Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

BİYOLOG, BİYOLOGLUK MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

BİYOLOG TANIM

 

Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre değişir.

Araştırıcı biyolog;

- Canlıların yapılarını inceler ve bunları belli sınıflara yerleştirir,

- Çeşitli canlı türlerinin evrimine etki eden etmenleri inceler,

- Canlıların en iyi şekilde yaşayabileceği ortamları belirler.

Uygulama alanında çalışan biyolog;

- Radyoaktif, kimyasal, biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı (toksite) etkilerini, suların, toprağın kirlilik düzeylerini araştırır,

- Biyolojik arıtmada ve kirletilmiş ortamlarda biyolojik dengenin yeniden sağlanması için gerekli iyileştirici uygulamaları yapar,

- Tahlil edilecek kan, idrar, gaita ve diğer maddeleri çeşitli solüsyonlarla kimyasal işleme tabi tutar, yapılarını inceler,

- Bakterilerin, parazitlerin, virüslerin: üremelerini, türlerini ve canlılar üzerindeki olumlu-olumsuz özelliklerini saptayarak etkilerini inceler, deneyler yapar,

- İçme sularının ve tarım alanlarında kullanılan suların bakteriyolojik tahlillerini yapar,

- Yerel yönetimlerde, şehir ve bölge planlamalarında, turizm işletmelerinde ve sanayi kuruluşlarının çevre ve ekolojik değerlendirmesi alanlarında, araştırmacı, bilirkişi, teknik eleman ve danışman olarak gözlem, inceleme, araştırma, teşhis ve saptamalar yaparak rapor düzenler,

- Biyolojik zenginliklerimizin (yani flora ve fauna saptaması) araştırılması, doğa tarihi ve müzeleri oluşturulması için yetkili kurumlarla işbirliği yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Laboratuar araç-gereçleri,

- Mikroskop,

- Kimyasal maddeler,

- Pusula, altimetre gibi arazi araç gereçleri,

- Bilgisayar,

- Fotoğraf makinesi,

- Ses alma cihazı.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Biyolog olmak isteyenlerin;

- Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

- Bilimsel meraka sahip,bir konuyu derinliğine araştırmak isteyen,

- Görme duyumu ve belleği güçlü,

- Renkleri ayırdedebilen,

- Sabırlı ve dikkatli

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Biyologların çalışma ortamı görevlerine göre değişir. Bazen bitki ve hayvan türlerinin yaşayışını incelemek için açık havada görev yapmaları, hücre ve dokuları incelemek için laboratuarda çalışmaları, inceleme sonuçlarını değerlendirmek için ise büro ortamında çalışmaları gerekir. Biyologların çalışma süresi genelde düzenli, çalışma ortamı temiz ve güvenlidir. Ancak arazi çalışmalarında incelenen canlı türlerine göre değişmek üzere gece gündüz, bazen günlerce çalışma gerekebilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Fen-Edebiyat ve Fen Fakültelerinin Biyoloji bölümlerinde verilmektedir.

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)Fen Edebiyat Fakültesi,

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Niğde

- Ahievran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kırşehir

- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Fen Fakültesi,

- Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi,

- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Bozok üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Celal Bayar Üniversitesi (Manisa) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Çukurova (Adana) Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Ege Üniversitesi (İzmir) Fen Fakültesi,

- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Eskişehir Osmangazi Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Fırat Üniversitesi (Elazığ) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Fatih Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Gazi Üniversitesi (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fak.

- Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Giresun Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Fen Fakültesi,

- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Çorum

- İnönü Üniversitesi (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi,

- Kafkas Üniversitesi (Kars) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Kastamonu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Kilis 7 Aralık Üni Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Kocaeli Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen Edebiyat Fakültesi,

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Fen Edebiyat Fakültesi,

- Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,

- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Mehmet Akif Ersoy üni. Burdur Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Rize Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Zonguldak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

- ODTÜ (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) Fen-Edebiyat Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi(Denizli) Fen Edebiyat Fakültesi,

- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Selçuk Üniversitesi (Konya) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Trakya Üniversitesi (Edirne) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Uludağ Üniversitesi (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi,

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Fen-Edebiyat Fakültesi,

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Biyoloji

- Matematik

- Kimya

- Fizik

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Biyoloji” lisans programı için yeterli “MF-2” puan almak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Biyoloji” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

Biyokimya Teknikerliği, Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma ve Kontrol,Çevre Koruma, Laboratuar, Laboratuar Teknolojisi, Sağlık Laboratuarı, Patoloji Laboratuar, Patoloji Labaratuar Teknikleri,Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Labaratuar Teknikleri, Biyokimya Teknikerliği, önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Biyoloji” lisans programına dikey geçiş yapabilirler

