Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ, ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, fen bilgisi konularıyla (fizik, kimya, biyoloji) ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Fen bilgisi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Fen bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde,

- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,

- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

 

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,

- Ders kitapları,

- Okul araç ve gereçleri,

- Ders araç ve gereçleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Fen bilgisi öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Fen bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin;

- Sayısal düşünme yeteneği gelişmiş,

- Fen bilimlerine ilgi duyan,

- Gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş,

- Araştırma yapmaktan hoşlanan,

- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen;

- Dikkatli, işine özen gösteren,

- Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Fen bilgisi öğretmeni, sınıfta ve laboratuarda görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin “Fen Bilgisi Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ,

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ,

- Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ,

- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Orta doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Siirt Üni. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

- Yüzüncüyıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği,

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Fizik,

- Kimya,

- Matematik,

- Biyoloji.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Fen Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “MF-2” puan almak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Fen Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

- Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınavını kazanıp kazanıp, Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca;

Temel Fizik, Temel Kimya, Genel Matematik, Eğitim Bilimine Giriş, Mekanik, Analitik Kimya, Genel Biyoloji, Eğitim Psikolojisi, Elektrik Laboratuarı, Genel Ekoloji, Eğitim Sosyolojisi, Elektrik, Kuantum Fiziği, Fizikokimya, Optik, İnorganik Kimya, Tohumsuz Bitkiler Sistematiği, Omurgasız Hayvanlar Sistematiği, Genel Öğretim Metotları, Fizikokimya, Ölçme ve Değerlendirme, Dalgalar, Organik Kimya, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Bilgisayar Programlama, Atom ve Çekirdek Fiziği, Genetik, Çevre Biyolojisi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik vb. dersler alırlar.

Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

 

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Fen Bilgisi Öğretmeni" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında, fen bilgisi branşında çalışırlar. Ayrıca aylık karşılığı okutacağı ilgili derslere girebilirler. Fen ve teknolojisi/Fen bilgisi, Yan alan dersi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Trafik ve ilk yardım, Tarım ve hayvancılık uygulamaları dersleri gibi. İlköğretimin zorunlu hale gelmesi ile alanda yetişen elemanlara ihtiyaç artmıştır.

 

Fen bilgisi öğretmenleri dershanelerde de görev yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

- Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ce burs sağlanır.

- Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

- Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti (bilgi yelpazesi. net) gibi olanaklardan da yararlanırlar. Ayrıca, görev yaptıkları okulun bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi varsa buradan da belli bir oranda ücret alabilirler.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

 

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

 

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):