Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

IŞIL İŞLEM TEKNİSYENİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

IŞIL İŞLEM TEKNİSYENİ TANIM

 

Isıtma ve soğutma yöntemlerini uygulayarak metallerin mekanik, fiziksel ve/veya kimyasal özelliklerini geliştiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Isıl İşlem Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, - İş Organizasyonu yapar. -İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

-Teknik resim ve operasyon planına göre yapılacak ısıl işlemleri belirler.

-Yardımcı elemanlara iş dağılımı yapar,

-Sarf malzemelerin stoğunu takip eder,

-Prosesin devamlılığını kontrol eder,

-İş kayıtları tutar,Tavlama yapar

-Sementasyon / Nitrasyonla yüzey sertleştirme yapar,

-İndüksiyonla yüzey sertleştirme yapar,

-Meneviş yapar.(Sertleştirilmiş takım/kalıbı çelik kalitesine göre 150-675 derecede tekrar tavlama işlemi)

-Fırın/tezgâhların bakımını yapar,

- Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür,

- Teknik resim çizer,

- Demirci ocağında şekillendirme işlemini yapar,presler kullanarak parçaların kalıp içerisinde şekillendirilmesini yapar.Metal yüzeyleri temizler ve parlatır,Metal yüzeyleri macunlar ve boyar, Malzeme muayeneyöntemleriniuygular,Sertlik ölçme işlerini yapar,Sıcak şekillendirmeişleriniyapar, Bilgisayar destekli çizim yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Araçlar, Makine ve Ekipmanlar: Anahtar takımı, ayna sulama presi, balyoz, baret, bek (brülör), çatlak kontrol cihazları, çekiç, deformasyon önleyici aparatlar (malafa), fırınlar, forklift, gözlük, İndüksiyon tezgahı, indüktör, Isıtıcı, iş arabası, iş elbisesi, iş eldiveni, izolasyon malzemesi, jeneratör, kanca, karbondioksit (CO2), karbosensörler, kaynak makinesi, kepçe, kesme taşı, kıskaç, kumlama makinesi, kumpas, malzeme taşıyıcılar, manyetik karıştırıcı, metal kesme makinesi, metre, mikroskop, nem ölçer, oksi-asetilen takımı, paletler, pense, pirometre sertlik ölçme (cihazları, uçları, ölçme) sıcaklık aletleri, soğutma tankları, spiral motoru ve taşı, sulama tankları, tornavida takımı, tuz banyosu potaları, vinç, yağ alma makineleri, yangın söndürme cihazı.

 

Gereçler (Malzemeler) olarak: Bakır profil, çelik granül, fuel oil, grafit, ısıl işlem konsantresi, ısıl işlem tuzları, ısıl işlem yağı, kaynak elektrodu, koruyucu pasta, mazot, proses gazları – amonyak, proses gazları – azot, proses gazları - doğal gaz, proses gazları – lpg, proses gazları – metanol, proses gazları - propan

sertleştirme suyu, siyahlaştırma konsantresi, sulama suyu, tavlı tel, yıkama malzemeleri, zımpara gibi malzemeleri kullanır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Isıl İşlem Teknisyeni olmak isteyenlerin,

