Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

PİLOT, PİLOTLUK MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

PİLOT TANIM

 

Yolcu veya yük taşıyan hava taşıt aracını (helikopter ve uçağı) kullanan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Uçuş programında belirtilen görevin özelliğine göre gerekli hazırlıkları yapar, harita ve raporları inceleyerek uçuş planı hazırlar,

Yakıt ve zaman hesaplamaları yapar, iniş meydanı ve yedek meydanların özelliklerini raporlardan inceler,

Uçuştan belli bir süre önce hava meydanında bulunarak hava durumunu inceler, kısıtlayıcı faktörlere göre uçuş planını gözden geçirir ve uçuş planını ilgili birime verir,

Kalkış saatinden önce uçağın yanına gelerek uçuş ekibini kontrol eder, teknik donanımların uçuşa hazır olup olmadığını inceler,

Uçağın yüklenmesini kontrol eder,

Kalkış zamanına uygun olarak uçuş kulesinden telsizle izin alıp motoru çalıştırır ve bütün teknik kontrolleri yapar,

Kalkış, rota, alçalış ve inişleri planladığı şekliyle ve zorunluluk halinde gerekli değişiklikleri yaparak uygular,

İniş sonu uçağı park edip, emniyete aldıktan sonra görevini tamamlamış olur.

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

Uçak pilotu ise; uçaklar (jet, yolcu vb.),

Helikopter pilotu ise; helikopterler,

Uçak veya helikopterin içindeki donanımlar (Uçuş cihazları, lövye, telsiz, iniş takımları vb.),

Teknik yayınlar, hava durumu ve havaalanına ilişkin raporlar,

Hava Aracı ve içindeki faal donanımlar,

Uçak Teknik Kitabı,

Pilot El Kitabı,

Kontrol Listesi (çeklist)

Havayolu veya Fiziki haritalar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

- Pilot olmak isteyenlerin;

- Mekaniğe karşı ilgi duyan ve bu alanda başarılı,

- Uyarıcıları çabuk algılayıp hemen tepki verebilen,

- El ayak ve gözü eşgüdümlü kullanabilen,

- Bedence çok sağlam ve dayanıklı,

- Soğukkanlı ve dikkatli,

- Sabırlı, sorumluluk sahibi ve kurallara aynen uyan,

- Yükseklik korkusu olmayan

kimseler olmaları gerekir.

 

Pilot uçuş görevine fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olmak zorundadır. Bu nedenle dinlenme ve beslenmesine dikkat etmelidir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Pilotlar uçuş öncesinde bilgi almak amacıyla uçuş ofislerinde, uçuş sırasında ise uçak idare kabininde görev yaparlar. Özellikle uçuşta gürültülü bir ortam söz konusudur. Pilot çalışırken uçuş mühendisleriyle, teknisyenlerle, hosteslerle, hava trafik kontrolörleri ve meteoroloji görevlileri ile iletişim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

- Ülkemizde Pilotluk eğitimi;

- Hava Harp Okulu,

- Kara Havacılık Okulu,

- Türk Hava Yolları,

- Türk Hava Kurumu,

- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu,

- Özel Havacılık Şirketleri'nde

verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Fizik,

- Kimya,

- Matematik,

- Yabancı Dil (İngilizce),

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu giriş şartları aşağıda verilmiştir.

 

a) Hava Harp Okulu; Türk Hava Kuvvetleri'nin subay kaynağını oluşturur. Okula her yıl "Hava Pilot Adayı Subay" yetiştirilmek üzere komutanlık tarafından saptanan miktarda kız ve erkek öğrenci alınmaktadır. Okul yatılı ve parasızdır, okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir. Hava Harp Okulu öğrencilerini Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanına göre almaktadır. Okulun giriş şartlarıyla ilgili diğer bilgiler Ek 1'de sunulan fotokopide yer almaktadır.

 

b) Kara Harp Okulunda dört yıllık lisans düzeyinde bir eğitimle; Kara Kuvvetlerine bütün sınıflarda (Deniz Piyade ve Deniz İstihkam sınıfında, Hava İstihkam sınıfında, Jandarma sınıfında) subay yetiştirilmektedir. Kara Harp Okulu yatılı ve parasızdır. Okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir. Kara Harp Okulu öğrencilerini Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanına göre almaktadır. Okulun giriş şartlarıyla ilgili diğer bilgiler Ek 2'de sunulan fotokopide yer almaktadır. 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılından itibaren bayan öğrenciler de Kara Harp Okuluna kabul edilmeye başlanmıştır.

