Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

TASARIM VE BASIM YAYIMCILIK TEKNİKERİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

TANIM

 

Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Müşteri ile görüşerek, müşteri isteklerini belirler ve tasarımını yapacağı konularda bilgi verir.

- Kullanılacak baskı tekniğini (tipo, ofset, gravür, serigrafi) belirler.

- İşin baskı öncesi film aşamasını takip eder veya organize eder.

- İşin hangi makinelerle yapılacağını belirler.

- İşin montaj ve kalıp aşamalarını yapar ve organize eder.

- Masaüstü yayıncılıkta kullanılan grafik programları ile tasarım yapar.

- Baskısı biten işin ciltleme aşamasını düzenler.

- Baskısı biten işin sevk ve dağıtım işlerini düzenler.

- İşin maliyet hesaplarını yaparak, fiyat çıkartır.

- Basılması istenen işin tasarım özelliklerini belirler.

- Basılacak olan işin; baskı öncesi, baskı (uygun baskı yöntemi ile) ve baskı sonrası aşamalarını organize eder.

- Üretim için gerekli olan malzemelerin tedarik edilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Baskı Öncesi;

Bilgisayar

Masaüstü yayımcılık programları

Reprodüksiyon, kalıp hazırlama malzemeleri ile CTP, CTF

 

Basım alanında;

Baskı yöntemine uygun olarak baskı makineleri, kimyasallar, mürekkep

 

Baskı sonrası;

Kırım makinesi, giyotin, harman makinesi, dikiş makinesi, kapak takma vb.

Yayımcılık alanında, idari işler için kullanılan bilgisayar paket programları.

Mesleğe ait diğer araç ve gereçler

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tasarım ve Basım-Yayımcılık teknikeri olmak isteyenlerin;

 

- Basım işlerine ilgi duyan ve estetik görüşe sahip,

- El, göz ve parmaklarını eşgüdümlü kullanabilen,

- Renkler, çizgiler ve şekilleri ilişkileri algılayabilen,

- Ayrıntıları algılayabilen,

- Mekanik yeteneğe sahip,

- Bilişim teknolojilerine hakim,

- Tasarım yeteneği, basım ve teknik becerisi gelişmiş,

- Modern iletişim tekniklerinin birey ve kurumlar düzeyinde başarılı bir şekilde uygulayabilen.

- Dikkatli, titiz,

- Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme özelliğine sahip

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Çalışma ortamı işyerinin büyüklüğüne göre değişmektedir. Tasarım ve basım-yayımcılık teknikerinin çalışmayı seçmiş olduğu bölüme göre koşulları farklılaştırmaktadır. Tasarım alanında çalışanlar bilgisayar başında ilgili programları kullanarak tasarım çalışmaları yapmanın yanında, baskı öncesi işlemleri de yapabilmekte ve film çekimi, montaj, kalıp çekimi işlemlerinin yapıldığı reprodüksiyon atölyelerinde çalışmaktadır. Bu bölümlerde kalıp açma ve film banyo kimyasalları kullanıldığından, havalandırma sistemi olan, aydınlık atölyelerde çalışılmaktadır.

 

Basım ve baskı sonrası alanında çalışanlar; özellikle basım sırasında kullanılan mürekkep olmak üzere, kalıp temizleme kimyasalları kullanılan, gürültülü ve büyük ebatlı makinelerin olduğu bir ortamda ve genelde ayakta çalışmaktadır.

 

Yayımcılık alanına yoğunlaşanlar ise masa başında bilgisayar ile çalışmaktadır

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “Tasarım ve Basım-Yayımcılık” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Basım ve Yayın Teknolojileri” olarak değişmesi nedeniyle, “Tasarım ve Basım-Yayımcılık” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Tasarım ve Basım-Yayımcılık” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okullarının “Tasarım ve Basım-Yayımcılık” programlarında verilmektedir. Bu okullar şunlardır;

