Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

TARIM MAKİNELERİ TEKNİKERİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

TARIM MAKİNELERİ TEKNİKERİ TANIM

 

Tarım alanlarında kullanılacak çeşitli alet ve makinelerin tasarlanması, projelendirilmesi ve üretiminin gerçekleştirilmesi aşamalarında mühendis ile ustabaşı ve teknisyen arasında çalışan meslek elemanıdır.

 

GÖREVLER

 

Ziraat mühendisinin (tarım teknolojisi) veya makine mühendisinin gözetiminde; tarımda gerekli alet ve makineler konusunda araştırma yapar,

Mühendise, makine ve ekipmanların tasarlanmasında, üretimlerinin planlanmasında ve bunların amaca uygunluğunun saptanmasında yardımcı olur,

Üretim aşamalarında mühendis adına üretimin kalitesini kontrol eder,

Gerektiğinde tamir işlerini ve makinelerin periyodik bakımlarını yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Aydınger kağıdı,

Rapido kalemleri,

Çeşitli test araçları (ampermetre, mikrometre vb.),

Bütün zirai alet, makine ve ekipmanları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tarım makineleri teknikeri olmak isteyenlerin;

- Matematik kavramlarla düşünebilme ve problem çözebilme yeteneğine,

- Şekil ve uzay ilişkileri görebilme,

- Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilme, mekanik kavramlarla akıl yürütme,

- Yönergeyi izleyebilme yeteneğine,

- El-göz koordinasyonuna sahip,

- Bir işi plana uygun olarak yürütebilen kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Meslek elemanları, tarım alet ve makineleri üreten kamu ve özel kuruluşlara ait fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışırken; ziraat mühendisleriyle, makine mühendisleriyle, makine teknisyenleriyle, çiftçilerle, meslektaşlarıyla ve işçilerle iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Tarım Makineleri” bölümünde verilmektedir.

- Çukurova Üniversitesi (Adana) Ceyhan Meslek Yüksekokulu,

- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Elmalı Meslek Yüksekokulu,

- Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Koçarlı Meslek Yüksekokulu,

- Bilecik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,

- Uludağ Üniversitesi (Bursa) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Bismil Meslek Yüksekokulu,

- Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,

- Ege Üniversitesi (İzmir) Ege Meslek Yüksekokulu,

- Selçuk Üniversitesi (Konya) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

- Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Saruhanlı Meslek Yüksekokulu,

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Samsun Meslek Yüksekokulu,

- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu,

- Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

- Bozok Üniversitesi (Yozgat) Meslek Yüksekokulu.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

Matematik, Fizik.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin; Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC), Denizcilik(Makine Zabitliği), Endüstriyel Mekanik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine), Gemi Makineleri, Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü, Kalıp/Kalıpçılık, Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım, Makine, Makine Teknolojisi, Mekatronik, Metal İşleri, Metal Teknolojisi, Metalurji, Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi), Mikroteknik, Motor/Motor (Benzinli)/Motor (Dizel), Motorlu Araçlar Teknolojisi, Nümerik Kontrollü Makineler (CNC), Tesviye, Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Ziraat, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü, Motor/Motor(Benzinli)/Motor (Dizel), Uçak Bakım(Uçak Gövde Motor), Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Havayolu Teknisyenliği (Gövde Motor), Uçak Motorları, Uçak Motorları Bakım ve Onarımı, Otomotiv Teknolojisi, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Tarım Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Tarım Makineleri” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1” puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 2 yıldır.

 

Eğitim süresince öğrencilere;

 

I. Yıl: Bilgisayar, Matematik, Teknik Resim, Mekanik, Malzeme Bilgisi, Termik Motorlar, Yönlendirme Çalışmaları, Toprak Bilgisi, Makine Mukavemet, Mekanik Teknoloji, Tarım Traktörleri, Bitki Yetiştirme Teknikleri, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce,

 

II. Yıl: Bilgisayar, Toprak İşleme Makineleri, Makine Elemanları, Ekim-Dikim- Gübreleme-Bakım Makineleri, Tarımsal Elektrifikasyonu, Tarım Traktörleri Bakım-Onarımı, Kültür Teknik, İstatistik, Hasat-Harman Makineleri, Sulama Makineleri, Tarımsal Savaş Makineleri, Hayvansal Üretim, Tarım Makineleri İşletimi, İngilizce gibi dersler verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara programından mezun olanlar “Tarım Makineleri Ön Lisans Diploması” ve “Tarım Makineleri Teknikeri” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ülkemizde tarımda mekanizasyon, teknolojik gelişme ile birlikte gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu gelişmeye verilen öneme paralel olarak; tarım alet ve makineleri üretiminde aktif olarak görev alacak ara elaman olan bu meslek elemanlarına özel sektörde istihdam olanakları artacaktır.

 

Tarım makineleri teknikeri, kamu kesiminde Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda, T.C. Zirai Donatım Kurumu fabrika ve bölge müdürlüklerinde, pancar ve tarım-kredi kooperatiflerinde görev alırlar.

 

Öğrenim sırasında aldığı genel konstrüksiyon, imalat ve malzeme bilgisi nedeniyle serbest çalışma, tarım alet ve makineleri imal eden özel kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptir.

 

Çalışma koşullarından dolayı meslekte erkekler kadınlara oranla daha kolay iş bulma şansına sahiptirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince, öğrenciler isterlerse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun eğitim sonrasında taksitle geri ödemek koşuluyla verdiği öğrenim kredisi ve öğrenim harcından faydalanmaktadırlar. Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı ucuz barınma ve yemek olanakları da mevcuttur.

 

Ayrıca öğrencilerin staj döneminde, işletmenin durumuna göre azda olsa gelir temin etmeleri de söz konusu olabilir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitimini tamamlayarak kamu sektöründe görev alan teknikerler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 10. derecenin 1. kademesinden göreve başlayarak aylık ücret alırlar.

 

Özel sektörde ücret, işletmenin ekonomik büyüklüğüne, çalışma şartlarına, işverenle yapılan bireysel (bilgi yelpazesi. net) pazarlığa, toplu iş sözleşmesi ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterir. Genel olarak alınan bu ücret asgari ücretin 2- 3 katının altında değildir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

“Tarım Makineleri” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Tarım Makineleri ” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında teknik kadroda, şef ve müdür unvanlarında görev alabilirler.

Özel kuruluşlarda ise, işyerinin kapasitesi ve çalışma durumuna göre zaman içerisinde formen, atölye şefi, ustabaşı ve baş tekniker olarak istihdam edilebilirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):