Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

GÜZELLİK UZMANI MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

GÜZELLİK UZMANI TANIM

 

Kozmetik bilim ve teknolojisinden doğru bir şekilde yararlanarak cildi ve vücudu daha sağlıklı, daha güzel, daha genç göstermek için gerekli araç ve makineleri doğru ve bilinçli bir şekilde uygulayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Cildin yapısını inceler, türünü tespit eder, ihtiyacını belirler,

- Cildi buhar, süt, tonik ve losyonlar kullanarak temizler, ihtiyacı olan bakımı yapar,

- Kan dolaşımını sağlamak ve gözenekleri açmak için çeşitli maskeler uygular,

- Yüzdeki kırışıklıkları giderici işlemler yapar,

- Yüz ve vücuttaki istenmeyen tüyleri alır,

- Tırnak bakımı yapar,

- Vücuda ve yüze masaj uygular,

- Yüz şekillerine uygun gece ve gündüz makyajı yapar,

- Bölgesel zayıflama programları uygular,

- Kullandığı araç ve gerecin bakımını ve basit onarımını yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Büyüteç,

- Elektrodyon,

- Yüksek frekans aletleri,

- Epilasyon aleti,

- Manikür, pedikür aletleri,

- Masaj aletleri,

- Her türlü cilt bakım ürünü vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Güzellik uzmanı olmak isteyenlerin;

- Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

- Görme duyusu gelişmiş,

- Estetik görüş sahibi,

- Yenilikleri izleyebilen,

- Sabırlı, titiz ve dikkatli,

- Uzun süre ayakta durabilecek kadar bedence dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Güzellik uzmanları, güzellik salonlarında görev yaparlar. Ortam temiz, sakin, genellikle hoş kokulu ve sterildir. Güzellik uzmanları müşterileri ile iletişim halinde çalışırlar ve pazar günü dışında haftanın her günü görev yaparlar. İş genellikle ayakta yürütülür. Müşteriler ile sürekli iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi;meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri alanı Güzellik Hizmetleri dalında,

-Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinde ve pratik kız sanat okullarında, ayrıca özel kuruluşların açmış olduğu özel kurslarda,

-Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde Cilt Bakımı ve Güzellik alanının altında Cilt Bakımı ve Güzellik dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Meslek liselerine girebilmek için; İlköğretim okulu mezunu olmak,

-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

-Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerine girmek için, ilköğretim okulu mezunu olmak zorunludur.

Çıraklık Eğitimine giriş için ise,

- 14 yaşını doldurmuş olmak,

- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

- Pratik kız sanat okullarına girebilmek için ilköğretim çağı dışında olmak gereklidir.

- Özel kurslarda eğitim görmek için en az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

-Mesleğin eğitim süresi meslek liselerinde 4 yıldır. 9. sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.Alınan tüm eğitimlerde öğrencilere verilen belli başlı genel kültür derslerinin yanı sıra; cilt bakımı ve kuaförlük alanı, meslek resmi, hijyen, meslekli anatomi ve fizyoloji, mesleki yabancı dil, mesleki kimya, cilt bakımı ve uygulaması, vücut bakımı ve masaj, epilasyon, makyaj, girişimcilik, işletme bilgisi, iş yönetimi, ilk yardım, insan ilişkileri ve iletişim, araştırma teknikleri gibi meslek dersleri de alırlar. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

-Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde ise 2 yıldır.

-Özel kurslar, genellikle 8 ay sürmektedir.

-Ayrıca özel kurslarda müşteri ilişkileri, kozmetik ürün firmaları ile ilişkiler gibi konularda bilgi verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde, meslek liselerinde, usta ve usta eğiticilik belgelerini almak şartıyla sözleşmeli usta eğitici olarak öğretmen gözetiminde görev alabilirler.Meslek elemanlarının, güzellik (bilgi yelpazesi. net) salonlarında, kuaför salonlarında, cilt bakım salonlarında, mankenlik ajanslarında, sinema ve televizyon stüdyolarında, büyük otellerde, kozmetik sanayiinde, güzellik malzemesi satan ve pazarlayan işyerlerinde çalışma olanakları vardır.Bu meslekte genellikle kadınlar çalışmakta olup, oranı %90 dolaylarındadır.Meslek elemanları kendi işyerlerini açabilirler.

 

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

Beceri eğitimi sırasında öğrenciler, asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ücret alırlar.Eğitim sonunda kazanç, meslekteki birikim, başarı, kişisel özellik, işyeri, bulunulan yer ve bölgeye göre değişmekle birlikte, ortalama olarak asgari ücretin 2 ila 5 katı arasındadır. Kendi işyerinde çalışanların gelirlerini ortaya koyabilmekse oldukça zordur. Ayrıca, müşteri sayısına göre prim de alınabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Güzellik uzmanlığı mesleğinde ilerleme ve yükselme birikim ve deneyim ile olabilmektedir. Meslek liselerinin Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetler alanı Güzellik Hizmetleri dalından mezun olanlar, istedikleri taktirde, Cilt Bakımı ve Güzellik, Kuaförlük, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girmeleri ve üniversitelerin “Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):