Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ TANIM

 

Tekstil materyalini boyayarak renklendirme, desen, şablon, baskı patı hazırlama ve baskı yapma, kumaşı apre yöntemleri ile elde etme ve tekstil materyalinin ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluğunu test etme işlemlerini yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

-> Standart laboratuvar çalışması yapar,

-> Ön terbiye yapar,

-> Boyama yapar,

-> Elyaf cinsine göre boyar madde seçer,

-> Sentetik ve karışımlarını boyar,

-> Desen çalışmaları yapar,

-> Şablon hazırlar,

-> Baskı patlarını hazırlar,

-> Numune baskı yapar,

-> Farklı yöntemlerle baskı yapar,

-> Farklı boyar maddelerle baskı yapar,

-> Makinelerle baskı yapar,

-> Özel efektli baskıları yapar,

-> Numune çalışmaları yapar,

-> Her türlü elyafa uygulanabilen kimyasal apreleri yapar,

-> Diğer mamullere uygulanabilen kimyasal apreleri yapar,

-> Her türlü elyafa uygulanabilen mekanik apre yapar,

-> Diğer mamullere uygulanabilen mekanik apre yapar,

-> Örme kumaşlara uygulanan mekanik apre yapar,

-> Püskürtme ve kaplama yöntemiyle apre yapar,

-> Kurutma ve egalize yapar,

-> Standartları bilir,

-> Laboratuvarı ve numuneyi hazır hale getirir,

-> Numune kabulü yapar,

-> Numuneyi test eder ve değerlendirir.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Laboratuvar aletleri ve cihazları,

- Boyama makineleri ve cihazları,

- Baskı makineleri ve cihazları,

- Bilgisayar ve bilgisayarlı desen programları,

- Apre makineleri ve cihazları,

- Kurutma amaçlı kullanılan laboratuvar cihazı ve makineleri,

- Laboratuvar test cihazları ve makineleri

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tekstil Terbiye Teknisyeni olmak isteyenlerin;

- Matematik ve fen bilgisi konularına ilgili ve başarılı,

- Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan

- Bedenen sağlıklı (özellikleri gözleri ve elleri sağlam),

- Yaratıcı,

- Ekip içinde çalışabilen,

- Kendini yenileyebilen, araştırmacı,

- Düzenli, sabırlı ve dikkatli,

- Renkleri iyi ayırt edebilen

kimseler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tekstil Terbiye Teknisyeni genellikle laboratuvar ve işletme ortamında çalışır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. İş genellikle ayakta yürütülür, ortam gürültülü, kötü kokulu, nemli, yapılan işe göre sıcak veya soğuktur.

Çalışma ortamında zehirli ve tehlikeli maddelerle çalışılması nedeniyle büyük dikkat gösterilmekte ve özel güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Tekstil atölyeleri, tekstil boya işletmelerinde, tekstil baskı atölyelerinde, apre işletmelerinde, tekstil test laboratuvarlarında çalışabilecekleri gibi kendi atölyelerini ve işyerlerini de açabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; kız meslek liseleri tekstil alanı terbiye dalında, endüstri meslek lisesi, teknik lise, anadolu teknik ve anadolu meslek liselerinde boya-apre bölümlerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liseleri, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin Tekstil Teknolojileri alanı Terbiye Teknolojileri dalında verilmeye başlanmıştır.

Ayrıca üniversitelerin veya özel kuruluşların açtığı kurslarda bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,

- Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

- Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel (bilgi yelpazesi. net) ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

Eğitim süresince;

Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.

Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Tekstil Lifleri

Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Tekstil Kimyası, Temel Sanat Eğitimi, Laboratuvar Kimyası, Terbiye Teknikleri, Terbiyede Endüstriyel Uygulamalar derslerini alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Meslek elemanları çalıştıkları işyerinde bölüm şefi ve atölye şefi düzeyine kadar ilerleyebilir.

Meslek Lisesi Tekstil Teknolojisi alanı Terbiye Teknolojileri dalından mezunlar istedikleri taktirde Tekstil, Halı ve Kilim, Halıcılık, Moda ve Tekstil Tasarımı önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gerekli koşulları sağlamaları halinde yerleştirilebilirler.

Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği, Tekstil Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

3308 sayılı kanun gereği 3. sınıfta işletmelerde eğitim görürler. İşletmelerde eğitim gördükleri sürede asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.

Öğrenciler eğitim süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilir.

Eğitim sonrası işe yeni başlayanlar asgari ücret tutarında, tecrübeli elemanlar ise deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre asgari ücretin en az 2-3 katı gelir elde edebilmektedirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):