Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

GRAFİK TASARIMCISI, TASARIMCILIĞI MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

 

Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim kanallarında yayınlanmak üzere yazı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içinde

 

GÖREVLER

 

- Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle görüşmeler yapar,

- İlgili konuda tek başına veya reklam ajanslarında ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur,

- Konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar,

- Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat yönetmeni olarak yaratıcılığa katkıda bulunur, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirir veya denetler,

- Basılacak veya TV kanalları, internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır. Örneğin; bir broşürün tasarımını yaparken; bilgisayarda uygulayarak veya teknisyene uygulatarak film aşamasına gelmesini sağlar, film aşamasında tasarımın aslına uygunluğunu denetler, prova baskısı ile sonuca yakın örneği inceler, baskı aşamasında matbaayı, malzemeyi (kağıt vb.) denetleyerek doğru sonucu almayı sağlar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Bilgisayar, özellikle masa üstü yayıncılık, grafik gibi bilgisayar programları,

- Scanner-resim tarayıcı, printer-yazıcı gibi bilgisayarla ilgili donanımlar.

- Her türlü kağıt ve benzeri malzeme,

- Her türlü resim malzemesi,

- Baskı alet ve araçları,

- Fotokopi ve diğer büro aletleri,

- Her türlü iletişim ve bilgi iletim araçları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Grafik tasarımcısı olmak isteyenlerin;

- Biçim ve mekan ilişkisini görebilen,

- Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,

- Hayal gücü zengin, yaratıcı,

- Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,

- Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,

- Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen kimseler olmaları gerekir.

Genel kültür düzeyi yüksek kişilerin bu alanda başarılı olacağı düşünülmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Grafik tasarımcısı, büroda; bilgisayarla veya çizim masası üzerinde, (zaman zaman sakin ortamlarda) film stüdyolarında, çoğu zaman bilgisayar karşısında, fotoğraf stüdyolarında, ajanslarda, genellikle zamana karşı yarışarak çalışmak durumundadır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

- Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Engelliler Entegre Y. O. “Grafik Sanatları”, Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik","Grafik Tasarımı", Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi "Grafik Tasarım""Grafik Tasarımı", Sanat ve Tasarım Fakültesi “Grafik”, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi "Grafik Tasarımı" bölümlerinde verilmektedir.

- Akdeniz Üni. (Antalya), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

- Anadolu Üni.(Eskişehir), Engelliler Entegre Y. O."Grafik Sanatları" (lisans),

- Anadolu Üni. (Eskişehir), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

- Akdeniz Üni. (Antalya), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

- Atatürk Üniversitesi, (Erzurum) Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

- Atılım Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, “Grafik Tasarımı”

- Başkent Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, “Grafik Tasarımı”

- Bilkent Üni.(Ankara), Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık F."Grafik Tasarım"

- Beykent Üni.(İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarım"

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, “Grafik Tasarımı”

- Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik Tasarımı”

- Çukurova Üniversitesi, (Adana) Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Sanat ve Tasarım Fakültesi “Grafik”

- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

- Dumlupınar Üni. (Kütahya), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

- Dicle Üniversitesi Diyarbakır Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik Tasarımı”

- Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

- Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik Tasarımı”

- Işık Üniversitesi İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik sanatlar ve Grafik Tasarımı”

- İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik Tasarımı”

- Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik Tasarımı”

- Maltepe Üni.(İstanbul) Mühendislik ve Mimarlık F. "Grafik Tasarımı"

- Marmara Üniversitesi (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

- Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

- Mimar Sinan Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarımı"

- Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik”

- Süleyman Demirel Üni. (Isparta), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

- Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik ”

- Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik ”

- Yeditepe Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarımı”

- Yaşar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik Tasarımı”

- bölümlerinde verilmektedir.

- Ayrıca, üniversitelerin 2 yıllık “Grafik Tasarımı” bölümü önlisans programlarında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir;

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

Bu mesleği seçecek kişilerin, orta öğrenimde resim derslerinin yanı sıra matematik dersinde de başarılı olması gerekir.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) herhangi bir puan türünden barajı aşarak başarılı olduktan sonra, ilgili üniversitece yapılacak olan özel yetenek sınavına girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.