 

c) Türk Hava Yollarında (THY);Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Makine, Uçak ve Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak,

 

- Son 2 yıl içinde TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından asgarı 530 puan almak,

- IELTS için (International English Language Testing System) sınavından asgari 6.0 puan veya KPDS için (Kamu Personeli Dil Sınavı) 80 ve üstü puan almış olduğunu belgelemek,

- 28 yaşından gün almamış olmak, Boyu 1.65 cm'den kısa 1.90 cm'den uzun ve boy-kilo arasında aşırı farklılık olmamak,

- Herhangi bir kurum ve kuruluşla hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak,

- Temel eğitim hariç olmak üzere THY'na en az 15 yıl mecburi hizmet yükümlülüğünü kabul etmek

şartıyla öğrenciler alınıp yetiştirilmektedirler.

 

THY’na Yurtdışı ve Yurtiçinde eğitilmek üzere “Pilot Adaylarında” aranan şartları belirten bilgiler Ek: 3’te sunulmuştur.

 

d) Türk Hava Kurumu; kendi pilot ihtiyacını karşılamak için gerekli gördüğü zamanlarda basın kanalıyla duyuru yaparak "Kadrolu Pilot Eğitimi" için pilot adayı almakta, Türk Kuşundaki 1,5 yıllık eğitimi başarıyla bitiren adaylar pilot olarak kurum kadrosuna katılmaktadırlar. Bunun için;

- 4 yıllık üniversite bitirmiş olmak,

- İyi derecede ingilizce bilmek,

- En fazla 25 yaşında olmak,

- Yapılan sağlık muayenesinde "Pilot Olmaya Elverişlidir" raporu almak,

- Boyu 1.65 cm’den kısa 1.90 cm’den uzun ve boy-kilo arasında aşırı farklılık olmamak,

- Temel eğitim hariç olmak üzere, THK.’na en az 10 yıl mecburi hizmet yükümlülüğünü kabul etmek,

- Türk Hava Kurumu'nda "Kadrolu Pilot Eğitimi"nin yanı sıra Amatör Pilot, Planör Pilotu, Zirai İlaçlama Pilotu (bilgi yelpazesi. net) ve Orman Yangını Söndürme gibi farklı alanlara yönelik eğitim programları da sürdürülmektedir.

 

e) Özel Pilot Eğitimleri için,

18 yaşından gün almış olmak,

Asgari lise mezunu olmak,

Sivil Havacılık Kurumunun belirlediği hastanelerden uçuşa kayıtlı sağlık raporu almak,

İyi hal sahibi olmak,

Mesleğe yönelik uçuş eğitimleri için iyi derecede ingilizce bilmek.

 

f) Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümü ise; Öğrenci Seçme Sınavı'nı (ÖSS) kazanan öğrencilerden bu bölümü isteyenlere özel yetenek sınavı açmaktadır. Ayrıca sınavı kazanan öğrencileri Üniversitenin sevk edeceği tam teşekküllü resmi bir hastaneden bu mesleği uluslararası standartlarda yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engelleri olmadığını belgeleyen rapor almaları gerekmektedir. Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümüne uçuş eğitimi almak için giriş ve verilen eğitimin akademik olarak planlanan programı ve ders içerikleri konusunda detaylı bilgilere www.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Havacılık şirketleriyle veya şahsi olarak müracaat eden kişilerle sözleşme yapılarak okulun kadro ve iş yükü durumuna göre SHYO örgün örgecilerine uygulanan eğitim standardı ve prosedürleri uygulanarak Teorik, Sentetik ve Uygulamalı Uçuş Eğitimi verilir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Kara ve Hava Harp Okullarında lisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Pilot adayı öğrenciler bu süre içerisinde uçuş eğitimine de tabi tutulmaktadırlar.

 

Türk Hava Yolları'nda ve Türk Hava Kurumu'nda 4 yıllık üniversite mezunu öğrencilere yaklaşık 1,5 yıl süren uçuş eğitimi yaptırılmaktadır.

