Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

REZERVASYON ELEMANI MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

REZERVASYON ELEMANI TANIM

 

Konaklama işletmelerinde otel, motel, lokanta v.b yerlerde ve seyahat işletmelerinde uçak, tren, otobüs v.b. rezervasyon, bilgilendirme ve her türlü seyahat dokümanlarını düzenleme işlemlerini yapan ve bilgi akışını sağlayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

- İş öncesi hazırlık yapar,

- İlgili işletmelerle bağlantıya geçerek rezervasyonun yapılmasını sağlar

- Rezervasyon talep formu düzenler.

- Müşteri kayıtları tutar.

- Rezervasyon teyit işlemini yapar.

- Rezervasyon iptal işlemini yapar.

- Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tespit eder.

- Raporlama yapar ve değerlendirir.

- Diğer departmanlar ile koordineli çalışır.

- Herhangi bir değişiklikte müşteriyi bilgilendirir.

- Ödemenin şekline göre tahsilat işlemlerini yürütür.

- Rezervasyonları resepsiyona iletir.

- Bilgisayar paket programlarını kullanır,

- Yabancı müşterilerle ile iletişim kurar (En az bir yabancı dili iyi derecede konuşur),

-

- Çalıştığı bölümün yazışma, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapar.

 

KULLANILAN ALET MAKİNE VE MALZEMELER

 

- Rezervasyon formu,

- Rezervasyon defteri ve fişi,

- Reklam broşürleri,

- Katalog,

- Takvim,

- Konaklama belgesi,

- Kayıt fişleri,

- Bilgisayar, faks, yazıcı,

- Fotokopi makinesi,

- Hesap makinesi,

- Fihrist,

- Saat.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Rezervasyon Elemanı olmak isteyenlerin;

- Başkalarını ikna edebilen,

- Zamanı iyi kullanabilen,

- Fiziksel görünümü düzgün, düzgün konuşabilen,

- Dışa dönük, insanlarla iyi iletişim kurabilen, insanların istek ve duygularını anlayabilen,

- Sakin, sabırlı, hoşgörülü, nazik, güler yüzlü ve saygılı,

- Ekip çakışmasına yatkın,

- Sorunlara pratik çözüm üretebilen,

- Detaylara özen gösteren ve güçlü bir belleğe sahip,

- Dikkatli ve düzenli

- Bir grubun sorumluluğunu üstlenebilecek güven ve cesarete sahip olan,

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Rezervasyon Elemanları konaklama ve seyahat işletmelerinin giriş bölümlerinde daima göz önünde görev yaparlar. Çoğunlukla büro ortamında oturarak çalışırlar ve insanlarla etkileşim halindedirler. Müşterilere hizmetin çok değişik alanlarda verilmesi, koordineli çalışmayı zorunlu kılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle, müşterilerle, otel personeliyle, seyahat acenteleriyle, turist rehberleriyle iletişim halinde çalışırlar. Hafta sonu, yaz tatillerinde ve mevsimlik çalışabilirler. Çalışma saatleri genellikle vardiya usulüdür, kişi haftanın 1 günü izinlidir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bu meslekte iyi eğitim görmüş nitelikli elemanlara gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli eleman sayısı ile yetişen eleman sayısı arasında büyük açık bulunmaktadır. Otellerde, konaklama merkezlerinde, misafirhanelerde, tatil köylerinde çalışma alanı oldukça geniştir. Yeni turistik otellerin yapılması da iş alanını genişletmektedir.

Turizm bölgelerinde özellikle yaz ve kış turizmine yönelik mevsimlik olarak çalışma olanağı bulunmakla birlikte, iş bulma olanakları bölgesel ve mevsimlik olarak değişim göstermektedir.

Türkiye'nin turizm potansiyeli de dikkate alınacak olursa bu açığın daha da büyüyeceği muhakkaktır. Genellikle özel sektörde geniş iş imkanına sahiptirler. Bu meslek daha önceleri yarı zamanlı olarak yapılabilecek bir meslek iken, günümüzde oldukça talep gören bir meslek dalı haline gelmiştir. Kamu sektöründe ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışma olanağı vardır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi;

Meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve Anadolu meslek liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı Rezervasyon dalında verilmektedir.

Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,

- Teknik Liselere girebilmek için ise ortaöğretim kurumlarının 9. sınıfını tamamlamak ve bazı derslerde belirlenen not ortalamasına sahip olmak,

- Anadolu meslek ve Anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBS) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin ortaöğretimdeki süresi 4 yıldır.

9. sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlilikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir.12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fiziki kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

Eğitim süresince;

Ortak dersler :

Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.

Ortak alan dersleri;

Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Konuk İlişkileri, Kat Hizmetleri, Ön Büro Hizmetleri, Seyahat Acenteciliği Hizmetleri, Yabancı Dil.

Dal dersleri :

İşletmelerde Beceri Eğitimi, Mesleki Yabancı Dil, 2.Yabancı Dil, Bilgisayarda Rezervasyon, Konaklamada Bilgisayar, Bilgisayarda Operasyon, Oda Hazırlığı, Çamaşırhane İşlemleri, Periyodik Hizmetler, Seyahat Acentelerinde Rezervasyon, Türkiye’nin Turistik Merkezleri, Turist Rehberliği, Tur Operasyonu, Konuk Giriş ve Çıkış İşlemleri, Ön Büroda Rezervasyon, Ön Büroda Vardiya İşlemleri, Ön Büroda İstatistiki Raporlar, Anadolu Kültürü, Gün içi Hizmetler, Konaklama İşletmelerinde Reklamasyon, Animasyon Hizmetleri, Dosyalama ve Arşivleme.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı Rezervasyon dalından mezun olanlar, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği(Uzaktan Eğitim), Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açık Öğretim), Turizm ve Otel İşletmeciliği(Uzaktan Eğitim), Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Host ve Hosteslik (Otobüs), Otobüs İşletmeciliği, Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Turizm Rehberliği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca mezunlar, ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO.), Konaklama İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik YO.), Konaklama ve Turizm İşletmeciliği(Uygulamalı Sosyal Bilimler YO.), Turist Rehberliği(Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO.), Turist Rehberliği (Turizm ve Otelcilik YO.), Turizm İşletmeciliği(Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri YO), Turizm İşletmeciliği(Uygulamalı Bilimler YO), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otel. YO), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Uygulamalı BilimlerYO), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmeciliği YO), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm ve Otel İşletmeciliği YO.), Turizm ve Otel İşletmeciliği(Turizm İşletmeciliği ve Otel.YO.), Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, (bilgi yelpazesi. net) Turizm ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO.), Turizm ve Otelcilik (Uygulamalı Bilimler YO.), Turizm ve Otel İşletmeciliği(Turizm ve Otelcilik YO.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.

Eğitim gören adayların iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan yararlanmaktadır.

 

Özel sektörde kazanç çalışılan yer, yabancı dil bilgisi, tecrübe vb. durumlara göre değişiklik göstermektedir. Büyük otel ve seyahat işletmelerinde asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilirler.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):