanan kontenjana girenler meslek

eğitimine başlama şansına sahip olurlar.Psikomotor özellikleri ölçen testler:

El kavrama kuvveti, Bacak kuvveti, Dikey sıçrama, Esneklik, 30 m. sürat,

Koordinasyon ve beceri

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Meslek eğitimi, hem kuramsal hem de uygulamalı olarak yapılır. Eğitim süresince okutulan dersler aşağıda belirtilmiştir.

Eğitimin;

1. yılında: Spor Bilgisine Giriş I-II, Anatomi, Fonksiyonel Anatomi, Fizyoloji, Spor Fizyolojisi, Bilgisayar I-II, Ritmik Eğitim ve Jimnastik, Basketbol I-II, Voleybol I-II, Hentbol I-II, Atletizm I-II, Serbest Jimnastik I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili. Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca).

2.Yılında: Atletizm III-IV, Basketbol III, Voleybol III, Hentbol III, Güreş II-III, Ritmik Jimnastik II-III, Futbol I-II, Alet Jimnastiği I-II, Spor Fizyolojisi, Eğitim Bilimlerine Giriş, Beden Eğitimi Spor Sosyolojisi, Hareket Bilgisi, Rekreasyon Liderliği, Eğitim Psikolojisi.

3. Yılında: Futbol, Alet Jimnastiği III, Antrenman Bilgisi I-II, Cankurtaran III, Eğitsel Oyunlar, B.Eğitimi Spor Tarihi, Halk Oyunları I-II, Seçmeli Ders I (Modern dans, halter, su topu, masa tenisi vb.), Seçmeli Ders II (Senkronize yüzme, aerobik dans, kürek, tenis vb.), Genel Öğretim Metotları, Ölçme Değerlendirme.

4. Yılında : Seçmeli Spor Dalı I-II, Spor Masajı, İstatistik, Sağlık Bilgisi Beslenme, Özel Öğretim Yöntemleri., Eğitim Sosyoloji, Seçmeli Ders, Uygulama dersleri vb. verilir.

Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanı belirten lisans diploması ve “Beden Eğitimi Öğretmeni" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Beden eğitimi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları, ortaokullar, genel liseler, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik liseler, fen liseleri, spor meslek lisesi ve (bilgi yelpazesi. net) üniversitelerde, beden eğitimi öğretmeni olarak çalışabilirler.

Beden Eğitimi dersi dışında, Spor Faaliyetleri ve Milli Oyunlar, Spor İlkyardımı, Halk Oyunları, Spor Yönetimi ve Organizasyon, Spor Psikolojisi gibi derslere girerler.

MEB'ca yapılan müfettişlik sınavını kazanırlarsa müfettişlik yapabilirler.

Beden eğitimi öğretmenleri , çeşitli spor merkezlerinde, aerobik salonlarında, fitness centerlarda (fazla kilolardan kurtulmak için zayıflama egzersizlerinin yapıldığı yerler vb.) çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Bu programa yerleştirilenler arasından özel yetenek sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere belli sayıda öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı'nca burs verilmektedir.

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Öğretmenlik mesleği dışında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde idareci ve antrenör olarak, spor kulüplerinde monitör, masör ve kondisyoner, özel spor kuruluşlarında ve diğer kuruluşların spor ile ilgili birimlerinde uzman olarak, turizm sektöründe animatör olarak görev yapabilmektedirler.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):