Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

EL SANATLARI ÖĞRETMENİ, ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

EL SANATLARI ÖĞRETMENİ TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, dekoratif ürünler, çiçek yapımı ve el sanatları ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

 

GÖREVLER

 

Dekoratif ürünler, çiçek, el dokuması ürünleri vb. yapımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

El sanatları öğretmeni, bu program çerçevesinde,

- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,

- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

- Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

 

- Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim- öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,

- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

- El sanatları ile ilgili çeşitli araç ve gereçler,

- Cendere ve cendere kalıpları,

- El ütüleri,

- Eğitim araçları (projeksiyoni tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),

- Dokuma tezgahı.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

El sanatları öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

El sanatları öğretmeni olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

- Şekil algısı ve estetik görüşü gelişmiş,

- Yaratıcılık yeteneği olan,

- Göz- el koordinasyonuna,

- El ve parmak becerisine sahip,

- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

- Dikkatli, işine özen gösteren,

- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

- Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

- Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

El sanatları öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve sakindir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı mesleki eğitim fakültelerinin '' Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği'' ve “Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği” bölümlerinde verilmekte iken bu bölümlere artık öğrenci alınmamaktadır.Aşağıdaki meslek eğitimine ilişkin bilgiler bu bölümlere öğrenci alındığı döneme aittir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

Yapma Çiçek, Deri Teknikleri, Dekoratif Eşyalar, Şapka-Çanta Yapımı vb. derslerde başarılı olmaları gerekmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği”, “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” lisans programlarından biri için Yeterli “Sözel-1,(SÖZ-1)” puan almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği”, “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Meslek liselerinin, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları, El Sanatları ve Çiçek, El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları ve Teknolojisi Dekoratif Sanatlar, Giyim ve Ev Aksesuarları/Ev ve Giyim Aksesuvarları, Plastik Sanatlar, Nakış bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Ağaç İşleri, Dokumacılık ve El Sanatları, Duvar Süsleme Sanatları, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Dekor Tasarımı, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Mobilya ve Dekorasyon, Mimari Dekoratif Sanatlar, Örme, Mimari ve Tekstil Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği” ve “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Sanat Tarihi, Temel Sanat Eğitimi, El Sanatlarına Giriş, Makine Bilgisi, Deri Teknolojisi, Temel Yapma Çiçek Teknikleri, Moda Tasarımı, Temel Şapka Teknikleri, Türk Süsleme Sanatı Tarihi, Deri Yüzey Süsleme Teknikleri, Üretimde Maliyet Hesabı, Spor Şapka Teknikleri, Dekoratif Yapma Çiçek Teknikleri, Fantazi Yapma Çiçek Teknikleri, Dekorasyon İlkeleri, Deri Ev Aksesuarları vb. meslek dersleri ile, Eğitim Teknolojisi, Mikro Öğretim, Alan Öğretim Yöntemleri gibi pedagojik formasyon derslerini alırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten Lisans Diplomasına göre ''Dekoratif Sanatlar Öğretmeni” ile “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni" unvanlarından biri verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Hali hazırda meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) sınıf ve atölye ortamında El Sanatları, Dekoratif Sanatlar, Dokuma ve Takı Tasarımı (Kuyumculuk) branşlarında görev yaparlar.Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Trikotaj, Kuyumculuk Teknolojisi alanı ile ilgili dersler (Atölye) El asanatları, Deri aksesuarları, Yapma bebek, Dokuma dallarının ortak alan teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Meşguliyet terapisi ve kutlama organizasyonu,Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Diğer alanların dekoratif sanatlar alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri dir.Olanakları elverenler, kendi işyerlerini açabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.

Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilgili okullarda Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik olmaları sebebi ile 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) El sanatları öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları (bilgi yelpazesi. net) okul bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptir.

Ayrıca, her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):