- Görsel ve işitsel belleğe sahip,

- Dikkatli,

- Ayrıntıları algılayabilen,

- Şekil, Uzay İlişkilerini ayırt edebilen,

- Çizim yeteneği gelişmiş,

- Görme ve işitme işlevlerini tam olarak yerine getiren,

- Dokunma duyuları gelişmiş,

- El ayak ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

- Denge yeteneği gelişmiş,

- Temel Matematik, fizik, malzeme ve işleme bilgisine sahip,

- Yaratıcı, sorumluluk sahibi, sabırlı, temizlik kurallara uyan,

- Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,

- Ekip çalışmasına yatkın,

- Tertipli ve düzenli,

- Uzun süre ayakta kalabilen kişiler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Isıl İşlem Teknisyenleri, fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı sıcaktır. Biçimlendirme atölyeleriyle ısıl işlem, malzeme muayene ve sertlik ölçme atölye ortamları birbirinden farklılıklar arz eder. Sıcak biçimlendirme, Isıl işlem atölyeleri kapalı, nispeten gürültülü ve sıcaktır. Tek başına bir atölye olduğu gibi büyük makine fabrikalarının bir bölümü şeklinde de olabilir. Malzeme muayene ve sertlik ölçme laboratuar ortamında gerçekleştirilir. Sıcak biçimlendirme ve ısıl işlem atölyelerinde yüksek sıcaklık ve güçlü makinelerde çalışıldığı için çok dikkatli olmak ve emniyet tedbirlerini eksiksiz almak gerekir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Isıl İşlem Teknisyenliğinin eğitimi, endüstri meslek liselerinde, teknik liseler ile Anadolu meslek liseleri ve Anadolu teknik liselerinde Metal Teknolojisi alanı “Isıl İşlem ” dalında verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Matematik,

- Fen Bilgisi,

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Meslek lisesine girebilmek için ilköğretim mezunu olmak,

- Anadolu Meslek/ Anadolu Teknik Liselerine girebilmek için ise ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan “Seviye Belirleme Sınavı” nda başarılı olmak gerekmektedir.

 

- Ortaöğretim kurumlarında, ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10. sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden başlayarak ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar, öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere sıralandıkları listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak eğitimin yapıldığı 9. sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

 

Eğitim süresince,

Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlkyardım gibi dersleri almaktadırlar.

 

Alan Ortak Dersleri: Teknik Resim, Temel Metal Şekillendirme, İşletmelerde Beceri Eğitimi, Elektrik Ark Kaynağı 1-2 , Oksi-Gaz Kaynağı, Malzeme Muayene, Metal Yüzey İşlemleri, Sıcak Şekillendirme, Soğuk Şekillendirme, Bilgisayar Destekli Çizim, Isıl İşlem, Çelik Yapılandırma gibi dersleri almaktadırlar.

 

Ayrıca bu bölüm öğrencilerinin 300 saat staj yapma zorunluluğu vardır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

-Mezun olunan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim programına ait diploma ve “Teknisyen” unvanını alırlar.

-Ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyanlara mesleklerinde bağımsız “İşyeri Açma Belgesi” verilir.

- Mezunlar istedikleri takdirde “Ustalık Belgesi” de alabilirler.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanlarının çalışma alanları genelde küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Kamu ve Özel kuruluşlara ait atölye ve fabrikalarda iş bulma olanakları mevcuttur. Çeşitli makine parçalarının farklı ısıl işlemlere tabi tutulması (sertleştirilmesi ve yumuşatılması vb.) ve her türlü sıcak kalıp dövmeciliği yapılan işletmelerde iş bulma olanakları vardır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

- 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince işletmelerde staj yapan öğrencilere, stajyerlik dönemi boyunca asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere ücret verilmektedir.

- İşletmelerde staj yapan öğrenciler, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir.

- Bütün öğrenci haklarından faydalanırlar.

- Staj gördükleri işletmelerin sosyal olanaklarından faydalanırlar.

 

EĞİTİM SONRASI

 

- Eğitim sonunda kamu kuruluşlarında göreve başlayanlar 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında derecesine göre ücret alırlar.

- Özel kuruluşlarda çalışanlar ise işin niteliği, tecrübesi, iş yerine uyumu ve işletmenin büyüklüğüne göre asgari ücretin 2 - 3 katı ücret almaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Meslek Liselerinin “Metal Teknolojisi” alanı Isıl İşlem dalından mezun olanlar istedikleri takdirde; Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı, Endüstriyel Kalıpçılık, Gemi Makineleri İşletme, Grafik Tasarımı, İş Makineleri Operatörlüğü, Makine, (bilgi yelpazesi. net) Mekatronik, Metalürji, Otomotiv Teknolojisi, Oto Boya ve Karoseri, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Sondaj Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Tarım Makineleri, Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, METEB’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak programların kontenjanları dahilinde yerleşebilirler.

 

Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan YGS’ye girip başarılı oldukları taktirde üniversitelerin, Teknoloji Fakülteleri bünyesinde yer alan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programlarını tercih ederlerse ilgili puanları ve program kontenjanları dikkate alınarak yerleştirilebilirler.

 

Çalıştığı kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***