Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

KAMERAMAN, KAMERAMANLIK MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

KAMERAMAN TANIM

 

Kameraman, stüdyo ve naklen yayın çekimlerini, yönetmenin veya yapımcının yönlendirmesine bağlı olarak kamera kullanım tekniği, estetik ve kompozisyon görüş ve bilgisiyle birleştirerek gerçekleştiren kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Çekim öncesi yönetmen veya yapımcıyla ön çalışma gerçekleştirir,

- Kullanılan malzemeleri çekime hazırlar; uygun objektifi seçer; netlik ayarlarını yapar,

- Çekim sırasında, ses ve ışık koordinasyonunu sağlar,

- Film ve canlandırma kamerasını kullanır,

- Yönetmen, yapımcı veya muhabirin direktifleri doğrultusunda film veya video çekimlerini yerinde, zamanında ve kaliteli bir biçimde gerçekleştirir,

- Çekim bittikten sonra stüdyoda, monitörler (küçük ekranlı televizyon) yardımıyla kayıtları kontrol eder,

- Gerektiğinde ve çekim yanlışlıklarında yönetmeni bilgilendirerek, kaydın yenilenmesini sağlar,

- Çekim sonrası kameranın gerekli temizlik ve bakım işlerini yapar, arızaları ilgili yerlere bildirir.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

- Çeşitli tipte kameralar,

- Film, filtre ve çekim kartları,

- Objektif temizleyici, alkol, samur fırça,

- Monitörler,

- Kamera altlıkları, batarya, objektifler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

- Genellikle ayakta çalışır, çekimler sırasında zaman zaman yürüme, dönme, eğilme, çömelme, diz çökme, taşıma, uzanma gibi fiziki faaliyetlerde bulunur.

- Çekimlerin kontrolü aşamasında oturarak çalışabilir.

- Çalışırken her iki el ve parmaklar kullanılır.

- Dilin fiziksel işlevi (konuşma) yanında, görme ve işitme duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda olmaları gerekmektedir.

- Kameramanlık, genel akademik yeteneğin yanı sıra, el ve parmakları ustalıkla; gözü ve eli eşgüdümlü kullanabilme; renkleri ayırdedebilme; olaylar ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilme, estetik bir görüşe sahip olma, gibi beceri ve yetenekleri gerektirmektedir.

- Bu mesleğe atılmak isteyen kimseler yaratıcı, girişken ve işbirliğine açık kişilik yapısına sahip olmalıdırlar.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kameramanlar, çalışmalarını hem kapalı mekanlarda (stüdyolarda ve çok değişken ortamlarda çalışmaları söz konusu olabilmektedir) hem de açık havada yürütürler. Kameraman görevini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunma ve görevini eşgüdüm halinde yürütmek durumundadır. İş hem aletlerle, hem de insanlarla ilgilenmeyi gerektirmektedir. Hareketli bir hayattan ve değişiklikten hoşlanan kişiler bu meslekte mutlu olabilirler. Çalışma saatleri düzenli değildir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “Kameraman” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” olarak değişmesi nedeniyle, ” Kameraman” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır.

Mesleğin eğitimi;

- Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu,

- Başkent Üniversitesi(Ankara)-Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,

- İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu,

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,

“Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” bölümünde verilmektedir.

Ayrıca TRT veya özel televizyon kuruluşları hizmet-içi eğitimlerle kameraman yetiştirmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Türkçe

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin Baskı(Ofset Baskı-Tipo Baskı), Cilt ve Serigrafi, Ciltleme ve Serigrafi, Dizgi, Fotoğraf ve Klişe, Fotoğrafçılık, Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf ve Grafik, Grafik/Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Klasik Ciltçilik, Matbaa/Matbaacılık, Ofset Baskı, Ofset Baskı Serigrafi, Reprodüksiyon ve Klişe, Tasarım Teknolojisi/Tasarım ve Teknolojisi, Tipo Baskı, Tipo Baskı Serigrafi, Fotoğrafçılık, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, İletişim, Organizasyon Hizmetleri, Radyo Sinema ve Televizyon, Radyo Televizyon/ Radyo-Televizyon, Resim(Anadolu Kız Meslek Lisesi/Kız Meslek Lisesi), Sanat ve Tasarım, Tasarım ve Teknolojisi/Tasarım Teknolojisi, Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi/Kız Meslek Lisesi) bölümlerinden mezun olanlar “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” için yeterli Sözel-1 (SÖZ-1) puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

