Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

MADEN MÜHENDİSİ, MÜHENDİSLİĞİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

MADEN MÜHENDİSİ TANIM

 

Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Maden sahalarını saptamak için, jeolojik, topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirir, olası maden sahalarından örnekler aldırır, kimyasal ve petrografik analizlerinin kimya ve jeoloji mühendislerince yapılmasını sağlar. Düzenlenen raporları jeoloji mühendisleriyle değerlendirir. Maden yataklarının yerini, rezerv miktarını, etrafını saran tabakaların cinslerini ve özelliklerini saptar,

- Madenlerin çıkartılması için, maden kuyusu, galeri kırma ve ayırma tesisleri, su ve elektrik kaynakları ile taşıma kolaylıkları gibi yer üstü tesis ve araçları planlar, maliyetini hesaplar,

- Üretim yöntemlerine, maden yatağının karakterine, tipine ve büyüklüğüne göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler,

- Yeraltında ve yerüstünde yürütülen maden ve taş ocağı işlerine gözetmenlik yapar,

- Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve cevher tozlarını sıvı bir ortamda yüzdürerek ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmaları gözetir.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

- Kazı makineleri,

- Pusula, harita, dedektör,

- Çekiç,

- Topoğrafik ölçüm aletleri,

- Gaz ölçüm cihazları,

- İş güvenliği ve kurtarma cihazları,

- İlk yardım araç ve ekipmanları kullanır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Maden mühendisi olmak isteyenlerin;

- Sayılarla akıl yürütebilme gücüne sahip,

- Kimya, matematik, fizik, jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,

- Açık havada, yer altında, güç pozisyonlarda çalışmaya dayanıklı,

- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını yönetebilen,

- Sorumlu, sabırlı ve titiz kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Maden mühendisi, büro, şantiye, açık arazi ve yeraltı gibi, o anda üzerinde çalıştığı projeye bağlı olarak çok çeşitli yerlerde çalışabilir. Maden mühendisleri, jeologlar, jeofizik mühendisleri, maden teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi aşağıda yazılı üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin Maden Mühendisliği bölümlerinde verilmektedir.

 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi(Afyonkarahisar)

- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Sivas),

- Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Adana),

- Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Diyarbakır),

- Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Kütahya),

- Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İzmir),

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

- Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara),

- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İstanbul),

- İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi (İstanbul),

- İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Malatya),

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Trabzon),

- Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara),

- Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Konya),

- Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Isparta),

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Zonguldak).

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Matematik,

- Fizik,

- Kimya.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Maden Mühendisliği “ lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim formunda “Maden Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

 

Doğal Taş Dekorasyonu, Jeoteknik Teknikerliği, Maden, Maden Teknolojisi, Cevher Hazırlama, ve Maden, Mermercilik, Mermer Teknolojisi, Taş İşlemeciliği, ön lisans bölümlerini başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Maden Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Mühendislik-mimarlık fakültelerinde, öğrenim süresi 4 yıldır.

 

Üniversiteler arasında farklılıklar olmasına rağmen meslek eğitimi süresince öğrenciler genellikle: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür dersleri yanında;

 

Fizik, Kimya, Matematik, Ekonomi, Teknik Resim, Statik, Maden Topografyası, Genel Jeoloji, Malzeme, Mukavemet, Maden İşletme, Mineraloji, Cevher Hazırlama, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Maden Yatakları, Sondaj Tekniği, Jeoloji, Metalürji, Nümerik Analiz, Elektroteknik, Madenlerin Değerlendirilmesi, Endüstriyel Hammaddeler, Kömür Jeolojisi, Kaya Mekaniği, Maden Makineleri, Tesis Yönetimi ve İşletmesi, Kazı Makineleri ve Mekanizasyon, İş Hukuku derslerini alırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Meslek eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Maden Mühendisliği” lisans diploması ve "Maden Mühendisi" unvanı verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Maden mühendisliği alanı sürekli gelişim ve ilerleme gösterdiğinden, teknolojinin iyi izlenmesi gereklidir. İlerleyen teknolojik olanaklar ile yeni maden cevherlerinin ortaya çıkarılması söz konusu olmaktadır.

 

Meslekte, gereksinimden fazla eleman bulunduğundan, iş bulma olanakları fazla değildir. Yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olan elemanların iş bulma olanakları daha fazladır.

 

Meslek elemanları, maden arama ve çıkarma işlerini yapan yerli ve yabancı özel şirketlerde iş bulabildikleri gibi, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank'a bağlı işletmeler, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Karayolları, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, çimento fabrikaları gibi kuruluşlarda çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kesiminde görev alan maden mühendisleri, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca, teknik hizmet sınıfının hak kazandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Ortalama ücret, asgari ücretin 3-5 katı arasında değişmektedir.

 

Özel işyerlerinde kazanç, işverenle karşılıklı görüşme ile belirlenmektedir. Çalışma süresi ve deneyime (bilgi yelpazesi. net) göre ücretlerde değişiklik söz konusu olabilmektedir. Ücret ortalama olarak asgari ücretin 3-8 katı arasında değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda; uzmanlık alanları, deneyimleri, kurum ve kuruluşların hizmetleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):