Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSİ, MÜHENDİSLİĞİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSİ TANIM

 

Haberleşme sektöründe, bir noktadan birçok noktaya veya noktadan noktaya ağlar üzerinden, bilginin iletilmesi, işlenmesi depolanması ve kullanılması için gerekli olan sistemlerin analizini, tasarımını yapan, yazılım-donanım ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Telekomünikasyon Mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniş olduğundan yapılacak işlerde çalışma alanına göre farklılıklar gösterebilmektedir. TV/Radyo iletişim teknolojileri, veri iletişim teknoloji ve sistemleri, telsiz sensor ağları, internet, genis bantlı iletisim, tümleşik haberleşme, ağlar (network), fiber optik, kablo TV, ses iletişimi, santraller, antenler, radyo link, mobil iletişimi, telsiz haberleşme, özel haberleşme, uydu haberleşme, radarlar ve sistemleri, mikrodalga elektroniği, konum belirleme ve yön bulma sistemleri belli başlı çalışma alanları olarak sayılabilir. Telekomünikasyon Mühendisleri yukarıda sayılan alanlara ilişkin;

- Sistem tasarımı ve gerçekleştirilmesi,

- Yazılım algoritmalarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi,

- İletişim standartlarının belirlenmesi ve kalite kontrolü,

- Ses, görüntü ve video işleme yazılım ve donanımlarının tasarımı, Gerçekleştirilmesi,

- Telefon şebekelerinin tasarımı ve gerçeklenmesi,

- Araştırma, geliştirme faaliyetlerinin yapılması,

- Telekomünikasyon sistemlerinin kurulması ve teknik destek verilmesi,

- Telekom sistemlerinin test ve performans değerlerinin ölçümü,

- Bu alandaki yenilikleri takip etmek ve oluşabilecek sorunları önceden raporlamak, çözüm bulmak,

- Yeni cihazların kurulumundan sonra teknik ekibe eğitim vermek

faaliyetlerinde bulunurlar. Bunun yanı sıra tüm bu faaliyetlerin yönetim kademesinde de bulunabilirler.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Spektrum analizör, Vektor network analizor, Vektor signal analizor

- Spektral analiz cihazları, Sinyal üreteçleri, Protokol analizoru

- Sinyal işleme yazılım ve donanımı,

- Veri iletim hatları,

- Bilgisayar,

- Osiloskop,

- Multimetre.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Telekomünikasyon Mühendisi olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneği olan,

- Temel bilimlere (matematik, fizik) ilgili,

- Yabancı dil ilgisi (özellikle İngilizce) yüksek,

- Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,

- Tasarım gücü kuvvetli,

- İleri görüşlü, yeniliklere açık, gelişme ve değişimleri takip eden, bu gelişmelere katkıda bulunabilen,

- Dikkatli, işine özen gösteren,

- Sorumluluk sahibi, kalite bilinci gelişmiş,

- Yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen,

- Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Uygulama alanına göre çalışma ortamında farklılıklar olmakla beraber, Telekomünikasyon Mühendisleri araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ofis ve laboratuar ortamında gerçekleştirirler. Bunun yanında üzerinde çalışılan konuya göre saha çalışması, çeşitli işyerlerinde ve santrallerde kurulum ve teknik destek çalışması yapabilirler.

Özellikle santral alanlarında sabit bir sıcaklık vardır.

 

Çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmekle birlikte, proje bazında yapılan çalışmalarda vardiya sistemi ile de çalışabilirler. Duruma göre şehir içi veya şehir dışına seyahat etmek gerekebilir.

 

Çalışma esnasında diğer çalışanlar veya müşterilerle iletişim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi ''Telekomünikasyon Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Matematik,

- Fizik,

- Yabancı Dil (İngilizce).

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) “Telekomünikasyon Mühendisliği” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Telekomünikasyon Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. (Kılavuz Tablo 3A)

Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Lisans eğitiminin süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde (1 yılda İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere) toplam 5 yıldır

Eğitimin birinci yılında;

Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Genel Kimya, İngilizce, Türkçe, Telekomünikasyon Mühendisliğine Giriş, Olasılık ve İstatistik, Int.Com.And Inf.Sys.

