Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

DİYETİSYEN, DİYETİSYENLİK, BESLENME UZMANI MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

DİYETİSYEN (BESLENME UZMANI) TANIM

 

İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır.

GÖREVLER

 

- Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması vb. sırasında

oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler,

- Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı yapan grupların enerji ve

diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirler,

- Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptar. Yetersiz ve dengesiz

beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar,

- Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve

uygulanmasında yardımcı olur,

- Besin analizlerini yapar,

- Diyet ürünleri geliştirir,

- Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına

uygun diyetleri planlar,

- Hastalıklardan koruyucu diyetleri planlar,

- Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun

hizmetin verilmesini sağlar. Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi,

saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlar,

- Kurum ve kuruluşların özelliklerine göre bireylerin günlük enerji ve besin

öğelerini hesaplar,

- Bu hesaplara uygun günlük, haftalık, aylık menüler düzenler,

- Besinin ve besinlerin hazırlanmasında görev alan personelin hijyenik ve

sanitasyon kurallarına uyarak çalışmasını sağlar,

- Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda

eğitir,

- Eğitim materyallerini hazırlar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- İlgili dokümanlar,

- Tıbbi ölçüm ve kontrol cihazları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Diyetisyen olmak isteyenlerin;

- Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,

- Başkaları ile işbirliği yapabilen,

- Başkalarına yardım etmekten hoşlanan,

- Dikkatli, araştırmacı ve yeniliklere açık,

- Güler yüzlü, kendini ifade edebilen ve beden dilini iyi kullanan,

- Sorumluluk sahibi

- kimseler olmaları gerekir.

Yaratıcılık ve yabancı dil bilmek meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Diyetisyenler hastanelerde, okullarda, yurtlarda, fabrikalarda görev yaparlar. Görev yeri temizdir. Ancak, mutfak denetimi yaparken, diyetisyen nemli ve kokulu ortamda çalışmak durumundadır. İş genellikle oturarak yürütülür. Diyetisyenin ilişkide bulunduğu kişiler görev yaptığı kuruma göre değişir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi aşağıdaki eğitim kurumlarının, Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde verilmektedir.

- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fak.,

- Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Bilimleri Fak.,

- Erciyes Üniversitesi Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu. Kayseri

- Hacettepe Üni.Sağlık Bilimleri Fak., Ankara

- Haliç Üni. Sağlık Bilimleri Fak., İstanbul

- İstanbul Bilim Üni. Sağlık Bilimleri Fak., İstanbul

- Yeditepe Üni. Sağlık Bilimleri Fak., İstanbul

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

Biyoloji, Kimya, Fizik.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine Sağlık Yüksekokullarında girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda yeterli YGS-2 puanı almak

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Beslenme ve Diyetetik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Mesleğin eğitimine Sağlık Bilimleri Fakültelerinde girebilmek için ise,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS)” Beslenme ve Diyetetik” Lisans programı için yeterli “MF-3” puanı almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Beslenme ve Diyetetik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir

Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler

Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Beslenme ve Diyetetik lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler

Aşçılık, Gıda Teknikerliği, Gıda Teknolojisi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yağ Endüstrisi Süt ve Ürünleri Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde yukarıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Beslenme-diyetetik programının öğrenim süresi 4 yıldır. Ayrıca yeterli düzeyde İngilizce bilmeyenler hazırlık sınıfı okurlar.

Lisans düzeyindeki eğitim süresince: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi derslerin yanı sıra:

Temel Kimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Fizik, Matematik, İstatistik, Psikoloji, Sosyoloji, Biyoistatistik, Beslenme Biyokimyası, Beslenme İlkeleri ve Besinler, Fizyoloji, Anatomi, Besin Mikrobiyolojisi, Kişisel ve Toplumsal Sağlık, Aile Planlaması, Toplum Beslenmesi, Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi, Besin Kimyası ve Analizi, Ana-Çocuk Beslenmesi, Kurum Beslenmesi, Besin Kontrolü ve Yönetim Ekonomisi gibi dersleri alırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ve "Diyetisyen" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Mezunların çalışma alanları değişik alanlarda görülmektedir. Sağlık kuruluşlarında, yataklı tedavi kurumlarında klinik diyetisyen olabilirler. (Hastaların enfeksiyon rehabilitasyon, şişmanlık, şeker, kalp tedavilerinde özel diyetler hazırlarlar.), Toplu beslenme yapan (bilgi yelpazesi. net) kuruluşlarda, Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında, Araştırma endüstri ve besin üretimi yapan kuruluşlarda, Halk sağlığı hizmetlerinde koruyucu ve eğitici diyetisyen, Özel beslenme ve spor merkezlerinde görev alabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince, öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredisinden ve çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kesiminde görev alan Diyetisyenler, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadır.

Özel sektörde ise: deneyim, işteki pozisyon ve işletmelerin yapısına göre, ücret, geçerli asgari ücretin 4-5 katı civarında olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Başarılı öğrenciler, diyetisyenliğin yanı sıra Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Biyokimya, Anatomi, Halk Sağlığı ve Metabolizma dallarında lisans üstü eğitime devam edebilirler. Doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilir.Hastanelerde birden fazla diyetisyen bulunması halinde baş hekimlikçe diyetisyenlerden birisi şef olarak görevlendirilebilir.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):