Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

İÇ MİMAR, İÇ MİMARLIK MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

İÇ MİMAR TANIM

 

İç mimar, bir mekan (ev, büro, sinema, lokanta vb.) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenleyen ve döşeyen kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını saptar,

- Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlar,

- Tasarımın krokisini çizer,

- Kullanılacak malzemenin ve satın alınacak eşyanın kalitesine göre fiyatını ve işçilik ücretini hesaplar,

- Dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların satın alınmasında müşteriye yardımcı olur,

- Mobilyaların, halı ve perdelerin yerleştirilmesini sağlar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Bilgisayar, kalem, rapido, cetvel takımı ile diğer kırtasiye malzemeleri.

•

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

İç mimar olmak isteyenlerin,

- Normalin üstünde genel yeteneğe,

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, renkleri ayırt edebilme, zihinde canlandırabilme özelliklerine,

- Yaratıcı güce,

- Görsel sanatlara ilgili,

- Eleştiriye ve yeniliklere açık kişilik özelliklerine,

- Bir işi planlayıp uygulayabilme yeteneğine,

- Başkalarını etkileyebilme gücüne

sahip olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

İç mimar çalışmalarını, büroda, düzenleyeceği mekanda ve malzemelerin yapılacağı atölyede yürütür. Çalışılan ortam bazen sıcak, bazen de soğuk olabilir. Çalışırken mimar, seramikçi, elektrikçi, ses uzmanı vb. teknik elemanlarla ve müşterilerle iletişim halindedir, genellikle nesnelerle uğraşır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Bu mesleğin eğitim yerlerine, hem özel yetenek sınavıyla hem de MF-4 ve TM-1 puanıyla öğrenci alınmaktadır.

- Üniversitelere bağlı Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümüne TM-1, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi “İç mimarlık” bölümüne MF-4 puan, öğrenci alınmaktadır.

 

- Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “İç Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi “İç mimarlık” bölümüne MF-4 puanıyla,

- Hacettepe Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,

- İzmir Ekonomi Fakültesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi “İç Mimarlık” Bölümüne MF-4 puanıyla,

 

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversitelerin “İç Mimarlık” , “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”, “İç Mimari ve Çevre Tasarımı” bölümlerinde verilmektedir. bölümlerinin bulunduğu üniversiteler:

- Akdeniz Üni. (Antalya), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimari ve Çevre Tasarımı,

- Atılım Üni. (Ankara), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimari ve Çevre Tasarımı,

- Anadolu Üni. (Eskişehir), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,

- Bahçeşehir Üni. (İstanbul), Mimarlık Fak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,

- Beykent Üni. (İstanbul)Mühendislik-Mimarlık Fak. İç Mimarlık,

- Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık,

- Doğuş Üniversitesi sanat ve tasarım fakültesi İç Mimarlık,

- Çankaya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık,

- Çukurova Üni. (Adana), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,

- Haliç Üni. (İstanbul), Mühendislik Fakültesi, İç Mimarlık,

- Işık Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,

- İstanbul Kültür Üni. Sanat ve Tasarım Fak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,

- İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık,

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve çevre tasarımı,

- Kadir Has Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık ve çevre tasarımı,

- Maltepe Üni. (İstanbul), Mühendislik - Mimarlık Fak. İç Mimarlık,

- Marmara Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,

- Mimar Sinan Üni. (İstanbul), Mimarlık Fak. İç Mimarlık,

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

- Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”

- Yeditepe Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fak. İç Mimarlık,

- Yaşar (İzmir) Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık,

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Resim,

- Sanat Tarihi,

- Matematik.

•

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Bu mesleğin eğitim yerlerine, hem özel yetenek sınavıyla hem de LYS MF-4 ve TM-1 puanıyla öğrenci alınmaktadır.

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girip başarılı olmak ve “İç Mimarlık ” lisans programı için yeterli (MF-4) puanı almak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) girip başarılı olmak ve “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” lisans programı için yeterli (TM-1) puanı almak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) herhangi bir puan türünden barajı aşarak başarılı olduktan sonra, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerine ilgili üniversitece yapılacak olan özel yetenek sınavına girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.

- YGS’de başarılı olanlar girmek istedikleri fakülteye ön kayıtlarını yaptırarak özel yetenek sınavlarına katılırlar. Adaylar başvurdukları programların tüm yetenek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Başarı gösteren adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar.

- “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe – Matematik, Fen, Fen bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanından, “İç Mimarlık” programında öğrenim görmek isteyen adaylar ise liselerin Fen, Fen bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

- Kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

 

Bina Koruma ve Yenileme, Dekor Tasarımı, Doğal Taş Dekorasyonu, Doğal Yapı Taşları Teknolojisi, Eser Koruma, İç Mekan Koruma ve Yenileme, Mermer Teknolojisi, Mermercilik, Mimari Restorasyon, Mobilya ve Dekorasyon, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Sahne Tasarımı, Sahne ve Dekor Tasarımı ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “İç Mimarlık“ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi, yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerde 5 yıl, diğer üniversitelerde 4 yıldır.

Eğitimde; Temel Sanat Eğitimi, Fotoğraf, Temel Mimari, Mobilya Tarihi, Bilgisayarlı Tasarım, Tasarım, Kuram ve Yönetim gibi dersler alırlar.

Eğitimin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi H- Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İç Mimarlık”, “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”, “İç Mimari ve Çevre Tasarımı” lisans diploması ve “İç Mimar” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

İç mimarın çalışma yeri tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar, malzemenin yapımı aşamasında ise atölyeler ve fabrikalardır. Genellikle özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler veya kendilerine ait işyeri açabilirler.

 

İç mimari ve dekorasyon ülkemizde sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle, gelecekte nitelikli, özgün zevklerini ortaya koyabilen iç mimarlara ihtiyaç duyulacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

 

İşyeri stajında öğrenci ücret alabilir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Özel kuruluşlarda işe başlayan bir eleman net asgari ücretin yaklaşık 3,5-4 katı civarında ücret alır. Ücret çalıştığı işyerinin ücret politikasına, kişinin tecrübesine göre daha da artış göstermektedir.

 

Ayrıca, bu meslekte bağımsız çalışma, kendi adına işyeri açmak mümkündür. Bu durumda kazanç, alınan siparişe projelere bağlı olarak çok değişkendir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

- İşyerlerinin özelliğine göre kişi, idari ve teknik yöneticilik yapabilmektedir. İşletmelerin Araştırma, Geliştirme ve Proje Departmanlarında Yönetici ve Üretim Müdürü olma imkanı bulunmaktadır.

 

- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca (bilgi yelpazesi. net) üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

 

- Meslekte ilerleme daha çok tecrübeye bağlıdır.

 

- Çeşitli oda ve kuruluşların düzenlemiş oldukları proje yarışmalarına katılarak derece almak meslekte ilerleme açısından önemli bir aşamadır.

 

- Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan iç mimarlar meslek liselerinde ders verebilirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar1. **Yorum**
->Yorumu: Geleceğimiz ve hayallerimiz mimar olmak inşallah oluruz.
->Yazan: fdn.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***