- Grafik Tasarımı ön lisans programına girmek için ise Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) girip başarılı olmak ve yeterli (YGS-5) puanı almak gerekmektedir.

 

Basım ve Yayın Teknolojiler, Basın ve Yayıncılık, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Fotoğrafçılık , Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Grafik Tasarımı, , Grafik, Grafik ve Reklamcılık, , Marka İletişimi, Masaüstü Yayıncılık, Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Serigrafi, , Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Grafik”, “Grafik Sanatları”, “Grafik Tasarım”, “Grafik Tasarımı” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Grafik Tasarımcılığı ile ilgili eğitim veren lisans programlarında eğitim liseden sonra 4 yıl, meslek yüksekokullarında 2 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere;

Temel Sanat Eğitimi, Desen, Yazı Tipografi, Modelaj, Fotoğraf, Sanat Tarihi, Kültür Tarihi, Reklam Analizi, Bilgisayar Grafiği, Çağdaş Sanat, TV-Video Grafiği, Grafik Atölyesi, Özgün Baskı-Resim, Estetik ve Sanat Felsefesi, Teknik Resim-Persfektif, Sanat Sosyolojisi, Sanat Yazıları, Semiatik, Sanat Eserlerini İnceleme, gibi dersler okutulmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Grafik Tasarımcılığı ile ilgili eğitim veren lisans programlarından mezun olanlara "Lisans" diploması ve "Grafik Tasarımcısı" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

- Tanıtım sektöründe: Reklam ajansları, tanıtım atölyeleri, endüstri-ticaret ve devlet kuruluşlarının ilgili bölümlerinde; grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni veya yardımcısı olarak çalışır.

- Multimedyada, her türlü interaktif (elektronik) ortamda hazırlanan çalışmalarda görev alırlar. (İnternet sayfalarının hazırlanması gibi.)

- Yayıncılık sektörü: Gazete veya dergilerde; sanat yönetmeni olarak çalışırlar. Sayfa düzenleri, kapak tasarımı, ilgili düzenlemeler ve illüstrasyon çalışmaları yapar.

- Film sektörü: Uzun veya kısa metrajlı filmlerde, TV filmlerinde sanat yönetmenliği veya jenerik hazırlanmasında görev alabilir. Bilgisayarla hazırlanan tüm tasarım ve uygulamalarda çalışır.

- Çizgi film atölyelerinde: Tip yaratmak, storyboard hazırlamak, jenerik yapmak gibi işlerde çalışır.

- “Grafik” lisans programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak (bilgi yelpazesi. net) Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Resim / Grafik öğretmeni olarak çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

- Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği öğrenci kredisi ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

- Tecrübe, işteki pozisyon, işyerinin büyüklüğü, ücretlerde etkili olur. Tasarımcı veya sanat yönetmeni (Art Direktör) yardımcısı olarak işe başlandığında asgari ücretin 1-2 katı, sanat yönetmeni olarak işe başlandığında asgari ücretin 3-4 katı arası ücret alınır. İşteki deneyim ücret değerlendirmesinde etkili olur. Serbest çalışmayı seçen grafik tasarımcıları, Grafikerler Meslek Kuruluşu'nca yılda iki kez belirlenen fiyat listesine göre çalışırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

- Çalıştıkları kurumlarda önce grafik tasarımcısı veya sanat yönetmeni yardımcısı olarak işe başlarlar. Yaratıcılıkları, mesleki başarıları ve deneyimleri doğrultusunda; sanat yönetmeni, daha sonra da sanat yönetmenleri ve metin yazarlarından oluşan yaratıcı grubun başında yaratıcı yönetici (Creative Direktör) olabilirler. Bu ilerleme ve başarı kişinin meslekte iyi bir ücret almasına olumlu katkılar sağlar.

 

- Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

 

- Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan Grafik Tasarımı mezunları Meslek Liselerinde Grafik ve Fotoğraf Alanının; • Grafik Dalının alan ortak ve dal dersleri , Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri , Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modüllerinde ders verebilirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):