İkinci yılında:

Diferansiyel Denklemler, Seçime Bağlı Temel Bilim Dersi (TB), Elektrik Devre Temelleri (Türkçe+İngilizce), Malzeme, Int.Sci. And. Comp. Prog., Seçime Bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri dersi, Elektromagnetik Alanlara Giriş, Elektroniğe Giriş (Türkçe+İngilizce), Analog İşaret İşleme, Veri Yapıları ve Yazılım Prensipleri, Seçime Bağlı Temel Bilim Dersi (TB), İngilizce.

Üçüncü yılında:

Sayısal İşaret İşleme, Sayısal Sistemlere Giriş (Türkçe+İngilizce), Kılavuzlanmış Dalgalar ve Alanlar (Türkçe+İngilizce), Elektronik Devreleri, Analog Haberleşme, Seçime Bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri, Sayısal Sistem Laboratuvarı, Sayısal Haberleşme (Türkçe+İngilizce), Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı, Kontrol Sistemleri, Ekonomi, Elektronik Devreleri Laboratuvarı, Seçime bağlı Temel Mühendislik (E.H.M.B dışı).

Dördüncü yılında:

Temel Haberleşme Laboratuvarı, İnkılap Tarihi, 7. ve 8. yarı yıllarda seçime bağlı 4 tane meslek tasarım

dersleri verilmektedir.

 

Lisans programının ilk bir ya da bir buçuk yılında temel mühendislik dersleri, daha sonra yoğun olarak haberleşme ve işaret işleme konularında teori, tasarım ve laboratuvar içeren dersler verilmektedir. Program bilgisayar yazılım ve donanım temellerini içeren derslerle desteklenmektedir. Son sınıfta öğrencilere bitirme ödevi verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara üniversite tarafından “Telekomünikasyon Mühendisliği” lisans diploması ve “Telekomünikasyon Mühendisi” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Telekomünikasyon Mühendisleri çeşitli kamu ve özel sektör işyerlerinde telekomünikasyon sistemleri, işaret işleme ve enformasyon teknolojileri, bilgisayar alanlarında, sağlık sektöründe, otomotiv sektöründe çalışabilirler. GSM Firmaları (Türk Telekom, Turkcell, Avea, Vodafon vb.) Netaş, Siemens, TRT, Aselsan, Tübitak, sivil ve askeri (bilgi yelpazesi. net) devlet kuruluşlarında, internet servis sağlayıcılarında da çalışabilmektedirler.

 

Yurt dışsında çalışma imkanları da mevcuttur.

 

Ayrıca Telekomünikasyon Mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler.

 

Bilgi toplumuna geçişle birlikte, 21.yüzyıl başında hızla gelişen haberleşme teknolojileri alanı, hızlı - yüksek kalitede, daha etkin haber ve veri yollama isteğinin her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Telekomünikasyon teknolojilerinin sosyal hayatın her alanına girmiş olması, bu mesleğin önümüzdeki yıllarda da gündemde olacağı ve yerini koruyacağını göstermektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler üniversitelerce belirlenen sürelerde staj yapmak zorunda olup, işletmeler çalıştırdıkları stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedir.

 

Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.

 

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç, ilk işe girişte asgari ücretin 2 ya da 3 katı tutarındadır. Daha sonra kişinin deneyimi ile niteliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kamu sektöründe çalışanlar ise teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlar. Yaklaşık olarak asgari ücretin 2-3 katı civarında ücret alırlar.

Kendi işini kuranların ortalama kazancı ise yaptıkları işe göre değişkenlik göstermektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Meslekte ilerleme kişinin değişen ve gelişen teknolojiyi çok iyi takip edebilmesine ve bu doğrultuda kendini sürekli yenilemesine, bunun yanında çok iyi yabancı dil bilmesine (özellikle ingilizce) bağlıdır.

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Meslekte başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici olabilirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):