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 4 yıldır.Fen dersleri ağırlıklı bir eğitim yapılmaktadır. Teorik eğitimin yanında laboratuar çalışmaları da vardır. Eğitim sırasında isteğe bağlı olarak staj yapılır,

Öğrenciler eğitimin;

1. yılında: Genel biyoloji, genel biyoloji laboratuarı, moleküler biyoloji, kimya, istatistik, Türk Dili, yabancı dil ve güzel sanatlar,

2. yılında: Sistematik botanik, omurgasızlar biyolojisi, genel mikrobiyoloji, organik kimya, hayvan histolojisi, omurgalılar biyolojisi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil ve güzel sanatlar,

3. yılında: Biyokimya, genetik, fizyoloji, bitki fizyolojisi, yabancı dil ve güzel sanatlar,

4. yılında: Türkiye bitki örtüsü, embriyoloji, evrim, deneysel biyokimya, parazitoloji, bitki ekolojisi ve coğrafya, entomoloji, ekoloji derslerini alırlar.

Çevre biyolojisi, genel viroloji, bakteri fizyolojisi, tıbbi mikrobiyoloji, toprak mikrobiyolojisi, su kalitesi kontrolü, hücrelerle çalışma yöntemi, endokrinoloji, endüstri mikrobiyoloji, balık yetiştiriciliği, genetik mühendisliğine giriş seçmeli derslerdir.

 

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara " Biyoloji Lisans Diploması" ve "Biyolog" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Biyologlar kamu kuruluşlarında, üniversitelerin tıp, eczacılık, çevre, gıda, ziraat, orman, fen fakültelerinde, araştırma merkezlerinde, Tarım, Orman, Çevre ve Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde ise ilaç ve besin endüstrisi kuruluşlarında çalışmaktadırlar.Biyologlar; sağlık, çevre sorunları, beslenme, eğitim ve sanayi kuruluşları gibi hemen hemen insan yaşamını ilgilendiren tüm alanlarda çalışabilirlerse de iş bulma olanakları sınırlıdır. Ancak çevre kirliliğinin gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ulaşması arıtma tesislerinin önemini artırmaktadır. Kirletilmiş ortamlarda biyolojik dengenin yeniden sağlanmasında biyologlara görev düşmektedir. Bu durum biyologlara duyulan ihtiyacı artırarak mesleğin istihdamına canlılık getirebilir.Araştırmacı olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gereklidir. Kirlilik (bilgi yelpazesi. net) sonucu kaybolan zenginliklerin saptanmasında biyologlar yoğun olarak çalışabilirler.Biyoloji programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Biyoloji Öğretmeni olarak da çalışabilirler. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ;Biyoloji, Biyoloji ve sağlık bilgisi, İleri biyoloji, Fen ve teknoloji/fen Bilgisi, Bilim ve teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Araştırma Teknikleri, İnsan Anatomisi, Çevre ve İnsan, Anatom,- Fizyoloji- Biyoloji(yaşlı hizmetleri alanı), Çevre Sistemleri derslerine de girebilmektedir.

 

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

 

Günümüzde koruyucu hekimlik, halk sağlığı ve çevre kirliliği, üzerinde durulması gereken konular haline gelmiştir. Bu alanlardaki araştırmalar ekip çalışması gerektirmektedir,

Gelecekte arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması, ilaç ve gıda sanayinin gelişmesi, araştırma ve tıbbi tahlil laboratuarlarının sayısının artması bu mesleğin iş bulma alanlarını genişletebilir. Ayrıca, gelişen teknolojiye bağlı olarak, kullanılan alet ve malzemelerde ve çalışma yöntemlerinde gelişmeler olabilir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kuruluşlarında çalışanlar çalıştıkları kurumun statüsüne göre sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlar (yaklaşık olarak asgari ücretin 2 katı civarında).Özel işyerlerinde çalışanlar ise çalışma sürelerine, başarılarına ve deneyimlerine göre değişen ücretler alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Biyologlar, botanik, zooloji, ekoloji, mikrobiyoloji, hidrobiyoloji, biyoteknoloji ve uygulamalı biyoloji gibi alanların birinde yüksek lisans ve doktora yaparak uzmanlaşabilirler. Biyologların genetik ve biyokimya alanlarında uzmanlaşmaya yöneldikleri görülmektedir.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):