Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ, ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurumunda üstün zekalı öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Üstün Zekalılar Öğretmeninin, üstün zekalı öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları hangi yöntemlerle kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.

 

Üstün Zekalılar Öğretmeni bu program çerçevesinde;

- İlköğretimin birinci kademesindeki üstün zekalı çocukların ders programlarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara katılır,

- Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,

- Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

- Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, olumsuz davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,

- Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.

- Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, bireyselleştirilmiş eğitim programları, not defteri, yoklama defteri,

Kırtasiye malzemeleri

Bilgisayar

Okul laboratuar malzemeleri

Kitap,Büro makinaları,TV,Video,Ses kasetleri vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Üstün Zekalılar Öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

 

- Üstün Zekalılar Öğretmeni olmak isteyenlerin;

- Sözel ve sayısal yeteneği gelişmiş,

- Sosyal bilimlerle ve özellikle psikolojiyle ilgili,

- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

- Dikkatli, işine özen gösteren,

- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Üstün Zekalılar Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve özel okullarda bireysel ve grupla eğitim yapabilecek şekilde düzenlenmiş sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı temiz ve gürültülüdür. Uzun süre ayakta kalabilirler. Çalışırken meslektaşları ve velilerle iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

- Türkçe,

- Psikoloji,

- Matematik.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) “Üstün Zekalılar Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “YGS-6” puan almak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Üstün Zekalılar Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür ve Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanları, Anadolu öğretmen lisesi ve öğretmen lisesi ortaöğretim kurumlarının Yabancı Dil alanları mezunları ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünden mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. (Kılavuz Tablo 3A)

Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

 

Meslek liselerinin; Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavını (YGS) kazanıp, Üstün Zekalılar Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince;

1 Yıl: Temel Matematik, Genel Biyoloji, Uygarlık Tarihi, Türkçe-Yazılı Anlatım, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Özel Eğitim, Eğitim Bilimine Giriş, Üstün Zekalıların Eğitimine Giriş, Türk Tarihi ve Kültürü, Genel Coğrafya, Bilgisayar, Türkçe-Sözlü Anlatım, Eğitim Psikolojisi,

2. Yıl: Üstün Zekalılar İçin Müfredatın Farklılaştırılması, Genel Fizik, Genel Kimya, Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları, Türk Dili-Ses ve Şekil Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Bilgisayar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Yaratıcılık ve Geliştirilmesi, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Çevre Eğitimi, Sanat Eğitimi, Türk Dili-Cümle ve Metin Bilgisi, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Müzik Öğretimi, Güzel Yazı Öğretimi, İstatistik, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,

3. Yıl: Eleştirel Düşünce Becerileri, Bireyselleştirilmiş Öğretim Planları Geliştirme ve Değerlendirme, Matematik Öğretimi, Fen ve Teknoloji Öğretimi, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Hayat ve Sosyal Bilgisi Öğretimi, Felsefe, Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Sosyal beceri Eğitimi, Üstün Zekalı ve Yetenekliler için Çocuk Edebiyatı, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Türkçe Öğretimi, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Beden Eğitimi ve Spor Kültürü, Topluma Hizmet Uygulamaları, Normal Sınıflarda Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi, Okul Deneyimi

4. Yıl: Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Duyuşsal Eğitim, Drama, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Görsel Sanatlar Öğretimi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, Üstün Zekalı ve Yeteneklilerde Öğrenme Güçlüğü, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Rehberlik, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Üstün Zekalılar Öğretmenliği” lisans diploması ve “Üstün Zekalılar Öğretmeni” veya "Özel Eğitim Öğretmeni" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Üstün Zekalılar Öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca Bilim ve Sanat Merkezi adı altında üstün zekalı öğrencilerin eğitim aldıkları özel eğitim kurumlarında çalışma imkanları mevcuttur.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ce burs sağlanır. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan öğrenci seçme (bilgi yelpazesi. net) sınav kılavuzunda yapılmaktadır. Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

 

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

Özel eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin ücretleri değişiklikler göstermektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Üniversitelerde lisans üstü eğitiminden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

 

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

 

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):