Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

İŞLETMECİ, İŞLETMECİLİK MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

İŞLETMECİ TANIM

 

İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran ve yöneten (işleten) kişidir.

 

GÖREVLER

 

İşletmeci; işletmenin büyüklüğüne göre üretim, yönetim, para kaynakları (finansman), satış (pazarlama) bölümlerinde çalışabilir.

 

Genellikle işletmeci;

- İşletmenin çevresi ile işletme sahibi ve çalışanlar arasında iletişimi sağlar,

- İşletmenin hangi ürün veya hizmeti, ne şekilde üretmesi halinde en üst düzeyde kar elde edileceği konusunda planlar yapar ve kararlar alır,

- İşletmede çalışanların birbirleri ile ilişkilerini, işletmenin gelişmesini sağlayacak şekilde düzenler,

- İşlerin teknik denetimini sağlar, beklenen amaçlarla ulaşılan amaçlar arasındaki farklılıkları belirler ve giderici önlemler alır,

- Üretim ve satışların kısa dönem sonuçlarını gözden geçirerek aylık ve yıllık üretim ve satış raporunu hazırlar.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

- Bilgisayarlar,

- Basılı veya yazılı dokümanlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

İşletmeci olmak isteyenlerin;

- Sayısal düşünme yeteneğine,

- Organizasyon yeteneğine,

- Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne,

- İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine,

- Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip,

- Yüksek başarma güdüsü olan, yaratıcı,

- Matematik ve sosyal konulara ilgili,

- Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,

- Zamanı iyi kullanabilen,

- Ekip çalışması yapabilen kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

İşletmeciler kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler ya da varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler (sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika vb.). Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketi ve vergi dairesi personeliyle etkileşimde bulunabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi hemen hemen tüm üniversitelere bağlı “İktisadi ve İdari Bilimler” , “İşletme” ve “Siyasal Bilgiler” fakültelerinin “İşletme” bölümünde verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Türkçe,

- Matematik.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “İşletme” lisans programı için yeterli “TM-1” puan almak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İşletme” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe – Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

Ağırlama Hizmetleri”, “Banka ve Sigorta Yönetimi”, “Bankacılık ve Sigortacılık”, “Bankacılık”, “Bilgi Yönetimi”, “Bilgisayar Destekli Muhasebe”, “Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama”, “Bilişim – Yönetim”, “Borsa ve Finans” “Dış Ticaret”, “Dış Ticaret ve Avrupa Birliği”, “e-Ticaret”, “”, “Emlak ve Emlak Yönetimi”, Emtia Borsası”, “Endüstriyel Yönetim”, “Finans”, “Finans ve Muhasebe”, “Genel İşletme”, “Gümrük İşletme”,”Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı” “İnternet ile Pazarlama”,”Personel”, “Personel Yönetimi”, “İş İdaresi”, “İşletme”,”İşletmecilik”, “İşletme Yönetimi”Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi”,”Deniz Ulaştırma ve İşletme”,”Deniz ve Liman İşletme”,”Deniz ve Liman İşletmeciliği”, “İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi”, “İthalat-İhracat”, “Kooperatifçilik”, “Mağaza İşletmeciliği”, “Muhasebe”, “Orta Kademe Yöneticilik”, “Otel Yöneticiliği”, “Pazarlama”,”Pazarlama ve Satış”, “Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi”, “Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi”,”Yönetim”,”Gayrimenkul Yönetimi”,”İnsan kaynakları”,”İnsan kaynakları Yönetimi”,“Menkul kıymetler ve Sermaye Piyasası”, “Para ve Sermaye Yönetimi”, “Satış ve Reklam Yönetimi”, “Satış Yönetimi”, “Sigortacılık”, “Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama”, “Tarımsal Kooperatifçilik”, “Tarımsal İşletmecilik”, “Tarımsal Pazarlama”, “Ticaret ve Yönetim”,”“Turizm”, “Turizm İşletmeciliği”, “Turizm ve Otel İşletmeciliği” “Turizm ve Otelcilik”, “Turizm ve Konaklama işletmeciliği”,“Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği”, “Turizm Yönetimi”, “Turizm ve Seyahat İşletmeciliği”, ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “İşletme” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince alınan dersler;

 

Birinci Sınıf;

Sosyoloji, Genel İşletme, Genel Muhasebe, Hukukun Temel Kavramları, Türkçe I, Borçlar Hukuku, İşletme Bilimlerine Giriş, Psikoloji, Envanter ve Bilanço, İşletme Yönetimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi I, Yabancı Dil, Genel İktisat, Matematik.

