Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

LOJİSTİK ELEMANI MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

LOJİSTİK ELEMANI TANIM

 

İş piyasasında faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün tedariki, stoklanması, paketlenmesi ve tüketileceği pazar mahalline kadar (dağıtım) nakliyesi işlemleriyle uğraşan, bulunduğu piyasada üretim, stoklama, pazarlama, planlama ve organizasyon faaliyetleriyle uğraşan tüm birimlerle çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Dağıtım işlemleri kapsamında; dağıtım sözleşmesi yapılması, sevk talimatı alınması, ürünlerin teslim alınması ve depolanması, sevkiyat planlaması, son kontrol ve araçlara yükleme yapma, sevkiyat yapma, teslimat geri bildirimi ve raporlama, iade gelen ürün işlemlerinin yapılması, dağıtım maliyetlerinin tespit edilmesi, fiyatlandırma işlemlerini yapar,

- Depo yönetimi işlemleri kapsamında; depoda gerekli donanımı belirler, depo tasarım işlemlerini yapar, teslim-tesellüm işlemleri ve barkodlama işlemlerini yapar,

- Depo araç ve malzemeleri işlemleri kapsamında ambalajlama malzemelerini kullanıma hazırlar; palet, konteyner, forklift, transpalet ve vinç kullanarak taşıma işlemlerini yapar,

Taşıma modelleri işlemleri kapsamında;

- Karayolu taşımacılığı ile ilgili olarak, karayolu taşıma sözleşmesi ve firma seçimini yapar, araç seçimi ve yükleme planını yapar, yükleme işlemini gerçekleştirir.

- Havayolu taşımacılığı ile ilgili olarak, uluslararası havacılık kurallarını (IATA) uygulayarak, tehlikeli madde taşımacılığı, kargo işlemleri ve yükleme işlemlerini yapar,

- Denizyolu taşımacılığı ile ilgili olarak, müşteri siparişi alır, taşıma sözleşmesi ve taşıma organizasyonu yapar, denizyolu eşya takibi ve gemi varış işlemlerini yapar, gümrük işlemleri, eşyanın çekilmesi ve faturalama işlemlerini yapar,

- Demiryolu taşımacılığı ile ilgili olarak; demiryolu taşıma sözleşmesi hazırlar, demiryolu taşıma süreciyle ilgili işlemleri yapar,

- Kombine taşımacılık ile ilgili olarak; ilgili işlemleri yapar.

Belge işlemleri kapsamında; ticari, yükleme, taşıma (sevk), dolaşım ve menşe vb. belgelerinin araştırılması, temin edilmesi ve düzenlenmesi işlemlerini yapar.

- Lojistik satın alma kapsamında; satın alma tekniklerini uygulayarak işlemleri gerçekleştirir.

- Stok yönetimi işlemleri kapsamında; stok takibi ve yönetimi işlemlerini yapar.

- Toplam kalite yönetimi işlemleri kapsamında; lojistikte toplam kaliteyi araştırır, müşteri memnuniyetinin sağlanması işlemlerini yapar.

- Sigorta işlemleri kapsamında; risk yönetimi, sigorta sözleşmesinin yapılması, sigorta hasar sürecinin takip edilmesi işlemlerini yapar.

- Gümrük işlemleri kapsamında; gümrük yasa ve rejimlerinin uygulanması, araca ve eşyaya yönelik gümrük işlemlerinin uygulanması, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Gümrük Kanununa uygun olarak gümrük işlemleri, Tır Karnesi ve Ata Karnesi düzenlenmesi, antrepo ve serbest bölge işlemlerini yapar,

- Temel lojistik işlemleri kapsamında; lojistik yönetimi ve tedarik zinciri yönetim sürecinin uygulanması işlemlerini yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Her türlü iletişim araçları,

- Her türlü büro makineleri ve kırtasiyeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Lojistik elemanı olmak isteyenlerin;

- Ticaret ve büro işlerine ilgi duyan ve bu alanda başarılı,

- İş ve ticaret hayatını, insanlarla işbirliği yapmayı ve insanlarla iletişim kurmayı seven,

- Ayrıntılara dikkat eden ve titiz çalışmayı seven,

- İyi iletişim kurabilen, ikna gücü yüksek,

- Girişimci kimseler olmaları gerekir.

 

NOT: İyi derecede yabancı dil ve bilgisayar bilgisi meslekte başarıyı arttıran etkenlerdir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Lojistik Elemanı; genellikle uluslararası iş yapan firmalarda, özel sektör iş yerleri veya işletmelerinde; üretim, enerji ve hizmet sektörünün üretim veya pazarlama bölümlerinde vardiyalı olarak çalışır. Görev yaptığı ortam, büro ortamı olabileceği gibi depolar da olabilmektedir. Sık sık şehirlerarası veya ülkelerarası iş seyahatleri yapması söz konusu olabilir. Çalışmalarını diğer birimlerle ekip halinde yürütür.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Lojistik elemanları, yurt içi ve yurtdışı piyasasında faaliyet gösteren tüm kuruluşlarda üretim, planlama, pazarlama bölümlerinde, nakliye ve kargo firmalarında çalışabilirler. Yeterli sermaye birikimleri olması halinde kendi işlerini kurabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; meslek liseleri, anadolu meslek ve anadolu teknik liselerinin “Ulaştırma Hizmetleri” alanı “Lojistik” dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Meslek liselerine giriş için en az ilköğretim okulu mezunu olmak,

- Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

Ortak dersler

Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Tanıtım ve Yönlendirme.

Alan ortak dersleri

Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Dağıtım, Depo Yönetimi, Stok Yönetimi, Bilgisayarda Ofis Programları, Bilgisayarda Yazı, Temel Lojistik.

Dal dersleri

İşletmelerde Beceri Eğitimi, Taşıma Modelleri, Belgeler, Lojistik Satınalma, Depo Araç ve Malzemeleri, Gümrük, Sigorta, Toplam Kalite Yönetimi, Büro Hizmetleri, Matematik.

Ayrıca, öğrenci pratiklerinin geliştirilmesi için son sınıfta eğitim gören öğrencilere atölye ders saatlerine gelen günlerinde 2 gün teorik ders, 3 gün ise staj yaptırılır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Çalıştıkları işyerlerinde gösterdikleri performansa göre depo sevk ve idare sorumlusu veya pazarlama departmanlarında ürün şefliği, amiri, yönetici yardımcısı olarak görev alabilirler.

 

-Meslek liselerinin Ulaştırma Hizmetleri alanı mezunları Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim), Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama, Borsa ve Finans, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Dış Ticaret (Açıköğretim), Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Emlak ve Emlak Yönetimi, e-Ticaret, Finans, Gümrük İşletme, İşletme, İşletme (Uzaktan Eğitim), İthalat ve İhracat, Kooperatifçilik, Lojistik, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe, Muhasebe (Açıköğretim), Otobüs İşletmeciliği, Para ve Sermaye Yönetimi, Pazarlama, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim), Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Sigortacılık, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, (bilgi yelpazesi. net) Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama, Tarımsal İşletmecilik, Tarımsal Kooperatifçilik, Tarımsal Pazarlama, Ticaret ve Yönetim, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Host ve Hosteslik (Otobüs), Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Turizm Rehberliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim), Turizm ve Seyahat İşletmeciliği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

İşletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere yaşlarına uygun asgari ücretin %30’ ndan az olmamak üzere ücret verilmektedir.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

- Özel sektörde ise asgari ücret ile işe başlamakta, daha sonra işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre asgari ücretin bir veya iki katı oranında ücret alabilmektedirler.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):