Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

MAKİNE TEKNİSYENİ (TARIM) MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

MAKİNE TEKNİSYENİ (TARIM) TANIM

 

Tarım alet ve makinelerinin bakımını ve onarımını yapan, çiftçilere bu araçları tanıtarak onlara kullanımını öğreten kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Tarım alet ve makinelerinin bakımını ve ayarını yapar,

- Çiftçilere tarım alet ve makinelerinin nasıl kullanılacağını gösterir,

- Üretilen tarım aletlerinin kalite kontrol testini yapar,

- Tarım alet ve makinelerini çiftçiye tanıtır ve kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlar,

- Tarım aletlerinin kullanılması amacıyla çiftçilere verilen kurslarda görev alır.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Traktör,

- Biçer döver,

- Balya makinesi,

- Slaj makinesi,

- Pulluk,

- Diskaro, Kazayağı, rotavatör,

- Tırmık,

- Silindir,

- Mibzer (Ekim makinesi),

- İlaçlama makinesi,

- Gübreleme makinesi (sunni gübre dağıtma makinesi),

- Orman makineleri

- Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

- Sellektör,

- Toprak burgusu (fidan çukuru açmak için).

- Bağ ve bahçe tarımı ilgili makineler.

- Orman makineleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı Teknisyeni / Makine Teknisyeni (Tarım) olmak isteyenlerin;

- Fen konularına ve özellikle fizikte mekanik konularına ilgi duyan,

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

- Açık havada çalışmaktan ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,

- El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,

- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen ve insanları etkileyebilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı Teknisyeni / Makine Teknisyeni (Tarım), tarım alet ve makinelerini üreten fabrika ve atölyelerde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kuruluşların eğitim bürolarında görev yaparlar. Çalışma ortamı göreve göre değişiklik gösterir. Eğitim ortamı bazen açık hava bazen kapalı mekan olabilir. Atölye ise genellikle kirli ve gürültülüdür. Makine teknisyeni (tarım), görevlerini yaparken hem alet ve makinelerle hem de insan ilişkileri ile ilgilenir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

- Bu mesleği yapanlar; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, TC. Zirai Donatım Kurumu Fabrikalarında, Bölge Müdürlüklerinde, tarım alet ve makineleri yapan özel kuruluşlarda görev alabilirler, kendi işlerini de kurabilirler.

- Ayrıca; tarım meslek liselerinde de çalışma olanakları vardır.

- Sanayimizin tarıma dayalı olmasından dolayı özel ve kamu kesiminde bu elemanlara duyulan gereksinim fazladır.

- GAP Projesi doğrultusunda meydana gelecek üretim artışına bağlı olarak eski tarım tekniklerinden vazgeçilip, modern tarım tekniklerinin uygulamasına geçilmesi bu meslekteki istihdam alanını arttıracaktır.

Üretim alanında teşvik kredileri verildiği takdirde özel sektörde de geniş bir istihdam alanı ortaya çıkacaktır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi;

- Tarım Meslek Liseleri ve Anadolu Tarım Meslek liselerinin Tarım Teknolojileri bölümünde,

- Meslek liseleri, teknik liseleri, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik Liselerinin Tarım Teknolojisi alanı Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı dalında verilmektedir.

Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,

- Anadolu tarım meslek liseleri, tarım meslek liseleri, anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

Eğitim süresince;

Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.

Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Araç Teknolojisi, Cisimlerin Dayanımı, Hidrolik Pnömatik, Teknik ve Mesleki Resim.

Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Temel İmalat Teknolojisi, Kaynak ve Sıcak Şekillendirme, Tarım Makineleri Teknolojisi, Teknik Yabancı Dil derslerini alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Tarım meslek liselerinin (Makine, Tarım Alet ve Makineleri, Makine-Tarım Teknolojisi, Tarım Teknolojisi) bölümleri ile diğer meslek liselerinin Motorlu Araçlar alanı Tarım Makineleri dalından mezun olanlar; istedikleri taktirde, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Endüstriyel Kalıpçılık, Enerji, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalurji Malzeme, Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerinde Enerji Üretimi, Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi, Arıcılık, Bağcılık, Bahçe Ziraatı, Besicilik, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim, Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Endüstriyel Tavukçuluk, Et Endüstrisi, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, Fındık Eksperliği, İpekböcekçiliği, (bilgi yelpazesi. net) Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Mantarcılık, Organik Tarım, Ormancılık, Odun Dışı Orman Ürünleri, Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Sebze Üretimi, Seracılık, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Subtropik İklim Bitkileri, Sulama Teknolojisi, Süt Hayvancılığı, Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık, Şeker Teknolojisi, Tarım (Açıköğretim), Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama, Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması, Tarımsal İşletmecilik, Tarımsal Pazarlama, Tarımsal Sulama, Tarla Bitkileri, Tavukçuluk, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tohumculuk, Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği, Zeytin Endüstrisi, Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 

Ayrıca meslek liselerinin Motorlu Araçlar alanı Tarım Makineleri dalından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine Resim ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programlarını;

Tarım meslek liselerinin Makine-Tarım Teknolojisi, Tarım Teknolojisi bölümü mezunları ise Tütün Eksperliği Yüksekokulu lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

- Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.

- Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler.

Kamu kurumlarında çalışmaları durumunda kazançları 657 Devlet Memurları Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre belirlenir.

 

Kendi işyerlerinde ve özel kesimde çalışan yetenekli ve becerikli teknisyenler daha iyi kazanç sağlamaktadırlar.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):