Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ TANIM

 

Süs bitkileri ve meyve ağaçlarını aşı, tohum, çelik, kök sürgünü, yumru gibi yöntemlerle fidan olarak (küçük yaştaki bitki ve ağaç) yetiştiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Üretimi yapılacak bitki veya fidanların özelliklerini de dikkate alarak elverişli iklim ve toprak yapısını belirler,

- Fidanlık yapılacak yerin seçimini yapar, fidan yetiştiriciliği için uygun ortamı sağlar,

- Toprağı analiz ettirir ve çıkan sonuca göre gerekli geliştirme çalışmalarını yapar,

- Üretim yöntem ve tekniğini belirler ve buna göre araç gereçlerini hazırlar,

- Tohumlama ve aşılama işlemlerini mevsimsel özellikleri de dikkate alarak gerçekleştirir,

- Fidanların budanması, ilaçlanması ve uygun sulama teknikleriyle sulanması işlemlerini yapar,

- Yetiştirilen bitkinin özelliğine göre uygun söküm zamanını belirler ve söküm işlemini gerçekleştirir,

- Sökülen fidanların muhafazasını sağlar, satışa hazırlar, gerektiğinde satışını yapar,

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından mesleğin gereklerini yerine getirir (ilaçlama, söküm , aşılama..vb. aşamalarda).

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Traktör,

- Fidan söküm makinesi,

- Çapa, kürek, bel, tırmık, testere,

- Aşı makası, aşı bıçağı, budama makası,

- Sulama ekipmanı, ilaçlama ekipmanı,

- Tohumlar, aşı çubukları, fidanlar, gübreler, ilaçlar, aşı macunları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Fidan yetiştirme teknikeri olmak isteyenlerin;

- Temel bilimlere meraklı, özellikle biyoloji ve botaniğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,

- Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

- Araştırma ve inceleme merakı olan,

- Ekonomiye ve ticarete ilgi duyan,

- Bedence sağlıklı ve dayanıklı,

- kimseler olmalıdır.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Fidan yetiştirme teknikeri genellikle açık alanda, arazide çalışmaktadır. Zaman zaman soğuk, sıcak, ıslak, rutubetli bir ortamda bulunur. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidir. Bu sırada müşterilerle, meslektaşlarıyla, ziraat mühendisleriyle, diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının ” Fidan Yetiştirme” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Bahçe Tarımı” olarak değişmesi nedeniyle, ” Fidan Yetiştirme” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Fidan Yetiştirme” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının aşağıda belirtilen önlisans programlarında verilmektedir. Bunlar;

- Adnan Menderes Ünv.(Aydın) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Fidan ve Fidecilik Böl.

- Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Lapseki Meslek Yüksekokulu Fidan ve Fidecilik Böl.

- Süleyman Demirel Ünv. (Isparta), Atabey Meslek Yüksekokulu-Fidan Yetiştirme Ege Üniversitesi (İzmir), Ödemiş Meslek Yüksekokulu-Fidan Yetiştirme

- Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu-Fidan ve Fidecilik Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv., Andırın Meslek Yüksekokulu-Fidan Yetiştirme

- Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Fidan Yetiştirme - Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu Fidan ve Fidecilik.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Fen Bilgisi,

- Biyoloji.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Genel Ziraat, Makine(Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Fidan Yetiştirme”, “Fidan ve Fidecilik” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli Eşit Ağırlıklı-1(EA-1) puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitimin süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince tarım alanında nitelikli, modern tarım araç gereçlerini kullanabilen, ara eleman yetiştirmek için; Türk Dili Ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi... gibi genel kültür derslerinin yanında tarımsal botanik, toprak bilgisi, tarımsal ekoloji, bilgisayara giriş, tarım ekonomisi, fidancılık uygulamaları, genel meyvecilik, sulama teknikleri, istatistik ve deneme teknikleri, bitki fizyolojisi, bitki besleme ve gübreleme, meyve fidanı yetiştiriciliği, bahçe bitkileri zararlıları ve savaşımı, tarımsal kooperatifçilik, asma fidanı yetiştiriciliği, bahçe bitkilerinde mekanizasyon, meyve anaçları ve anaç-kalem ilişkileri, süs bitkileri yetiştiriliciği, tarımsal yayım ve iletişim, bahçe bitkileri hastalıkları ve savaşımı, özel meyvecilik, bahçe bitkileri muhafazası ve pazara hazırlık, fidancılıkta doku kültürü.. gibi mesleki dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve "Tekniker" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Fidan yetiştirme teknikerleri kamuya ait Tarım Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatında, Orman Bakanlığına bağlı fidanlıklarda, üniversitelerin araştırma ve geliştirme merkezlerinde çalışabileceği gibi özel sektöre bağlı fidan, fide ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapan işyerlerinde de çalışabilirler. Bu alandaki istihdamın büyük çoğunluğunu da özel sektör kuruluşları yapmaktadır.

Fidan yetiştirme teknikerleri kendi özel fidan çiftliklerini de kurabilir. Fidan, fide, süs bitkisi yetiştirerek satabilir. Nüfusun yarısının tarımla uğraştığı ülkemizde pazarlama sorunu da yaşanmamaktadır. Devlet böyle girişimleri olanları desteklemektedir.

Ülkemizin gerek iklim, gerek toprak yapısının farklılığı, tarıma elverişli alanların çok olması, üretim tekniklerindeki gelişmeler tarımsal üretimin sürekli gelişeceğini göstermektedir. Özellikle son yıllardaki kültürel bitkilerin üretimine verilen önem, tropikal sebze ve meyvelerin üretilmeye başlanması istihdam alanlarını daha da geliştirecektir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.

Ayrıca eğitim döneminde işletmelerde staj yaparken işletmenin durumuna göre, az da olsa bir gelir olanağı bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Fidan yetiştirme teknikerlerinin kazançları çalışılan sektöre, kendi işini kurmasına ve meslekteki (bilgi yelpazesi. net) deneyimine göre değişiklik göstermektedir.

Kamu sektöründe işe başlayanlar 9. derecenin 2. kademesinden yasalarla belirlenen ücreti alırlar.

Özel şirketlerde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle asgari ücretle işe başlalayıp 3-4 asgari ücret düzeyine çıkabilmektedir.

Kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlıdır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Fidan yetiştirme teknikerleri başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre amir, şef, şef yardımcısı..vb. düzeyde sorumluluklar alabilirler. Ayrıca, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde;

- Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması,

- Bahçe Bitkileri,

- Tarla Bitkileri,

- Orman Mühendisliği,

- Orman Endüstrisi Mühendisliği,

lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....
..

10. **Yorum**
->Yorumu: bu bölüm nasıl tercih dilebilirmi
->Yazan: tolga

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):