 

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümünde eğitim süresi 1 (bir) yıl ingilizce hazırlık dil eğitimi olmak üzere toplam 5 (beş) yıldır.

Pilot yetiştirilmesine yönelik programlarda; Hava Hukuku ve ATC Prosedürleri, Uçak Genel Bilgisi, Uçuş Performansı ve Planlama, İnsan Performansı ve Limitleri, Seyrüsefer, İşletme Prosedürleri, Uçuş Prensipleri, Haberleşme Usulleri, Havacılık Tıbbı, Trafik Kontrolörlüğü Kuralları, Hava Alanı Koşulları-Yapısı, Motorlar, Uçak Elektriği, Hava İngilizcesi, Meteoroloji, Uçak Teorisi, Uçak Tesisat ve Teçhizatı konularında eğitim verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Harp okullarındaki eğitim sonunda "Pilot" unvanı ve "Harp Okulu Diploması"alınır.

Türk Hava Kurumunca pilotlara verilen lisans ve sertifikalar şunlardır:

 

PİLOT LİSANSLARI:

 

A)Uçak Kategorisi

Hususi Pilot Lisansı (PPL),

Ticari Pilot Lisansı (CPL),

Hava yolları nakliye pilotu lisansı (1500 saat).

B) Planör Pilotu Lisansı.

 

SERTİFİKALAR

 

Aletle uçuş sertifikası,

Uçuş öğretmenliği sertifikası (Türk Hava Kurumu personeli için),

Çok motor tip sertifikası,

Hususi pilot lisansı için 50 saatlik uçuş eğitimine katılmak gerekir.

Ticari pilot lisansı için ise 240 saatlik uçuş eğitimine katılmak gereklidir. Ancak; eğer kişi 24 saat çalışacaksa 65 saatlik de alet sertifikası alması gerekmektedir.

Hava yolları nakliye pilot lisansı alabilmek için 1500 saat uçuş yapmak gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Pilotların iş bulma olanakları oldukça fazladır, bu nedenle de işsiz kalma riskleri düşüktür.

Türk Hava Yolları pilotu "Ticari Pilot Lisansı"yla uçabilir. 2 pilotla uçurulması gereken bir hava yolu uçağında 2. Pilot olarak görev alabilmek için Ticari Pilot Lisansı ve Aletle Uçuş Sertifikası'na sahip olmak gerekir.

 

Anadolu Üniversitesi Pilotaj Eğitimi programını bitirenler Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda veya özel havacılık şirketlerinde görev alabilirler. Pilotlar; yük ve yolcu taşıyan uçaklar yanında ilaçlama veya keşif gibi amaçlarla kullanılan uçakları ve helikopterleri de idare ederler.

 

Özel havacılık şirketlerinde ve yabancı hava yolu şirketlerinde görev alabilirler.

Türk Kuşu pilotları ise; Uçuş Öğretmenliği, Zirai İlaçlama ve Orman Yangını Söndürme faaliyetlerinde bulunurlar.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Askeri okullar yatılı ve parasız eğitim yapmaktadır. Okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir.

 

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunda ise öğrenciler burs alabilir, Kredi Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilir.

 

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulundaki eğitimlere dahil olmuş öğrenci/pilot adayları eğitim süresince özel havacılık şirketler adına okuyabilirler.

 

Türk Hava Yolları'nda öğrencilere harçlık verilmektedir.

 

Türk Hava Kurumu'nda ise Amatör Pilot lisansları alabilmek için öğrenciler Türk Hava Kurumu’na her uçuş eğitimi saatine dolar kuru üzerinden ücret ödemek zorundadır. Ücret uçak tiplerine göre değişmektedir. Kadrolu pilot eğitimi için Türk Hava Kurumu öğrencilerinin yeme, yatma vb. masraflarını karşılayarak ayrıca kişinin öğrenciliği süresince öğrenci harçlığı, uçuşa başladığında da uçuş parası adı altında bir ek ödeme yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Askeri pilot yaklaşık asgari ücretin 10 katı, THY pilotu 20 katı, THK pilotu ise 4 katı net ücret almaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Yardımcı pilotluktan ikinci pilotluk ve kaptan pilotluğa yükselirler (uçuş ve çalışma süresine bağlı olarak).

 

Pilotluk görevini tamamlayanlar havacılık şirketlerinde veya kurumlarında idari görev yapabilirler.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):