 

Hizmet-içi eğitim veren kuruluşların koşulları değişkenlik göstermektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

- Meslek yüksekokullarında liseden sonra 2 yıl,

- Eğitimleri süresince öğrenciler, Karanlık Oda Teknikleri, Fotoğraf Tasarımı, Sensitometri, Temel Fotoğraf Teknikleri, Temel Sanat Eğitimi, Fotoğraf ve Sinema Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İl.ve İnk.Tarihi, Çekim Teknikleri, Deneysel Fotoğraflar, Kamera Teknolojisi, Belgesel Fotoğraf, Kadraj Estetiği, Aydınlatma, Temel Gazetecilik, Proje, Bilgisayar, Gazetecilik Uygulaması, Fotoğrafrafik Tasarım, Yönlendirilmiş çalışma, Kurgu gibi meslek derslerini alırlar. Meslek derslerinde öğrencilere;

- "Kameramanlığa" yönelik, kamera kullanımı, bakış açıları, ışık düzeni ve yeterliliği, lens ayarları, ışığın gelişi ve kullanımı ile montaj konularında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandırılır. Ayrıca, eğitimleri süresince öğrencilerin staj yapmaları da öngörülmektedir.

- Okulda eğitim sırasında branşlaşmaya gidilmemekte, mezunlar: kameraman,Işıkçı veya montajcı olarak çalışma hayatına yönelebilmektedirler.

- Öğrencilerin 45 gün staj yapmaları zorunludur.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Meslek Yüksekokullarının “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık”, ön lisans programını başarı ile bitirenlere ön lisans diploması ve “Tekniker” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Kameramanların iş bulma olanakları oldukça yüksektir.

 

- Kameramanlar, televizyon programı yapım ve basın-yayın sektöründe; kamu ve özel TV kanallarında, film stüdyolarında, video kuruluşlarında, reklamcılık sektöründe çalışabilirler.

 

- Bayanların kameraman olarak çalışma oranları oldukça düşüktür. Bu sektörde daha çok montajcı olarak yer almakta veya eğitimlerine devam ederek, görüntü ses yönetmenliği, stüdyo şefliği gibi alanlara yönelmektedirler.

 

- Meslekte, özellikle yayıncılık ve sinema sektöründeki gelişmeler ile mesleki eğitim yerlerinin sınırlı olması göz önüne alındığında, işsiz kalma riski bulunmamaktadır.

 

- Kameraman olarak çalışmalarına, herhangi bir nedenden ötürü devam edemeyenler; montaj ve ışık düzenleme alanlarına yönelebilirler.

 

- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık mezunu olan bir kişi Türkiye’de yaygın olarak çalışma imkanına sahip olduğu gibi televizyon ve sanal yayıncılık alanlarında da iş imkanları bulabilmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

- Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

- Ayrıca ,Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden (bilgi yelpazesi. net) yararlanabilmeleri de söz konusudur.

- Öğrencilere staj uygulamaları sırasında işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek sağlanabilmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

- Kameramanlar yüksek ücretlerle çalışma olanaklarına sahiptirler, tecrübe arttıkça işin niteliğine ve işletmenin yapısına göre, ücrette artış olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

- İletişim fakülteleri bünyesinde, istek olması halinde yeni geliştirilen kameralar ve bu alandaki yenilikler üzerine mesleğe uyum kursları açılabilmektedir.

- Kameramanlar, televizyon, video veya sinema filmlerinin birinde çekimlerini yoğunlaştırabilir, belirli tip kamera kullanımında uzmanlaşabilirler.

- “Fotografçılık ve Kameramanlık”, ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde, Basın ve Yayın, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Radyo, Sinema ve Televizyon, Sinema ve Televizyon, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

- Montajcı,

- Işıkcı,

- Fotoğrafcı,

- Görüntü Yönetmeni,

- Sesçi.

 

EK BİLGİLER

 

SORUMLULUK

 

Kameraman, sanat ve estetik ölçüleri içerisinde görüntü almaktan, kayıtların kontrol edilmesinden, mesleğiyle ilgili gelişmeleri izlemekten sorumludur.

 

İŞ GÜVENLİĞİ

 

Dikkat edilmemesi halinde mekanik tehlikeler olabilmekte, elektrik çarpması ve zararlı ışınların olumsuz etkilerine maruz kalınabilmektedir.

 

İŞ KOLLARI

 

Konaklama ve eğlence yerleri,

Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):