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Porsuk MYO

Dokuz Eylül Üniversitesi, (İzmir) İzmir MYO

Ege Üniversitesi Ege MYO

İnönü Üniversitesi (Malatya) Battalgazi MYO

İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler MYO

Marmara Üniversitesi (İstanbul) Teknik Bilimler

Muğla Üniversitesi (Muğla) Muğla MYO

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Samsun MYO

Selçuk Üniversitesi(Konya) Teknik Bilimler MYO

İstanbul Aydın Üniversitesi, (İstanbul) Anadolu Bil MYO

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Yıldız MYO

İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) MYO

İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) MYO

Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Sosyal Bilimler MYO

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

Türkçe,

Sanat Tarihi.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Anadolu Meslek ve Anadolu İletişim Meslek Liselerinin Grafik ve Fotoğraf ile Meslek liselerinin Baskı (Ofset Baskı-Tipo Baskı), Cilt ve Serigrafi,Ciltleme ve Serigrafi, Dizgi, Fotoğraf ve Klişe, Fotoğrafçılık, Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf ve Grafik, Grafik/Grafik Sanatlar,Grafik Tasarım, Klasik Ciltçilik, Matbaa/ Matbaacılık, Ofset Baskı, Ofset Baskı Serigrafi, Reprodüksiyon ve Klişe, Tasarım Teknolojisi/Tasarım ve Teknolojisi, Tipo Baskı, Tipo Baskı Serigrafi, Uygulamalı Resim bölümlerinden mezun olanlar “Tasarım ve Basım-Yayımcılık” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitimin süresi 2 yıl olup, teorik ve pratik olarak sürdürülür. 2. yarıyıl sonunda ve 4. yarıyıl sonunda 30 iş günü stajı yapılır. Eğitim boyunca; bilgisayar, temel matbaa eğitimi, yazı tipografisi, baskı öncesi teknikleri, renk bilgisi, genel repro teknolojisi, genel dizgi tekniği, sistem teknolojisi, maliyet, montaj ve kalıp sistemleri, fotografi, kalite ve kontrol, masaüstü yayıncılık, kartonaj ve kutu tasarımı, baskı yöntemleri, grafik tasarım, ofset baskı teknikleri, Işık ve renk bilgisi, basım işletmeciliği ve pazarlama gibi dersler görülür.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

“Tasarım ve Basım-Yayımcılık” eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Tasarım ve Basım-Yayımcılık Önlisans Diploması” ve “Tasarım ve Basım-Yayımcılık Teknikeri” ünvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Tasarım ve Basım-Yayımcılık Teknikerleri, her türlü basım ve çoğaltma işleminin yapıldığı matbaa, ciltevi, reklam ajansı, fotoğraf stüdyoları, grafik ajansı gibi işyerlerinde çalışabilirler. Bunlar; kitap, dergi, afiş, broşür, tanıtım yayınları basan özel matbaalar olabileceği gibi, pul, (bilgi yelpazesi. net) banknot vb.nin basıldığı kamuya ait matbaa veya basımevleri olabilir. Her geçen gün bilgisayarlı ve otomatik makinelerin kullanımının artmasıyla bu alanda çalışacak işgücünün niteliği de önem kazanmaya başlamıştır.

 

Tasarım ve Basım-Yayımcılık Teknikerleri bağımsız iş yeri açabilme olanakları da vardır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yüksek öğrenim kredisi ile harç kredisinden ve yurtlardan faydalanabilirler.

 

Bunun yanı sıra eğitim süresince özel işyerlerince sağlanan burs ve kredilerden de yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kazanç, çalışılan sektör ve işletmeye göre değişmektedir. Kamu sektöründe derece, kıdem ve “teknik hizmetler” sınıfındaki tazminatlara göre ücret alınmaktadır. Bu da asgari ücretin 2 katına yakındır. Özel sektörde ilk işe girişte asgari ücret düzeyinde olan kazanç, 2-6 ay içinde başarı durumuna göre değişmekte olup asgari ücretin 2-4 katı arasında alabilirler.

 

 

İş bulma olanakları her yerde vardır. Buna rağmen İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi sektörün daha geliştiği illerimizde iş bulmak daha kolaydır Ücretler daha yüksektir.

 

Çok fazla sermayeye ihtiyaç duymadan da kendi işini kurma şansı vardır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Mezunlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Basın ve Yayın, Fotoğraf, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Öğretmenliği, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Matbaa Öğretmenliği, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

Bunun dışında çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilirler ya da kendi işlerini açabilirler.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):