 

İkinci Sınıf;

Türkçe II, İşletme Organizasyonu, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Ticaret Hukuku, Para ve Banka, Bilgisayara Giriş, Yönetim Ekonomisi, Şirketler Muhasebesi, Sermaye Piyasası Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Beden Eğitimi II, Yabancı Dil II, Kamu Maliyesi, İstatistik.

 

Üçüncü Sınıf;

İş Hukuku, Personel Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Makro Pazarlama, İşletme Finansmanı, İşletmede Bilgisayar Kullanımı, Vergi Hukuku, Türkçe III, Vergi

hukuku II, Sosyal Güvenlik Hukuku, Pazarlama Yönetimi, Finans Yönetimi,

 

Üretim Yönetimi ve Sistemleri, Maddi Raporlar Analizi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi III, Beden Eğitimi III, Yabancı Dil III.

 

Dördüncü Sınıf;

Türkçe IV, Sayısal Yöntemler, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, İhtisas Muhasebeleri, Pazarlama Araştırmaları, Muhasebe Organizasyonu, Araştırma Yöntemleri, Yönetim Muhasebesi, Uluslararası İşletmecilik, İşletme Politikası, Kooperatifçilik, Muhasebe Denetimi, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi IV, Beden Eğitimi IV, Yabancı Dil IV.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İşletme” lisans diploması ve “İşletmeci” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

- Özellikle; büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin, planlaması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler.

 

- Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir.

 

- İşletmeciler kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler veya varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler. (Sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika vb.)

 

Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler

 

İşletmecilik mesleği, iş dünyası (yönetim, vergi, sigorta, finansman, ekonomi vb.) ile ilgili bir meslektir. Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında sağlıklı kararlar alınabilmesi için daha hızlı, daha sağlam ve daha sıkı bir bilgi akımı ve analizi zorunludur. Gelişen teknolojiyle birlikte işletmeciler teorik ve pratik bilgilerini bilgisayar ve bilgisayar destekli uygulama sistemleriyle çalışarak pekiştirmelidir. Gelecekte kendini teknik ve sosyal yönden geliştirebilmiş işletmecilere daha çok ihtiyaç duyulacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile bazı kurum ve kuruluşların (Başbakanlık gibi) ya da özel vakıf ve kuruluşların sağladığı burslardan şartları uyanlar faydalanabilir.

 

Meslek eğitimi verilen üniversitelerden bazılarında eğitim-öğretim ücretlidir. Bu ücretler yıllık olarak hesaplanmakta olup, üniversitelere göre farklılık göstermekte ve 2 ya da 4 eşit taksitle alınmaktadır. Burslu (bilgi yelpazesi. net) programlara yerleşen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini karşılar. Karşılıksız olarak verilen burs İngilizce hazırlık sınıfında geçirilecek süreyi de kapsamaktadır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Mezuniyet sonrası ilk işe girişte oldukça değişken ücretler alabilmektedir. Bu ücretler işyerinin kamu ve özel kuruluş olmasına bağlı olduğu kadar kişisel başarılarla da yakından ilgilidir.

 

Kamu sektörüne ait kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çalışanlar ilk göreve başlayışta normal olarak göstergelerine bağlı yasal ücreti alırlar. Bu da asgari ücretin 2 katı civarındadır.

 

Özel sektörde ise deneyim, yabancı dil bilgisi, öğrenim düzeyi (master, doktora gibi), teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi faktörler alınan ücreti yükseltmektedir. Yönetici konumunda ise, bu ücretler daha da artmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

- Ayrıca başarılı olanlar özel veya kamu kuruluşlarında en üst düzeyde yöneticiliğe kadar yükselebilirler.

- Kamu kurumlarında ve bankalarda yönetici, muhasebeci, hesap uzmanı, müfettiş, kontrolör, mali analist olabilirler.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):