Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENİ, ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

TANIM

 

Eğitim kurum ve kuruluşlarında, öğrencilere ve yetişkinlere makinelerin tasarım ve çizimi ile ilgili meslek alanında eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni bu program çerçevesinde,

- Alanı ile ilgili dersler için günlük, haftalık ve yıllık eğitim planı yapar,

- Kendisine ayrılan ders saatinde temel teknik resim dersleri ile Makine Resim ve Konstrüksiyon dersleri verir,

- İşletmelerde uygulama eğitimi yapan öğrencileri işyerlerinde izler,

- Çevredeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, eğitimle ilgili ihtiyaçları saptar, bunların eğitim programlarına yansıtmak için önerilerde bulunur,

- Öğrencilerin başarısını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlem alır,

- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Alanı ile ilgili meslek derslerinin müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defteri öğrenci iş takip formu,

- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli yayınlar,

- Eğitim araçları (aydınger kağıdı, standart resim kağıtları)

- Çizim aletleri (cetvel, pergel, mikrometre kumpas vb)

- Çizim amaçlı geliştirilmiş bilgisayar programları (Auto cad, cad, Key vb)

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni olmak isteyenlerin, hem alanı

ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni olmak isteyenlerin,

- El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,

- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

- Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

- Tasarım ve çizim yeteneği olan,

- Dikkatli, titiz, detaylara önem veren, yaratıcı, girişimci kimseler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

- Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenleri alanları ile ilgili derslik ve atölyelerde çalışır. Çalışmalarını çizim masalarında yürütürler. Çalışma ortamı temizdir.

 

- Çalışırken Okul idarecileri meslektaşlar ve öğretmenlerle iletişimde bulunur.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitim üniversitelere bağlı Teknik Eğitim Fakültelerinde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamakta olup, eğitimle ilgili bilgiler eğitimin devam ettiği dönem için geçerlidir.

 

- Mesleğin Eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Teknik Eğitim

- Fakültelerinin Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

- Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

- Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi,

- Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi.

- Süleyman Demirel Üniversitesi. Teknik Eğitim Fakültesi.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sayısal-1 (SAY-1) puanı almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Formunda Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir lisans programını tercih etmek gerekir.

 

Ayrıca meslek liselerinin; Makine Ressamlığı, bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Endüstriyel Tasarım, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi Makine-Resim-Konkstrüksiyon, Mekatronik, Termik Santral Makineleri , Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavını kazandıkları taktirde Tasarım ve Konstrüksiyon öğretmenliği bölümüne dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince aşağıdaki dersleri

görürler.

Dönem: Genel Kimya, Tasarı Geometri, Fizik 1, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Matematik-1, Üretim Yöntemleri 1, Makine Resmi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi1, Türk Dili 1, Yabancı Dil -1

2. Dönem: Okul Deneyimi-1, Matematik 2, Temel Bilgisayar Bilimleri, Üretim Yöntemleri 2, Makine Resmi 2, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Türk Dili 2, Yabancı Dil 2

3. Dönem: Gelişim ve Öğrenme, Statik, İstatistik, Bilgisayar Destekli Çizim Prog. 1, Matematik 3 (Denklemler) Malzeme Bilgisi

4. Dönem: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Analitik Geometri, İşletme Ekonomisi, Bilgisayar Destekli Çizim Prog 2.

5. Dönem: Öğretim teknikleri ve Materyal Geliştirme, Makine Elemanları 1, Mekanizmalar, Makine Tasarımı 1, Seri Üretim Sistemleri Tasarımı 1, Akışkanlar Mekaniği, Bilgisayar Destekli Tasarım 1,

6. Dönem: Sınıf Yönetimi, Makine Elemanlar 2, Özel Öğretim Yöntemleri1, Makine Tasarımı 2, Seri Üretim Sistemleri Tasarımı 2 Termodinamik, Bilgisayar Destekli Tasarım 2

7. Dönem: Okul Deneyimi 2, Özel Öğrenim Yöntemleri 2, Makine Dinamiği Makine Tasarımı 3, Takım Tezgahları Tasarımı, Transport Tekniği, Bilgisayar Destekli İmalat .

8. Dönem: Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması, Gerilme Analizi, Kompozit Malzemelere Giriş, Makina Tasarımı 4, Hidrolik-Pnömatik, Üretimde Maliyet Hasabı, Mezuniyet Tezi.

 

Ayrıca Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar(Müzik-Resim) derslerini seçmeli olarak alırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ‘Lisans Diploması’ ve ‘Teknik Öğretmen’ unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bu bölümü bitirenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ile teknik liselere ve mesleki eğitim merkezlerine Gemi Ressamlığı, Makine Ressamlığı ve Plastik Teknolojisi alanlarında görev yaparlar.

Makine Ressamlığı Öğretmeni olarak ihtiyaç ölçüsünde atanmakta ve çalışma olanağı bulabilmektedir.

Meslek Yüksek Okullarında alanları ile ilgili dersler vermek üzere

Öğretim görevlisi olarak istihdam edilebilmektedir.

Kamu ve özel sektörde alanları ile ilgili teknik eleman olarak çalışabilmektedir.

Kendi işyerini kurabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Kurum ve Kuruluşlarca sağlanılan burs olanaklarından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yüksek öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alanlar, aylık maaşı ile birlikte yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. Göreve başlarken 8. derece 1. Kademesinden göreve başlarlar,

Görev yaptıkları meslek liselerindeki alanları ile ilgili döner sermayeden ayrıca yararlanabilirler.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce ”Eğitim ve Öğrenime Hazırlık Ödeneği” adı (bilgi yelpazesi. net) altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Mesleki ve teknik okullarda göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi ve müdür yardımcılığı görevine yükselebilirler.

 

Lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler. (yüksek lisans, araştırma görevlisi, doktora v.b.)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

 

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

 

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***