Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ TANIM

 

Termik santrallerde elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde makine mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan ara elemandır.

 

GÖREVLER

 

- Makine mühendisinin veya kendisinin yetki alanı içerisinde hazırlamış olduğu plana göre;

- İşletmede kurulacak olan tesisatın projeye uygun olarak yerleştirilmesi çalışmalarında yer alır,

- Sistem içerisinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder. Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale eder,

- Makinelerinin periyodik bakım ve onarımını verilen talimatlar doğrultusunda yapar,

- Çalışmalar sırasında iş güvenliğinin sağlanmasına çalışır, teknisyen ve işçilerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler.

- Periyodik olarak çalışmaları ile ilgili verileri toplar, analiz eder ve rapor hazırlayarak ilgililere sunar,

- Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Elektrik tesislerinin kontrolü için gerekli olan çeşitli elektrik ölçü aletleri (Voltmetre, ampermetre, avometre, mikrometre, kompresör vb.)

Elektrik tesislerinin yapım, bakım ve onarımlarında kullanılan malzeme, el takımları, anahtar takımları el ölçme elemanları, test cihazları vb.,

Güvenlik için gerekli malzemeler (izole eldiven, baret yüz siperi, emniyet kemeri, izole ayakkabı vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Termik santral makineleri teknikeri olmak isteyenlerin;

- Normalin üzerinde genel yeteneğe sahip,

- Herhangi bir vücut özürü (engeli) olmayan,

- Fizik ve kimya derslerine ilgili ve bu alanda başarılı,

- Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,

- Sorumluluk duygusu gelişmiş,

- Mekanik ve yönerge izleme yeteneği olan,

- Ekip çalışmasına yatkın,

- Zor şartlar altında çalışabilen, çabuk ve doğru karar verebilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Termik Santral teknikerleri, termik santrallerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişirse de genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Termik santral işletme sahası içerisinde sistemlerindeki bozuklukları onarırken değişik hava koşullarında açık havada da çalışırlar. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara ve çok büyük mali kayıplara yol açabilir. Termik santral teknikerleri birinci derecede cihaz, alet ve malzeme ile ilgilidir. Görev yaptığı kimselerle ekip halinde ve koordineli olarak çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle gürültülü, nemli ve radyasyonludur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “Termik Santral Makineleri” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı” olarak değişmesi nedeniyle, “Termik Santral Makineleri ” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Termik Santral Makineleri” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

 

Mesleğin eğitimi, Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) Elbistan Meslek Yüksek Okulunun “Termik Santral Makineleri” Bölümünde verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Fen Bilimleri (Fizik, Kimya),

- Matematik,

- Teknik Resim.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin; Bilgisayarlı Nümerik Kontrol, Denizcilik, Endüstriyel Mekanik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) , Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine), Gemi Makineleri, Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, iş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarımı, İş Makineleri Operatörlüğü, Kalıp/Kalıpçılık, Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım, Makine, Makine Teknolojisi,Mekatronik, Metal İşleri, Metal Teknolojisi,Metalurji, Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi, Mikroteknik, Motor/Motor(Benzinli)/Motor(Dizel),Motorlu Araçlar Teknolojisi, Nümerik Kontrollü Makineler (CNC), Tesviye bölümlerinden mezun olanlar “Termik Santral Makineleri” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile bu programa yerleştirilebileceklerdir. Bunun için kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almaları gerekir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitimi liseden sonra 2 yıldır. 2 yıllık (4 yarıyıl) eğitim boyunca öğrencilere aşağıda yer alan dersleri almaktadırlar.

 

1.Yarıyılda; Matematik I, Mesleki Deontoloji, Bilgisayar I,Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Makine Resmi I, Malzeme Teknolojisi I, İmalat İşlemleri I,

 

2. Yarıyılda; Matematik II, Bilgisayar II, Malzeme Teknolojisi , Makine Resmi II, Malzeme Teknolojisi II, İmalat İşlemleri II, Ölçme Tekniği, Termodinamik

 

3. Yarıyılda; Transport Tekniği, Buhar Türbinleri, Makine Bilimi Elemanları, Bilgisayar Destekli Tasarım, Elektroteknik, İş Güvenliği, Enerji Yönetimi,

4. Yarıyılda; Buhar Türbinleri II, Isı Transferi, Gaz Tirbünleri, Hidrolik ve Pinomatik Sistemler, Tesisat Bilgisi, Pompalar ve Kompresörler,Tahribatsız Muayene, Kalite Güvence ve Standartlar, Makine Tasarımı,

 

Bunun yanısıra 1. yılın 1. ve 2. yarıyıl dönemlerinde , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Öğrenciler eğitim boyunca okulun atölyelerinde pratik eğitim görürler.

 

Ayrıca, her yılın yaz döneminde 30 iş günü olmak üzere toplam 60 işgünü yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Termik Santral Makineleri” ön lisans diploması ve “ Tekniker” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Maden Tetkik Arama, Türkiye Kömür İşletmeleri, Makine Kimya Endüstrisi gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.

Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır. Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Bu durum alternatif elektrik üretimi ile ilgili araştırma geliştirme ve tesislerinin kurulmasına neden olmaktadır. Buhar tribün santralleri, gaz tribünlü santraller, dizel santraller ve nükleer santraller bölüm mezunlarının başlıca istihdam alanlarıdır. Meslek elemanlarının ağırlıklı olarak kamuya ait termik santrallerde çalışma imkânı mevcut (bilgi yelpazesi. net) olmakla beraber özel sektörde de istihdam alanları yaygınlaşmaktadır. Çalışmalarda bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, işin gereklerine uygun gereçleri seçen, alanı ile ilgili işlem ve süreçleri doğru takip edebilen, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olan teknik elemanlar daha rahat iş bulabilmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Ortalama olarak net asgari ücretin 2-2,5 katı civarında ücret almakta olup, belirli dönemlerde yapılan artışlardan faydalanmaktadırlar.

Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazla olmaktadır. Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre ücret de artmaktadır. Ayrıca sözleşmeye bağlı olarak bazı sosyal yardımlar da verilmektedir. Bu ücret ortalama olarak en fazla asgari ücretin 2-4 katı oranındadır

 

MESLEKTE İLERLEME

 

“Termik Santral Makineleri” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Döküm Öğretmenliği, Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine Mühendisliği, Makine Resim ve Kontrüksiyon Öğretmenliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği, Tasarım ve Kontrüksiyon Öğretmenliği, Otomotiv Mühendisliği,Otomotiv Öğretmenliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):