Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

MÜFTÜ, MÜFTÜLÜK MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

MÜFTÜ TANIM

 

Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Toplumu dini konularda aydınlatır, bu konuda görev alacakları saptar,

- Dini konularla ilgili, sözlü ve yazılı soruları yanıtlar,

- Hutbe ve vaaz konularını saptar,

- Camilerin açılış ve kapanış saatlerini yöresel özelliklere göre saptar,

- İbadete açılmak istenen yerlere izin verir,

- İbadet yerlerinin çevresinde yardım toplamak isteyenlerin izin işlemiyle ilgilenir,

- Görevliler hakkında yapılan şikayetleri değerlendirir ve gerekli işlemleri yapar,

- Hac ve umre ziyaretleri ile ilgili işlemleri yürütür, hac adayları için kurslar açar,

- Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan takvime göre dini gün ve bayramları, sadaka-i fıtrın miktarını mahalli rayice göre belirleyerek halka duyurur.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

- Dini yayınlar,

- Büro malzemeleri,

- Vaaz, hutbe ve benzeri faaliyetler sırasında giyilen özel kıyafetler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Müftü olmak isteyen kimselerin;

- Normalin üzerinde genel yeteneğe,

- Okuduğunu anlama ve düşüncelerini söz ve yazı ile ifade edebilme gücüne sahip,

- Başkalarını etkileyebilen, ikna edebilen,

- Düzgün konuşma becerisine sahip,

- Başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlı,

- Yeniliklere açık, geniş görüşlü,

- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Müftüler büroda görev yaparlar ve çalışmalarında, bulunduğu il veya ilçenin kamu yöneticileri ve yöre halkıyla etkileşim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Bu mesleğin ön eğitimi aşağıdaki İlahiyat Fakültelerinin ilahiyat bölümlerinde verilmektedir.

 

- Ankara Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

- Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

- Çukurova Üniversitesi (Adana)

- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)

- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)

- Erciyes Üniversitesi (Kayseri)

- Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi,

- Fırat üniversitesi (Elazığ)

- Hitit Üniversitesi (Çorum)

- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)

- İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

- Marmara Üniversitesi (İstanbul)

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

- Rize Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi (Sakarya)

- Selçuk Üniversitesi (Konya)

- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)

- Uludağ Üniversitesi (Bursa)

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van)

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Din Kültürü ve Ahlak.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Bu mesleğe hazırlık eğitimi veren İlahiyat Fakültelerine girebilmek için, en az

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “İlahiyat Fakülteleri” lisans programı için yeterli “YGS-4” puan almak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İlahiyat Fakülteleri” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

 

İlahiyat ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “İlahiyat” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Müftü olabilmek için ülkemizdeki çeşitli üniversitelere bağlı ilahiyat fakültelerinin birinden mezun olmak gereklidir.

 

Eğitim süresi 4 yıldır. Ayrıca 1 yıl süreli "Arapça Kur' an-ı Kerim Hazırlık Programı" uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim süresine dahil değildir. Öğrenciler öğretim yılı başında Arapça Kur' an-ı Kerim' den yeterlik sınavına alınırlar ve başarılı olanlar 1 yıl hazırlık okumadan 1. sınıftan öğretime başlatılırlar.

 

İlahiyat Fakültelerinde:

 

- Arapça Kur'an-ı Kerim öğretiminden oluşan bir yıllık hazırlık sınıfından sonraki yıllarda Kur'an-ı Kerim' in yorumu (Tefsir); Hz. Peygamber' in sözlerinin yorumu (Hadis); İslam Hukuku, Din Felsefesi, Bilim Felsefesi ve Bilginin Değeri, Anlam ve Yorum Bilimi, Din Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Genel Dinler Tarihi gibi dersler verilmektedir,

 

- Ders programları, ders tanımları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

1 Mart 1993' den önce ilahiyat fakültesinden mezun olan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı' nın açmış olduğu müftülük sınavına katılarak müftü olabiliyor ve atamaları yapılıyordu.1 Mart 1993'den sonra yapılan düzenlemeyle;

 

- En az dört yıl süreli dini yüksek öğrenim (İlahiyat Fak.) yapan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı vaizlik sınavına katılarak kazandıkları takdirde, stajyer vaiz olarak atamaları yapılır. En az 1 yıl en fazla 2 yıl Stajyer Vaiz olarak çalışırlar. Bu zaman içerisinde Başkanlıkça belirlenen süre boyunca hizmet-içi eğitim kursuna alınırlar. Kursu başarı ile bitirenler il müftülüklerinde stajyer vaiz olarak çalışırlar. Stajyer vaiz olarak Müftülüklerde en az 6 ay çalıştıktan sonra, asgari 2 ay süre ile bir ilçe müftüsü gözetiminde görev yaparlar. Stajyerlik dönemlerindeki durumları ve idarecilik yapıp yapamayacakları (bilgi yelpazesi. net) müftülüklerce düzenlenecek olan "Değerlendirme Raporu"nda belirtilir. Bu rapor Diyanet İşleri Başkanlığı'nca incelenir ve olumlu bulunursa kişinin stajyerliği kaldırılır.

 

- Vaizlikte stajyerliği kalkan, müftülük için yeterli bulunan ve başkanlıkça yapılan müftülük sınavını kazanan kişiler ilçe müftüsü olurlar.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

- Üniversite eğitimi süresince, isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

 

- Kamu ile özel kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

 

- Kişisel çabaları ile cami ve mescitlerde imamlık, müezzinlik gibi mesleki faaliyetlerde bulunabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

- İlahiyat Fakültesinden mezun olan ve mesleğe ilk defa Stajyer Vaiz olarak başlayan bir kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden, İmam-Hatip Lisesi kaynaklı ise 9. derecenin 2. kademesinden aylıkla atanır. Müftü olarak atanan bir kişi kıdemine göre bulunduğu derece ve kademeden aylık alır. Aylık maaşa din hizmetleri ve özel hizmet tazminatları eklenmektedir.

 

- İl müftülerinin çoğunluğu 1. dereceden aylık almaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen 5 yıl süreyle ilçe müftülüğü görevini yürüten kişi il müftü yardımcılığına terfi edebilir. İlçe müftülüğü ya da il müftü yardımcılığında 6 yıl çalışan ve toplam 10 yıl yüksek kademelerde görev yapan kişi ise İl Müftülüğüne terfi edebilir.

 

Kişisel çabaları sonucu gösterdiği başarı ve alanında yaptığı hizmetlerle tanınmış ve 10 yıllık hizmeti olanlar Diyanet İşleri Başkanlığına kadar yükselme kaydedebilir.

 

BENZER MESLEKLER

 

- Vaizlik,

- İl Müftü Yardımcılığı,

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):