Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ, ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir hale getirilmesi konularında eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Tekstil materyalinin ön terbiye, renklendirme, baskı ve apreleme işlemlerinin, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Tekstil Terbiye Öğretmeni, öğrencilere; kumaşı boyaya hazırlamak, ağartmak, renklendirmek, tutumunu düzeltmek, kullanım özelliklerini iyileştirmek, görünümünü düzeltmek konularında bilgi ve beceri kazandırır.

Tekstil Terbiye Öğretmeni, program çerçevesinde;

- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur.

- Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

- Çevresindeki sanayi kuruluşları ve işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

- Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır,

- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

 

Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,

Ders kitapları, yardımcı kitaplar, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.

Çeşitli bitkisel ve kimyasal lifler, pamuk, keten, kenevir, yün, ipek.

Tekstil alanı ile ilgili araç-gereçler. (Terbiye, boyama, baskı ve apre makineleri, bilgisayar, numune boyama ve test cihazları)

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tekstil Terbiye Öğretmeni olmak isteyenlerin;

- Bedenen ve ruhen sağlıklı,

- Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,

- El becerisi gelişmiş ve estetik görüş sahibi,

- Görme ve işitme duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirebilen,

- Göz ve ellerini eş güdümle kullanabilen,

- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, titiz,

- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

- Kendini geliştirmeye istekli,

- Girişimci

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tekstil Terbiye Öğretmeni sınıfta, atölyede ve işletmelerin kapalı mekanlarında görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamında kısmen toz ve kimyasal madde (boyar madde) kokusu mevcuttur. Tekstil sektöründe çalışanlar daha yoğun olarak çeşitli ham madde ve makinelerle çalışmak durumundadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin “Tekstil Terbiye Öğretmenliği” bölümünde verilmekte iken bu bölüm adı altında eğitim verilmemektedir. Bu dosyadaki eğitime ilişkin bilgiler, Tekstil Terbiye Öğretmenliği eğitimi verildiği dönemi kapsamaktadır.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

Kimya, matematik,

Alanı ile ilgili meslek dersleri.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Tekstil Terbiye Öğretmenliği” lisans programı için yeterli Sayısal-1 (SAY-1) puan almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Tekstil Terbiye Öğretmenliği” lisans programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Moda ve Tekstil Tasarımı, Örme, Pamuk Eksperliği ve İplikçilik, Pamuk Pazarlama ve İplikçilik, Tekstil, Tekstil Baskı, Tekstil-Baskı, Tekstil Teknolojisi, Tekstil Dokuma, Tekstil İplikçilik ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Tekstil Terbiye Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri almaktadır.

Genel Kültür Dersleri: Matematik, Fizik, Kimya, Organik Kimya, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İstatistik, Bilgisayar Eğitimi.

Meslek Dersleri: Elyaf Bilgisi, Teknik Resim, Tekstilde Fiziksel Testler, Tekstil İplik Bilgisi, Tekstil Dokuma Bilgisi, Tekstil Örme Bilgisi, Tekstil Tarih, Meslek Matematiği, Temel İşletme Bilgisi, Moda, Tekstilde Kimyasal Testler, Kumaş Malzeme Bilgisi, Tekstil Terbiye Bilgisi, Tekstil Konfeksiyon Bilgisi, İş-zaman Etüdü, Elektronik, Ön Terbiye Teknolojisi, Renk Ölçümü, Terbiye Teknolojisi. Donanımı, Tekstil Kimyası, Boyama Teknolojisi, Baskı Teknolojisi, Tekstil Bitim İşlemleri, Renk Estetiği, Tekstil Kimyası, Araştırma Teknikleri, Kalite Güvencesi, Çevre Bilgisi, Tekstilde Maliyet Hesaplamaları, Fabrika Organizasyonu, Teknik Tekstiller, Terbiye Teknolojisinde Gelişmeler, Terbiye Teknolojileri Uygulaması.

Mesleki Formasyon Dersleri: Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme Süreçleri, Öğrenmede Planlama ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Öğretim Teknikleri ve Materyal, Özel Öğrenme Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik.

Ayrıca, eğitim sırasında okullarda uygulama çalışmaları da yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve “Tekstil Terbiye Öğretmeni " unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, kız meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi vb. okullarda, Tekstil Terbiye Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Tekstil Teknolojisi Alanının Terbiye Teknolojileri ve Tekstil Laborantlığı dallarının (bilgi yelpazesi. net) alan ortak ve dal derslerini; alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal derslerini; diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal derslerini vermektedirler.

Özel sektörde tekstil endüstrisinin çeşitli kollarında çeşitli pozisyonlarda teknik eleman olarak da çalışabilirler.

Ayrıca üniversite ve yüksek okullarda öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedirler.

Gerekli sermaye ve işgücünün bulunması durumunda kendi işlerini kurabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):