Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ TEKNİKERİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ TEKNİKERİ TANIM

 

Başta tavuk olmak üzere hindi, kaz, ördek, deve kuşu, bıldırcın, güvercin, sülün, keklik ve süs kuşları gibi kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmelerinde üretim, laboratuvar ve kesim aşamasında çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Ticari yumurta, ticari et tavukçuluk, gübre, etlik, damızlık yumurta, kesimhane, laboratuvar vb. üretim yerlerinde Kümes hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri, Veteriner Hekime yardımcı eleman olarak;

 

- Üretimde kullanılacak araç gereçlerin ön hazırlığını yapar,

- Kümeslerin bakımı ve temizliğinden sorumludur,

- Hayvanların üst düzeyde bakımı ve beslenmesiyle ilgili işleri yapar,

- Hayvan barınaklarının düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yapar,

- Çevre şartlarını iyileştirir,

- Kuluçka çalışması yapar,

- Kesim çalışmalarında görev alır,

- Yem hijyenini sağlar,

- Yem formulasyonunu hazırlar,

- Hastalık belirtisi gösteren kanatlı hayvanların bakımını sağlar,

- Bakteriolojik ve serolojik analizler için kanatlı hayvanlardan biyolojik materyal alır, analiz için ilgili laboratuarlara gönderilmesini sağlar,

- Mesleğiyle ilgili gerekli ekipman ve aletleri kullanır.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Kuluçhane makineleri, yumurta işletme ünitesi, yumurta konvöryelleri ve moba makineleri, kesimhane işletmesi kesim hattı makineleri, yemlik, suluk, Veteriner Hekimlikte kullanılan medikal malzemeler, pens, bisturi, bakteriyoloji ve seroloji laboratuvar bölümü elisa cihazları, otoklav ve tüm bakteriyolojik ve serolojik analizler için kullanılacak makineler, yem laboratuvarı, tüm yem analizleri için gereken makineler vs.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri olmak isteyenlerin;

- Ticarete ilgi duyan,

- Açık ve kapalı havada çalışmaktan hoşlanan,

- Kirli ve pis kokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsızlık duymayan,

- Bedence sağlam ve dayanıklı, ayakta durmada problemi olmayan,

- Gece ve hafta sonu çalışabilen,

- Hayvan yetiştirme konusuna ilgi duyan,

- Tedbirli ve düzenli kimseler olmaları beklenir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri çiftliklerde, hayvan barınakları, hayvan pazarları, yem hazırlama üniteleri ve mandıralarda çalışırlar. Genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) ve kuş gribi hastalığına yakalanma riski vardır. Bunun için gerekli önlemler alınarak çalışılır. Çalışma ortamı kirli ve pis kokulu olabilir. Hayvan ve yem temini, satışı veya işletmedeki iş durumuna göre pazarlama işlerinde çalışıldığında seyahat etmek gerekebilir. Çalışmaları sırasında; ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, işçiler, iş sahibi kimselerle iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği" bölümlerinde verilmektedir.

 

- Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Koçarlı Meslek Yüksekokulu,

- Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu,

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu,

- Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sivrice Meslek Yüksekokulu,

- Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Samandağ Meslek Yüksekokulu,

- Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Akhisar Meslek Yüksekokulu,

- Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu,

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Gevaş Meslek Yüksekokulu.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Biyoloji

- Kimya

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Ziraat alanlarını bitirenler "Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği" önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleşebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen alanlar dışındaki alanlardan ya da genel liselerden mezun olanlar ise sınavsız geçiş sonunda açık kontenjan kalırsa bu programa yerleştirilebileceklerdir. Bunun için adayların ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “ (YGS-6)” puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Mesleğin eğitim içeriği,

- I. Yarı yılda : Genel Biyoloji, Temel Kimya, Kanatlı Anatomisi, Kanatlı Fizyolojisi, Genel Mikrobiyoloji, Genel Genetik, Temel Bilgisayar Eğitimi, Türk Dili, Atatürk İlk. ve İnk. Tar., Yabancı Dil (İng., Alm.), Seçmeli Ders (B. Eğt., Müzik).

- II. Yarı yılda : Genel Biyokimya, Tavuk Yetiştiriciliği, Kaz Yetiştiriciliği, Hindi-Ördek Yetiştiriciliği, Kanatlı Besleme İlkeleri I, Yem ve Yem Bitkileri Teknolojisi, Kanatlı Et ve Ürünleri Teknolojisi, Türk Dili, Atatürk İlk. ve İnk. Tar., Yabancı Dil (İng., Alm.), Seçmeli Ders (B. Eğt., Müzik).

- III. Yarı yılda : Kanatlı Hayvan Hastalıkları I, Farmakoloji ve Toksikoloji, Aşı Uygulamaları, Hayvan Islahı, Barınak Hijyeni, Kanatlı Besleme İlkeleri II, Kanatlı Barınak ve Ekipmanları, Kuluçka Bilgisi ve Tekniği, Marazi Madde Alma ve Gönderme Teknikleri, Çiftlik Uygulamaları I.

- IV. Yarı yılda : Kanatlı Hayvan Hastalıkları II, Kanatlı Ürünlerini Üretim ve Saklama Yöntemleri, Kanatlı Ürünlerinin Pazarlama Yöntemleri., Kanatlı Kesim Teknolojisi ve Makinaları , Kanatlı Hayvan Sektör Sorunları, Projelendirme ve Fizibilite, Gıda Mevzuatı, İşletme Ekonomisi, Çiftlik Uygulamaları II, Seminer Çalışması konularında dersler verilmektedir.

Ayrıca 2 yılda toplam 40 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere önlisans diploması ve Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Kanatlı hayvan sektörü gelişen bir çalışma alanıdır ve bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Kanatlı hayvan ürünlerinin diğer hayvansal ürünlere oranla insan sağlığına daha az zararlı olması da gün geçtikçe bu dalın önemini ortaya çıkarmaktadır.

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikerlerinin, kamu ve özel sektöre ait çiftliklerde, kümeslerin, kuluçka hanelerin yoğun olduğu bölgelerde iş bulma imkanları olabilmektedir. Kanatlı hayvan yetiştirmede kullanılan alet ve ekipmanların pazarlama birimlerinde iş bulma (bilgi yelpazesi. net) olanakları vardır. Özel sektörde üretildiği fabriha ve tesislerin yem fabrikaları, hayvanat bahçeleri ve kanatlı ekipman üretimi yapan firmalar da diğer iş bulma imkanı olan yerlerdir.

Ayrıca kendi çiftliklerini kurarak üretim de yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün ve piyasanın koşulları çerçevesinde ücret alırlar. Ücret asgari ücretin 2-4 katı kadar olabilmektedir.

 

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Zootekni programına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):