Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

DOĞALGAZ TESİSATÇISI, TESİSATÇILIĞI MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

DOĞALGAZ TESİSATÇISI TANIM

 

Doğalgaz tesisatının bina girişinden kullanıldığı en son cihaza (fırın, ocak, şofben, kalorifer kazanı vb.) kadar, projesine uygun olarak tüm kısımlarını mühendis veya teknikerin denetiminde monte eden ve sistemi kurup, testini yaparak ilgili gaz şirketinin kontrol elemanlarının nezaretinde tesisatı işletmeye açan kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Binada kurulacak olan doğalgaz sisteminin plan ve şemasını okur,

- Kolon tesisatı için binada uygun yeri seçer,

- Bina girişinden tüketim cihazlarına kadar boruları keser, büker, bakır boruları lehimle, çelik boruları kaynakla veya ekleme parçaları ile birbirine ekler ve gereken boylarda hazırlar,

- Plan ve şemaya göre boruların geçeceği delikleri hazırlar,

- Boruları yerleştirir,

- Doğalgaz tüketim cihazının binanın neresine yerleştirileceğine karar verir,

- Doğalgaz sayacının yerini tespit eder,

- Sistemi çalıştırır, gaz tesisatlarına ve bacalara kontrol testleri yapar,

- Gaz kaçaklarına karşı önlemler alır,

- Arıza olduğunda onarır.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Makineler:

- Kaynak makinesi,

- Matkap tezgahı,

- Sütunlu zımpara taşı tezgahı,

- Hidrolik demir testere tezgahı,

- Demir daire testere tezgahı,

- Bakır boru işleme ekipmanları,

- Lehim ekipmanı,

- El breyzi,

- Sac bükme,

- Kenet makinesi,

- Rulo makinesi vb.

Malzemeler:

- Çelik, demir, bakır borular,

- Bağlantı parçaları,

- Hortumlar,

- Sızdırmazlık malzemeleri (macunlar, ketenler, özel dolgu malzemeleri),

- Gaz dedaktörü,

- Regülatörler,

- Sayaç

El Aletleri:

- Ayaklı ve tezgah boru mengenesi, tesviyeci mengenesi,

- Eğeler, keskiler, gönyeler,

- Somun anahtarı, tornavida,

- Tenekeci makası,

- Kol testere, metre,

- Çelik cetvel,

- Su terazisi,

- Tebeşir,

- Kurşun kalem, not defteri vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

- Normal düzeyde genel yeteneğe,

- Ellerini ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,

- Dikkatli, sorumluluk sahibi,

- Bedence güçlü ve sağlıklı kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Doğalgaz tesisatçıları, binalar, kazan daireleri gibi kapalı yerlerde, bazen açık havada, ayakta çalışırlar. Doğalgazın patlayıcı ve zehirleyici özelliği nedeniyle tedbirli olunması gereken ortamlarda çalışırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Çalışma alanı gelişen bir meslektir. Doğalgaz projesinin büyük şehirlerde tüm semtlere ve diğer illere yaygınlaştırılması mesleğin çalışma alanını genişletmektedir. Toplu ısınmada bireysel ısınmaya geçiş, kat kaloriferlerinin yaygınlaştırılması bu alanda eleman ihtiyacını daha da artıracaktır.

Meslek elemanları, doğalgaz tesisatı döşeyen işyerlerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerini açma imkanları da vardır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Gaz ve Tesisat Teknolojisi” alanı “Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı” dalında verilmektedir.

Ayrıca, meslek liselerinin “Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme” alanı “Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat” dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir. (Bakınız: “Doğalgaz Tesisat Teknisyeni” Meslek Bilgi Dosyası)

Ayrıca belediyeler bünyesinde de zaman zaman doğalgaz tesisatçılığı konusunda kurslar düzenlenmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

- 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

Meslek liselerine girebilmek için ise en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve bu okula giriş şartlarına uygun olmak gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi; mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra 1 yıldır. Meslek liselerinde eğitimin süresi ise 4 yıldır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde haftada 1 gün teorik eğitim, işyerinde 5 gün pratik eğitim verilmektedir.

Eğitimleri süresinde öğrenciler;

- Doğalgazın tanımı, önemi, tarihçesi ve özellikleri,

- Tesisat döşenmesinde kullanılan malzemeler ve uygun malzeme seçimi,

- Meslek elemanlarının kullandıkları makine, araç ve gereçler,

- Doğalgaz sayaçları ve sayaçlara uygun tesisat,

- Doğalgaz tesisatçısının kullanabileceği ölçme ve kontrol aletlerinin tanımı ve kullanımı,

- Tesisatçıların kullandığı markalama aletleri ve markalamanın amacı,

- Eğeleme, delme, kesme, bükme, pafta ve kılavuzla diş açma, lehimleme araçları, aletleri ve teknikleri,

- Binaların doğalgaz iç tesisatında kullanılacak boruların çapını tayin etme,

- Doğalgaz iç tesisat borularının ve cihazlarının projelendirilmesi, yerleştirilmesi kuralları,

- Sızdırmazlık testleri, hava tahliye yöntemleri ve yeterli hava sağlamak için baca açılması,

- Doğalgaz tesisatının montajı, bakımı, onarımı ve kullanımı hakkında mesleki yeterlilikler kazanırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

- Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.

- Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs (bilgi yelpazesi. net) programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler.

- Ustalık belgesine sahip olanlar Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

- Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca", işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesinin alınması zorunludur.

İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

Çıraklık eğitimindeki öğrenciler işyerlerinde çalışırken, endüstri meslek lisesi öğrencileri ise staj sırasında asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret almaya hak kazanırlar.

İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,

Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,

Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

Doğalgaz tesisatçıları, işe ilk başladıklarında kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde asgari ücretin 2 katı, özel sektör kurum ve kuruluşlarda ise asgari ücretin 3-4 katı civarında aylık ücret alabilmektedirler. Tecrübeleri, işteki pozisyonları ve işletmelerin yapısına göre bu ücrette artış olabilmektedir.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

- İlgili Eğitim Kurumları,

- Meslek Elemanları,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):