Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEK ELEMANI MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEK ELEMANI TANIM

 

0-6 yaş grubu çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine yardımcı olan, çalışma alanı ile ilgili materyalleri hazırlayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Çocuk gelişimi meslek elemanı;

- Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve bedensel gelişim çalışmaları yaptırır.

- Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler ve yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler.

- Çocuklara model olmak suretiyle, olumlu alışkanlıklar kazandırılarak istenmeyen davranışlara karşı önleyici tedbirler alır.

- Özel durumu olan çocuklara gerektiğinde öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olur.

- Gerektiğinde ilkyardım kurallarını uygular.

- Eğitim etkinlikleri için gerekli bazı basit materyalleri hazırlar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Bilgisayar, TV, video

- Kukla, kavram ve konu kartları, resimli hikaye kitapları,

- Renkli karton, elişi kağıtları ve resimli kağıtlar

- Oyuncaklar (Dolgu yap-boz oyuncaklar, evcilik oyuncakları, yapı-inşa oyuncakları vb.)

- Yapıştırıcı, küçük makas

- Oyun hamuru

- Artık materyeller

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Çocuk gelişimi meslek elemanı olmak isteyenlerin;

- Çocukları seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan,

- Çocukların duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

- Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

- Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,

- Coşkulu, dikkatli ve işine özen gösteren,

- Sorumluluk sahibi, işbirliğine açık ve yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Çocuk gelişimi meslek elemanları ana okullarında, çocuk kreşlerinde, özel eğitim kurumlarında, yuvalarda ve hastanelerin çocuk kliniklerinde, otel ve turistik tesislerin çocuk kulüplerinde görev yaparlar. Çalışma ortamları temiz ve oldukça hareketlidir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; Meslek yüksekokullarının “Çocuk Gelişimi” programlarında verilmektedir.

 

- Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon MYO

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Çay MYO

- Gazi Üniversitesi Ankara MYO

- Adnan Menderes Üniversitesi Aydın MYO

- Balıkesir Üniversitesi Balıkesir MYO

- Batman Üniversitesi MYO

- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay MYO

- Uludağ Üniversitesi İnegöl MYO

- Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan MYO

- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çanakkale MYO

- Çorum Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO

- Denizli Pamukkale Üniversitesi Denizli MYO

- Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diyarbakır MYO

- Edirne Trakya Üniversitesi Keşan MYO

- Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO

- Erzurum Atatürk Üniversitesi Erzurum MYO

- Erzurum Atatürk Üniversitesi Yunus Emre MYO

- Gaziantep Üniversitesi Gaziantep MYO

- Giresun Üniversitesi Eynesil MYO

- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya MYO

- İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir MYO

- Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO

- Kars Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO

- Kastamonu Üniversitesi MYO

- Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO,Develi Hüseyin Şahin MYO

- Kırıkkale Üniversitesi Keskin MYO

- Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO

- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet MYO

- Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO

- Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO

- Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat MYO

- Muğla Üniversitesi Muğla MYO

- Ordu Üniversitesi Fatsa MYO

- Sakarya Üniversitesi Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO

- On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun MYO, Vezirköprü MYO

- Harran Üniversitesi Şanlıurfa MYO

- Şırnak Üniversitesi Şırnak MYO, Cizre MYO

- Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO

- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat MYO

- Tunceli Üniversitesi Tunceli MYO

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi van MYO

- Beykent Üniversitesi MYO

- İstanbul Fatih Üniversitesi MYO

- İstanbul Arel Üniversitesi MYO

- İsatanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil. MYO

- Maltepe Üniversitesi MYO

- Çukurova Üniversitesi Adana MYO

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Türkçe,

- Psikoloji.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Meslek liselerinin “Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” alanından mezun olanlar “Çocuk Gelişimi” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-4” puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

 

Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil,

b) Zorunlu Meslek Dersleri:

Okul Öncesi Çocuk Gelişimi, Temel Sanat Eğitimi, Temel Matematik, Temel Kimya, Psikolojiye Giriş, İlkyardım, Okul Öncesi Eğitimde Araç Geliştirme ve Öğretim Teknikleri, Eğitimde Drama, Girişimcilik, Kalite Güvence ve Sanatları, İşletme Yönetimi, Çocuk Edebiyatı, Bilgisayar, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sosyolojiye Giriş, Diksiyon ve Beden

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

Dili, Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık, Oyun ve Oyun Materyalleri, Zihinsel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Fiziksel Engelli Çocukların gelişimi ve Eğitimi, Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi, Çocuk Ruh Sağlığı,

c) Seçmeli Dersler:

Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Öğretimi, Çocukluk Döneminde Müzik, Beden Eğitimi, Kukla Tasarımı dersleri okutulmaktadır.

 

Öğrenciler, Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Özel Eğitim Merkezleri yaz döneminde tatile girdikleri için (bilgi yelpazesi. net) mesleki uygulama çalışmasını genellikle güz döneminde 30 işgünü yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Çocuk gelişimi meslek elemanı; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında çocuk kliniklerinde, otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde çalışırlar. Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakımevlerinin sayısının artmasıyla çalışma alanı gelişen bir meslektir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenci ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

- Kamu kurumlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları kanunu hükümlerine göre ücret alırlar.

 

- Özel kurumlarda ise genellikle asgari ücretle işe başlarlar. Daha sonrasında alınan ücret kişinin yeteneği ile işletmenin yapısına göre farklılık gösterebilmekte, asgari ücretin 2-4 katı civarında olabilmektedir. Deneyimi olanlarda bu rakam çok daha fazla olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

- “Çocuk Gelişimi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’ da başarılı oldukları takdirde “Okul Öncesi Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca üniversitelerde daha üst düzeyde eğitim görerek öğretim elemanı olabilme olanakları vardır.

 

- Çocuk gelişimi meslek elemanı olarak işe başlayanlar başarı durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir ya da kendi işyerlerini açabilirler.

 

- Ancak işyerlerinde yükselme imkanı sınırlıdır. Konusu ile ilgili tecrübelerinin olması ve kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma imkanına ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):