Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENİ, ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

TANIM

 

Eğitim kurum ve kuruluşlarında, öğrencilere ve yetişkinlere makinelerin tasarım ve çizimi ile ilgili meslek alanında eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni bu program çerçevesinde,

- Alanı ile ilgili dersler için günlük, haftalık ve yıllık eğitim planı yapar,

- Kendisine ayrılan ders saatinde temel teknik resim dersleri ile Makine Resim ve Konstrüksiyon dersleri verir,

- İşletmelerde uygulama eğitimi yapan öğrencileri işyerlerinde izler,

- Çevredeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, eğitimle ilgili ihtiyaçları saptar, bunların eğitim programlarına yansıtmak için önerilerde bulunur,

- Öğrencilerin başarısını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlem alır,

- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Alanı ile ilgili meslek derslerinin müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defteri öğrenci iş takip formu,

- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli yayınlar,

- Eğitim araçları (aydınger kağıdı, standart resim kağıtları)

- Çizim aletleri (cetvel, pergel, mikrometre kumpas vb)

- Çizim amaçlı geliştirilmiş bilgisayar programları (Auto cad, cad, Key vb)

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni olmak isteyenlerin, hem alanı

ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni olmak isteyenlerin,

- El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,

- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

- Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

- Tasarım ve çizim yeteneği olan,

- Dikkatli, titiz, detaylara önem veren, yaratıcı, girişimci kimseler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

- Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenleri alanları ile ilgili derslik ve atölyelerde çalışır. Çalışmalarını çizim masalarında yürütürler. Çalışma ortamı temizdir.

 

- Çalışırken Okul idarecileri meslektaşlar ve öğretmenlerle iletişimde bulunur.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitim üniversitelere bağlı Teknik Eğitim Fakültelerinde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamakta olup, eğitimle ilgili bilgiler eğitimin devam ettiği dönem için geçerlidir.

 

- Mesleğin Eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Teknik Eğitim

- Fakültelerinin Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

- Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

- Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi,

- Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi.

- Süleyman Demirel Üniversitesi. Teknik Eğitim Fakültesi.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sayısal-1 (SAY-1) puanı almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Formunda Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir lisans programını tercih etmek gerekir.

 

Ayrıca meslek liselerinin; Makine Ressamlığı, bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Endüstriyel Tasarım, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi Makine-Resim-Konkstrüksiyon, Mekatronik, Termik Santral Makineleri , Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavını kazandıkları taktirde Tasarım ve Konstrüksiyon öğretmenliği bölümüne dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince aşağıdaki dersleri

görürler.

Dönem: Genel Kimya, Tasarı Geometri, Fizik 1, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Matematik-1, Üretim Yöntemleri 1, Makine Resmi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi1, Türk Dili 1, Yabancı Dil -1

2. Dönem: Okul Deneyimi-1, Matematik 2, Temel Bilgisayar Bilimleri, Üretim Yöntemleri 2, Makine Resmi 2, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Türk Dili 2, Yabancı Dil 2

3. Dönem: Gelişim ve Öğrenme, Statik, İstatistik, Bilgisayar Destekli Çizim Prog. 1, Matematik 3 (Denklemler) Malzeme Bilgisi

4. Dönem: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Analitik Geometri, İşletme Ekonomisi, Bilgisayar Destekli Çizim Prog 2.

5. Dönem: Öğretim teknikleri ve Materyal Geliştirme, Makine Elemanları 1, Mekanizmalar, Makine Tasarımı 1, Seri Üretim Sistemleri Tasarımı 1, Akışkanlar Mekaniği, Bilgisayar Destekli Tasarım 1,

6. Dönem: Sınıf Yönetimi, Makine Elemanlar 2, Özel Öğretim Yöntemleri1, Makine Tasarımı 2, Seri Üretim Sistemleri Tasarımı 2 Termodinamik, Bilgisayar Destekli Tasarım 2

7. Dönem: Okul Deneyimi 2, Özel Öğrenim Yöntemleri 2, Makine Dinamiği Makine Tasarımı 3, Takım Tezgahları Tasarımı, Transport Tekniği, Bilgisayar Destekli İmalat .

8. Dönem: Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması, Gerilme Analizi, Kompozit Malzemelere Giriş, Makina Tasarımı 4, Hidrolik-Pnömatik, Üretimde Maliyet Hasabı, Mezuniyet Tezi.

 

Ayrıca Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar(Müzik-Resim) derslerini seçmeli olarak alırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ‘Lisans Diploması’ ve ‘Teknik Öğretmen’ unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bu bölümü bitirenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ile teknik liselere ve mesleki eğitim merkezlerine Gemi Ressamlığı, Makine Ressamlığı ve Plastik Teknolojisi alanlarında görev yaparlar.

Makine Ressamlığı Öğretmeni olarak ihtiyaç ölçüsünde atanmakta ve çalışma olanağı bulabilmektedir.

Meslek Yüksek Okullarında alanları ile ilgili dersler vermek üzere

Öğretim görevlisi olarak istihdam edilebilmektedir.

Kamu ve özel sektörde alanları ile ilgili teknik eleman olarak çalışabilmektedir.

Kendi işyerini kurabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Kurum ve Kuruluşlarca sağlanılan burs olanaklarından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yüksek öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alanlar, aylık maaşı ile birlikte yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. Göreve başlarken 8. derece 1. Kademesinden göreve başlarlar,

Görev yaptıkları meslek liselerindeki alanları ile ilgili döner sermayeden ayrıca yararlanabilirler.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce ”Eğitim ve Öğrenime Hazırlık Ödeneği” adı (bilgi yelpazesi. net) altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Mesleki ve teknik okullarda göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi ve müdür yardımcılığı görevine yükselebilirler.

 

Lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler. (yüksek lisans, araştırma görevlisi, doktora v.b.)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

 

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

 

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):